Oud bestuurslid Bastiaan Snoek overleden

Oud bestuurslid Bastiaan Snoek is op 13 augustus j.l overleden.

Bastiaan maakte vanaf 2009 deel uit van het bestuur van de Molenstichting in de huidige opzet. In september vorig jaar nam hij tijdens de molencontactavond te Vinkel afscheid als bestuurslid van de Molenstichting Noord-Brabant.

Wij wensen zijn familie en nabestaanden veel sterkte.

Bastiaan Snoek

Foto: Gerard Sturkenboom

Hub van Erve MEESTER-molenaar

Graag delen wij het geweldige nieuws op de Facebook Pagina van de Kerkhovense Molen!
MEESTER-MOLENAAR
Onze molenaar Hub van Erve heeft vandaag met goed gevolg de meesterproef doorstaan. HOERAAAAA!!!
Binnen de beroepsvereniging ‘Ambtelijk KorenmolenaarsGilde’ is dit de laatste stap. Van ‘Aspirant’ naar ‘Leerling’ en dan naar ‘Gezel’. Na veel ervaring kan het bestuur je dan uitnodigen voor de ‘meesterproef’. Die was er dus vandaag voor Hub.
Er zijn ongeveer 20 Meestermolenaars in Nederland, waarvan er nu, met Hub erbij, twee vrijwillig molenaar zijn.
Een hele prestatie!
PROFICIAT.

Uitnodiging Molenontmoetingsavond 30 sept

Uitnodiging Molenontmoetingsavond
Aan: Molenaars en moleneigenaren in de provincie Noord-Brabant

Onderwerp: Uitnodiging Molenontmoetingsavond

Beste heer/mevrouw,

Het bestuur van de Molenstichting Noord-Brabant wil u graag uitnodigen voor de jaarlijkse Molenontmoetingsavond. Deze naam geeft goed aan wat wij met deze bijeenkomst willen: een plek bieden om elkaar te ontmoeten en informatie te ontvangen en uit te wisselen over de Brabantse molens.

Dit jaar vindt de bijeenkomst plaats in de Spoordonkse Watermolen, Spoordonkseweg 128 in Oirschot.

Wij nodigen u graag uit op donderdag 30 september 2021 in Oirschot. De Molenontmoetingsavond begint om 19.30 uur. Voorafgaand aan de bijeenkomst bent u vanaf 19.00 uur in de gelegenheid om de Spoordonkse Watermolen te bezichtigen.

Hartelijke groet,

Het Bestuur van Molenstichting Noord-Brabant

J.C.M. (Jan) Pommer, Voorzitter.

Rechter steunt molenaars ‘t Nupke: geen appartementengebouw voor de molen

Beste molenaars en anderen,

 

We hebben vandaag de uitspraak over het beroep tegen het besluit van de Gemeente Geldrop-Mierlo voor de bouw van een appartementen complex bij de molen ‘t Nupke, van de rechtbank binnen gekregen:

 

De rechtbank:

 

– verklaart het beroep gegrond

– vernietigt het bestreden besluit

– herroept het primaire besluit en bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde bestreden besluit

– draagt verweerder op het betaalde griffierecht van E 345 aan eisers te vergoeden

 

 

Zeer goed nieuws!

 

Het was lang wachten, na eerst 6 weken uitstel en toen 3 weken te laat.

 

Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens de molenaars van ‘t Nupke,

 

Aart van Gorkum

Lees hier het bijbehorende kranten artikel.

 

Mijlpaal: 100e geslaagde vrijwillig watermolenaar

Mijlpaal: 100e geslaagde vrijwillig watermolenaar

Robert Hoffman uit Wamel (Gelderland) is de 100e geslaagde vrijwillig watermolenaar. De feestelijke mijlpaal voor de opleiding, die in 1995 van de grond is getild, is vanmiddag (woensdag 16 juni) bereikt op de Genneper Watermolen in Eindhoven.

Hub van Erve, bestuurslid van De Hollandsche Molen en voorzitter van de examencommissie, reikte Hofman het Getuigschrift Vrijwillig Molenaar uit.

Waardering

Vereniging De Hollandsche Molen heeft volgens Van Erve veel waardering voor de watermolenaars. “Zij zijn voor het grote publiek misschien minder in beeld, maar deze vrijwilligers zijn voor het behoud van molens net zo belangrijk als windmolenaars”.

Nederland telt op het ogenblik nog ruim 100 watermolens. Zij staan langs rivieren en beken en worden door het stromende water aangedreven. De bouwwerken zijn uitsluitend te vinden in provincies waar het waterverval voldoende is om het rad in beweging te zetten: Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland.

Gilde verzorgt opleiding

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars verzorgt de opleiding. Doel is deelnemers alle praktische vaardigheden en theoretische kennis bij te brengen die nodig zijn om op verantwoorde wijze met een watermolen te malen. De Hollandsche Molen neemt de examens af.

In 1995 begon het gilde met de opleiding tot watermolenaar. In 1997 vervolgens werd voor de eerste maal het examen afgenomen op de Kasteelmolen in het Limburgse Elsloo. Alle vijf kandidaten slaagden en namen op de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen in 1998 hun getuigschrift in ontvangst.

Foto: Uitreiking van het getuigschrift aan Robert Hoffman (foto Gerard Sturkenboom).

 

Erfgoed Deal Watermolenlandschappen Nieuwsbrief 1 – 5 mei 2021

WATERMOLENLANDSCHAP INSPIRATIEBRON VOOR ONTWERPATELIER TIJDENS LANDSCHAPSTRIËNNALE

04-05-2021

Op maandag 26 april 2021 hebben vier ontwerpteams tijdens de Landschapstriënnale 2021 onderzocht hoe het historische watermolenlandschap van de molen van Wolfswinkel benut kan worden voor hedendaagse opgaven zoals klimaatadaptatie, natuurontwikkeling en landschapsversterking. Met de uitkomsten van het atelier geeft het Erfgoeddealproject Watermolenlandschappen een impuls aan partijen die bij de ontwikkeling van het gebied betrokken zijn.

Eeuwenlang stond er bij het Brabantse Wolfswinkel, tussen Son en Sint-Oedenrode, een dubbele watermolen aan de Dommel. Het opgestuwde water vormde het landschap, de natuur en de bodem. De molen is al decennialang verdwenen, maar in het landschap is de oude molenplaats nog te herkennen. Ook de Dommel ligt er op verschillende plekken nog (bijna) net zo bij als een eeuw geleden, al is het wel een stuk droger geworden.

HERSTEL VAN HET WATERMOLENLANDSCHAP

Het herstellen van het oude watermolenlandschap kan bijdragen aan klimaatoplossingen en waardevolle natuur, én zorgen voor een kwaliteitsimpuls van de leefomgeving. In het ontwerpatelier is onderzocht hoe dit historische landschap daarvoor kan worden ingezet. Riet Meijer, vanuit Molenstichting Noord-Brabant één van de initiatiefnemers van het Erfgoed Deal-project Watermolenlandschappen, is enthousiast over de resultaten van het ontwerpatelier. Meijer: “Vier teams hebben elk een specifiek thema onder de loep genomen, van de relatie tussen de stedelijke bebouwing van Son en het open Dommeldal tot de vraag hoe je het historische watermolenlandschap en het oude watersysteem kunt benutten om verdroging tegen te gaan en water langer vast te houden. Het was mooi om te zien dat verschillende partijen, met uiteenlopende visies en belangen, opvallend eensgezind waren over de toekomstmogelijkheden voor het gebied. Die samenwerking en uitwisseling van ideeën is denk ik een hele mooie basis voor het vervolg.”

SAMENWERKING

Bij de voorbereiding van het atelier is er vanuit het Erfgoed Deal-project Watermolenlandschappen en Klimaatadaptatie nauw samengewerkt met onder meer ARK Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer, de gemeenten Meierijstad en Son en Breugel, Waterschap De Dommel, Mozaïek Dommelvallei, experts, landschapsarchitecten en streekkenners. Speciaal voor het project zijn er historisch-landschappelijke verkenningen uitgevoerd en zijn er drie geocaches ontwikkeld, die het historische landschap beleefbaar maken. Vele deelnemers aan het atelier hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt.

Beeld: De Watermolen van Wolfswinkel rond 1920 (BHIC).

PODCAST ‘VERBORGEN IN HET VOLLE ZICHT’ GELANCEERD

03-05-2021

Op 26 april presenteerde de Erfgoed Deal de podcast Watermolenlandschappen. Dat gebeurde tijdens het ontwerpatelier over Wolfswinkel op de Landschapstriënnale 2021. De podcast maakt deel uit van de podcastserie ‘Verborgen in het volle zicht’ van Simon Heijmans.

Heijmans, acteur en podcastmaker, bezoekt in die serie bijzondere plekken in Nederland die je zo voorbij zou kunnen rijden, maar waar iets staat te gebeuren. In de podcast over Watermolens gaat hij in op het bijzondere landschapstype dat door de eeuwen heen is ontstaan rondom deze bakens in het landschap, inclusief de talrijke bijzondere dieren en planten. Deze structuren worden nu hersteld om dergelijke watermolenlandschappen klimaatrobuust te maken.

BELUISTER DE PODCAST

De podcast is gemaakt in opdracht van de Erfgoed Deal, een samenwerkingsverband van dertien partners dat zich richt op de betekenis en de toekomst van erfgoed in een veranderend Nederland. Download de podcast hier.

Beeld: De rode stip is de locatie van de verdwenen watermolen bij Wolfswinkel.

GEOCACHES WOLFSWINKEL LEGGEN RIJK VERLEDEN BLOOT

02-05-2021

Samen met streekkenners heeft het Kadaster drie geocaches over de verdwenen watermolen van Wolfswinkel gemaakt. De ontwikkeling was onderdeel van het Landschapslaboratorium Datascapes tijdens de Landschapstriënnale 2021.

De geocaches over Wolfswinkel voeren deelnemers door het historische landschap van de verdwenen, gelijknamige watermolen. Op deze manier kan jong en oud een blik werpen op het verleden en ervaren hoe digitale (historische) data helpen om de rijke verhalen van het landschap te ontdekken.

GEOCACHES DOWNLOADEN

Een geocache is een app waarmee je buiten, met de GPS van je smartphone, routes kunt lopen en onderweg vragen beantwoordt. Een moderne puzzeltocht dus. Wie de route goed loopt, vindt uiteindelijk een verborgen logboek. Meer informatie of de geochaches van Wolfswinkel downloaden? Klik hier.

Beeld: Het watermolenlandschap bij Wolfswinkel (foto: Hans Bleumink).

Brabantse Molenprijs 2021

BRABANTSE MOLENPRIJS 2021

Molenstichting Noord-Brabant zet zich in voor de ongeveer 130 molens die nog herkenbaar in het Brabantse land staan. Ons doel is het bevorderen van het behoud van molens en restanten van molens in Noord- Brabant.
In dit kader heeft ons bestuur besloten om, zoals bijvoorbeeld in Limburg al langer bestaat, een molenprijs in het leven te roepen. Bedoeling hiervan is de inzet van mensen in de molenwereld onder de aandacht te brengen. “Molenwerk” is immers vrijwilligerswerk. De Brabantse Molenprijs is een blijk van waardering voor dit vrijwillige werk.
Het gaat hierbij om een tweejaarlijkse Brabantse Molenprijs, die voor het eerst in 2019 is uitgereikt aan Patrick en Linda van Kessel, molenaars op de Molen van Jetten in Uden.
Nieuwsbrief 2021-2
Wie
Voor deze Brabantse Molenprijs komen mensen in aanmerking, die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Brabantse molens en molenaars.
Kent u iemand, die hieraan voldoet, dan kunt u die bij ons voordragen. Daarbij vragen wij u aan te geven, waarom u vindt, dat de betrokken persoon voor de prijs in aanmerking komt en wat zijn of haar verdiensten zijn.
Wat
De prijs bestaat uit een replica van het beeld, dat bij de molen in Lieshout staat en is gemaakt door Charles Vergouwen.
Daarbij hoort een oorkonde, waarop de verdiensten van de ontvanger van de prijs worden aangegeven.
Wanneer
De feestelijke uitreiking van de Brabantse Molenprijs vindt plaats op open monumentendag (het tweede weekend van september), op zondag.
Dit gebeurt op een molen in Noord-Brabant, op wisselende locatie.
Hoe
Kent u iemand, die zich op bijzondere wijze inzet of heeft ingezet voor de Brabantse molen en molenaars, dan kunt u dit aan ons laten weten. Voorstellen voor toekenning van de Brabantse Molenprijs kunt u indienen bij onze secretaris, Mark van Schadewijk, mark.vanschadewijk@boekel.nl.
Dit moet gebeuren vóór 1 juni 2021.
Uw aanmeldingen zien wij met belangstelling tegemoet.
En dan
De ingekomen voorstellen worden bekeken door de commissie, die daarvoor door het bestuur is aangewezen. Deze commissie bestaat uit Robert Salomons, Hub van Erve. Marloes van de Hei en Mark van Schadewijk. Zij selecteert en doet een voorstel aan het bestuur, dat vervolgens het besluit neemt.
Laat de aanmeldingen maar komen!

Nieuwsbrief Jubileum Gilde van Vrijwillige Molenaars 2022

Nieuwsbrief 2e kwartaal 2021

Vieren dat het Gilde al 50 jaar molenaars opleid, het ambacht uitdraagt, molenaars verbindt en door verjonging werkt aan behoud voor de toekomst.

In aanloop naar ons 50-jarig Jubileum in 2022 verschijnt er dit jaar elk kwartaal een Jubileum Nieuwsbrief. In het Jubileumjaar zelf verschijnt er zelfs maandelijks een nieuwsbrief met alle activiteiten georganiseerd per afdeling in hun molenmaand.

1. Recordpoging

Op 9 April 2022 willen we de aandacht vestigen op het ambacht van molenaar door zoveel mogelijk molenaars aan het werk te hebben en dus zoveel mogelijk molens tegelijk te laten draaien. We willen er een heuse wereldrecord poging molen-draaien van maken. Op deze zaterdag vragen wij alle molenaars om de molen te laten draaien van 11.00 tot 12.00 en dan een selfie te nemen of een filmpje met de draaiende molen op de achtergrond. Iemand anders mag natuurlijk ook de foto of het filmpje maken. Deze foto of film van molenaar en molen wordt dan als bewijs gestuurd naar onze Gilde secretaris. Uiteraard mogen de molens langer draaien maar de recordpoging is tussen 11.00 en 12.00 uur.

Er zijn natuurlijke molenaars die actief zijn op meerdere molens. Aan hen de vraag om voor alle molens een bevriend molenaar te zoeken zodat alles kan draaien. Ook voor de molenaars die met een team werkzaam zijn op een molen de vraag om uit te kijken naar molens in de buurt waar normaal geen molenaar aanwezig is. Het doel is zoveel mogelijk molens te laten draaien!!!

Meer informatie zal volgen maar we hopen op deelname van zoveel mogelijk molenaars!

2. Afdelingsactiviteiten

Elke afdeling krijgt in het Jubileumjaar een maand de gelegenheid om leuke streekeigen molen activiteiten te organiseren.

Limburg

In april zal de afdeling Limburg aan de beurt zijn.
Er wordt een molenlied geschreven door de bekende limburgse muzikant Gé Reijnders, dat gaat de afdeling voor een blaasorkest en/of koor laten arrangeren, zodat dat op de molens ten gehore gebracht kan worden. De verwachting is dat het molenlied na de zomer klaar is.

Er wordt geprobeerd een aantal unieke watermolens van het Limburgs Landschap die momenteel zonder molenaar zijn in april 2022 een aantal keer te laten draaien, zodat collega molenaars uit alle provincies deze bijzondere molens kunnen bezoeken. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld de Frankenhofmolen in Vaals en de Wijmarsche watermolen in Arcen. En de afdeling hoopt nog meer moleneigenaren bereid te vinden om hun stilstaande molens tijdelijk te laten draaien door gediplomeerde gildeleden. Men wil ons Jubileumjaar en het laten draaien van deze prachtige watermolens ook gebruiken om lokaal nieuwe leden te werven.

Noord-Holland

Als mensen de molens bezoeken, zijn ze vaak verbaast dat de molen “eindelijk eens draait”. Of zij beweren stellig dat er in hun woonplaats geen molen staat. De meeste nederlanders hebben last van molenblindheid. Daarom willen wij in Noord-Holland in de maand mei mensen bewust maken hoe actief onze molens draaien. Enerzijds proberen wij aansluiting te zoeken bij grote evenementen die jaarlijks plaatsvinden. Zoals bijvoorbeeld de Avondvierdaagse, waarbij veel publiek langs de posten bij de molens aandoen voor een stempel. Anderzijds willen wij enkele evenementen organiseren die zich op speciale doelgroepen richten zoals de jeugd, geschiedenis of muziekliefhebbers.

Overijssel

De Afdeling Overijssel is in juni aan de beurt. Op dit moment is men druk bezig met het plannen van activiteiten maar er kan nog geen tipje van de sluier worden opgelicht.

3. Jubileumboek

In ons Jubileumjaar gaat er een boek worden uitgegeven over het ontstaan en de geschiedenis van het Gilde. Dit boek wordt samengesteld door een aparte commissie bestaande uit: Tom Kreuning, Eric Zwijnenberg, Dick Jan Braaij, Klaas Zaal, Perdo Germes en Rick Bakker. Het boek beschrijft hoe een groep vrijwilligers zich vol enthousiasme in een onbekend avontuur stortte om het ambacht molenaar te redden.

Wat is de invloed van de vrijwillige molenaars op het molenbehoud, het molenbeheer en het ambacht molenaar. Ook de toekomst komt aan bod. En hoe blijft het ambacht van de molenaar behouden? In het boek is een bijzondere plek gereserveerd voor interviews van betrokkenen. Hun verhalen laten zien met hoeveel passie de vrijwillige molenaars dit immaterieel erfgoed bewaren.

Dit Jubileumboek zal tijdens de ALV in 2022 gepresenteerd worden. Het boek komt in de winkel te liggen en zal ook via het gilde te koop zijn. Een voorintekening actie is in de maak. Er is gekeken of het Molenaarsverhalen boek (zie vorige nieuwsbrief) gecombineerd kan worden met dit Jubileumboek, maar de aard en achtergrond van beide boeken verschilt hiervoor te veel. Voor het Jubileumboek zijn nog veel foto’s nodig en wellicht is er iemand bereid om als fotograaf op te treden. Neem hiervoor graag contact op met Tom Kreuning (secretaris@vrijwilligemolenaars.nl).

4. Oproepen

Oproep 1

Wij zijn opzoek naar foto’s van molenaars van de afgelopen 50 jaar. Heb je nog leuke foto’s van goede kwaliteit die wij mogen gebruiken voor presentaties en voor het Jubileumboek neem dan graag contact met ons op.

Oproep 2

Molenaar, heb je een leuk idee voor een gave Jubileumactiviteit op of rond jouw molen, meldt het graag bij jouw afdeling zodat het kan worden meegenomen in de feestmaand van jouw afdeling. Er is budget voor elke afdeling beschikbaar voor Jubileum activiteiten.

5. Schema van wanneer welke afdeling aan de beurt is.

Contact Jubileumcommissie

Peet Wessels (voorzitter)

E-mail: communicatie@vrijwilligemolenaars.nl
telefoon: 06-21207895

Kader Nieuwsbrief De Hollandsche Molen maart 2021

Kader Nieuwsbrief maart 2021

*Algemene Leden vergadering

*Inschrijven voor BankGiro loterij

*Nieuwe regeling erfgoedvrijwilligers (Prins Bernard Cultuurfonds)

*Impulsregeling voor zzp’ers en erfgoedvrijwilligers (Fonds voor Cultuurparticipatie)

*Kickstartcultuurfonds

*Uit loterijopbrengst BankGiro Loterij, 470.000 euro voor De Hollandsche Molen

 

Algemene Ledenvergadering volledig ‘online’

De Algemene Ledenvergadering van De Hollandsche Molen wordt dit jaar gehouden op zaterdag 17 april. In verband met de huidige coronasituatie vindt de bijeenkomst volledig ‘online’ via een ‘livestream’ plaats. Het bestuur vindt het nog niet verantwoord om fysiek bij elkaar te komen, hoe jammer dat ook is.

U wordt van harte uitgenodigd om de bijeenkomst digitaal bij te wonen. Dit kan uitsluitend door vóór vrijdag 2 april een mail te sturen naar dhm@molens.nl . De mensen die zich hebben aangemeld krijgen in de week van 10 april een zogenaamde zoom-link toegestuurd, waarmee zij rechtsreeks toegang krijgen tot de ‘livestream’.De bijeenkomst begint om 10.30 uur en eindigt rond 12.00 uur.
Nadere informatie over het programma, inclusief de agenda en de stukken van het huishoudelijke deel, is vanaf vrijdag 2 april te vinden op de nieuwspagina van molens.nl. Daar is tevens de hierboven genoemde zoom-link te vinden waarmee belangstellenden rechtstreeks toegang krijgen tot de ‘livestream’ van de bijeenkomst.

Hoe verloopt de stemprocedure?
De agenda van de ledenvergadering bevat een aantal onderdelen waarover uitsluitend leden hun stem kunnen uitbrengen. Dit kunt u voor de betreffende agendapunten doen via een online formulier.Voor de stemprocedure maakt De Hollandsche Molen gebruik van de diensten van Effectmeting, een marktonderzoeksbureau met ruime ervaring in dit soort trajecten. Op deze manier waarborgen wij uw privacy. Uw stem is volledig anoniem. Het bestuur ontvangt alleen de totaal uitkomsten.Uw stemcode, waarmee u bij het online stemformulier kunt komen, ontvangt u vrijdag 9 april per brief of e-mail. Vragen over de agendapunten kunt u per e-mail richten aan de vereniging.Via de livestream wordt op 17 april 2021 tussen 10:30 en 11:00 de uitslag van de verschillende stemmingen bekendgemaakt.

 

Inschrijven kan tot en met 30 juni!
Doe mee aan de BankGiro Loterij Molenprijs 2021!

De Molenprijs is één van de grootste publieksprijzen van Nederland. Ieder jaar wint het molenproject dat de meeste publieksstemmen heeft gekregen. De winnaar van de BankGiro Loterij Molenprijs ontvangt € 75.000,- om het projectplan uit te voeren. De andere genomineerden ontvangen het aantal stemmen dat op hun project is uitgebracht in euro’s.

Uw project?
Heeft u plannen voor een aansprekend project bij uw molen? Dan kunt ook ú in aanmerking komen voor deelname aan de BankGiro Loterij Molenprijs. Denk bijvoorbeeld aan het (ver)bouwen van een publieksinformatiecentrum of winkel, het vergroten van de toegankelijkheid van de molen, het plaatsen van informatiepanelen met QR-codes op – en rond de molen, een reparatie van een molenonderdeel, of een andere langgekoesterde wens.

Inschrijven mogelijk tot en met 30 juni 2021
De inschrijvingsperiode voor molenprojecten loopt dit jaar tot en met 30 juni en niet tot en met 31 mei. Een maand later in verband met de actuele ontwikkelingen rond het corona-virus. Alle informatie is te vinden op onze website

In 2020 won molen Ceres in Bovenkarspel de BankGiro Loterij Molenprijs. Met
de hoofdprijs van € 75.000,- kan het wiekenkruis van de door brand zwaar
beschadigde molen worden hersteld. (Foto: Wim Giebels)

Heeft u vragen?
Mocht u met ons willen overleggen over uw project, dan kan dat! Stuur een email naar: s.norder@molens.nl om een afspraak te maken. U kunt tijdens kantooruren ook bellen naar 020- 623 8703.

 

Prins Bernhard Cultuurfonds
Nieuwe regeling erfgoedvrijwilligers!

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een nieuwe regeling vanuit het Themafonds Erfgoedvrijwilligers begonnen. Van 1 maart t/m 30 april kunnen erfgoedorganisaties een aanvraag doen voor educatieve projecten of apparatuur die erfgoedvrijwilligers ondersteunen in hun werkzaamheden. Deze regeling is voor erfgoedorganisaties, waarvan de vrijwilligers het kloppend hart vormen.

Kent of bent u een erfgoedorganisatie waarbij de middelen voor de publieksbegeleiding en -bereik dienen te worden uitgebreid, aangepast of gedigitaliseerd? En heeft het als doel om het publieksbereik verder te versterken en te vergroten? Kijk dan voor meer informatie over deze regeling hier

 

Fonds voor Cultuurparticipatie
Impulsregeling voor zzp’ers en erfgoedvrijwilligers

Deze regeling is interessant voor molenaars die hun brood verdienen met hun ambacht en dit verder willen versterken / verbreden. Je dient wel ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel en werken als zzp-er. Je kunt geld aanvragen om jezelf bij te scholen, je vakmanschap te ontwikkelen, te professionaliseren, of nieuwe vaardigheden op te doen. Uitgangspunt is jezelf te ontwikkelen. Met als doel een impuls te geven aan je werk in tijden van corona en daarna. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 1 maart 2021 en 31 mei 2021.
Voor meer informatie klik hier

 

Kickstartcultuurfonds

Graag attenderen wij u op de mogelijkheid voor opengestelde monumenten en musea om bij het Kickstartcultuurfonds subsidie aan te vragen voor eenmalige kosten die te maken hebben met aanpassingen in verband met corona. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten om de publieke ruimte aan te passen aan de 1,5-metercriteria, voor extra communicatie om publiek te werven, voor te lichten en te informeren of om een tentoonstelling, educatie- of ander publieksaanbod geschikt te maken voor streaming en/of deze digitaal aan te bieden.De aanvrager is een vereniging of stichting zonder winstoogmerk.De volgende indieningsperiode is van 29 maart tot 2 april (daarna weer een ronde in mei).
Klik voor de criteria en de mogelijkheden hier

 

Uit loterijopbrengst BankGiro Loterij
470.000 euro voor De Hollandsche Molen

De Hollandsche Molen heeft uit de loterijopbrengst 2020 van de BankGiro Loterij 400.000 euro ontvangen. Daar kwam nog 67.700 euro bij uit de opbrengst van het geoormerkt werven van afgelopen jaar. Bij het geoormerkt werven spelen deelnemers aan de loterij voor een specifiek goed doel, in dit geval De Hollandsche Molen. Directeur Nicole Bakker: “Wij zijn altijd heel blij met deze jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij. Met dit bedrag kunnen we weer veel groot onderhoud- en restauratieprojecten via het Molenfonds financieren. De Hollandsche Molen bedankt alle deelnemers die voor de molens hebben meegespeeld.”

Directeur Nicole Bakker toont de cheque van de bijdrage van de BankGiro
Loterij bij molen d’Admiraal in Amsterdam. Mede dankzij een bijdrage
van de loterij kreeg deze molen afgelopen een nieuw rietdek.
(Foto Wim Giebels)

Normaliter vindt de uitreiking van de cheque plaats tijdens het GoedGeldGala, maar vanwege de coronasituatie werd dit evenement afgelast.

Goed jaar ondanks corona
2020 was ondanks de vele uitdagingen een goed jaar voor de lotenverkoop van de BankGiro Loterij. Dankzij de deelnemers aan de BankGiro Loterij kan bijna 83,5 miljoen worden verdeeld over vele tientallen culturele organisaties in Nederland. De loterij bevestigt hiermee eens te meer dat zij dé cultuurloterij van Nederland is. De ruim 700.000 deelnemers van de BankGiro Loterij maken het mogelijk dat ook dit jaar weer vele vormen van cultuur worden gesteund.

Nieuwsbrief 2021-1 Molenstichting Noord-Brabant

 Voor de Pdf versie van de nieuwsbrief met foto’s klik hier.

BESTUURSMUTATIES

Graag willen wij u op de hoogte stellen van een aantal veranderingen binnen het bestuur van de Molenstichting Noord-Brabant.

Allereerst willen wij twee nieuwe bestuursleden welkom heten, namelijk Jetty Eugster- van Bergeijk (oud-burgemeester van Schijndel/oud-waarnemend- burgemeester van Reusel-de Mierden) en Judith Keijzers-Verschelling (burgemeester gemeente Oirschot). De Molenstichting Noord-Brabant is zeer verheugd met de komst van de twee dames in het bestuur en wensen ze veel succes en plezier!

Daarnaast is per 1 januari 2021 onze huidige voorzitter Fons Naterop vanwege drukke werkzaamheden terug getreden als voorzitter en bestuurslid van de Molenstichting Noord-Brabant. Huidig bestuurslid Jan Pommer heeft als vice- voorzitter vanaf 1 januari 2021 de honneurs waargenomen om de nieuwe voorzitter per 1 januari 2022, Jetty Eugster, in te werken. Ook bestuurslid Driek van de Vondervoort is op grond van het rooster van aftreden per 1 januari 2021 terug getreden als bestuurslid.

De Molenstichting Noord-Brabant wil Fons en Driek hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij de Molenstichting Noord-Brabant.

Op een later moment zal nog uitgebreid stil worden gestaan bij het afscheid van beide heren.

 

PROJECT WATERMOLENLANDSCHAPPEN VAN START!

Op 7 oktober 2020 heeft het project ‘watermolenlandschappen voor klimaatadaptatie’ een forse subsidie ontvangen vanuit de Erfgoed Deal. Het project is een initiatief van de Molenstichting Noord-Brabant, in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Brabant en waterschap de Dommel. Ook talloze andere partijen zijn betrokken bij het project. In het project gaan we de komende drie jaar op drie historische molenlocaties in het stroomgebied van de Dommel aan de slag met klimaatadaptatie. Hoe kunnen deze historische watermolenlandschappen een bijdrage leveren aan het tegengaan van verdroging en aan de opvang van water bij neerslagpieken?

Waardevol beeklandschap

De Brabantse aanpak met historische watermolens is uniek in Nederland. Het watermolenlandchap rond drie watermolens wordt ingezet om de negatieve gevolgen van klimaatadaptatie tegen te gaan. We kijken daarbij naar de manier waarop dat vroeger door middel van het opstuwen gebeurde en gebruiken die kennis bij de opgaven van nu. Het gaat om watermolens in Spoordonk (gemeenten Oirschot), Opwetten (Gemeente Nuenen en Eindhoven) en Venbergen (Gemeente Valkenswaard en Natuurgrenspark Groote Heide). De aanpak creëert ten minste 300 a 400 hectare waardevol beeklandschap. In natte perioden ontstaat extra ruimte voor waterberging. In droge perioden kunnen watermolenlandschappen door flexibele peilverhoging water langer vasthouden. Dat voorkomt verdroging van natuur- en landbouwgronden én draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast benedenstrooms. Het project draagt ook bij aan recreatie en een aantrekkelijke woonomgeving. Het project zet tot slot het belang van de watermolens voor het historische Brabantse bekenlandschap op de kaart.

Erfgoed Deal

De Erfgoed Deal is een rijkssubsidie waarmee erfgoed een plek krijgen binnen grote maatschappelijke opgaven zoals de klimaatverandering, de energietransitie of de stedelijke groei en krimp. In het project Watermolenlandschappen investeren de betrokken partijen meer dan € 2,5 miljoen. De Erfgoed Deal draagt daar € 610.000,- aan bij.

De Molenstichting treedt op als projecttrekker, en verzorgt in dat kader ook de subsidieverstrekking aan bijvoorbeeld de uitvoeringsprojecten. In de afgelopen maanden hebben we dan ook de voorbereidingen getroffen voor de start van de drie uitvoeringsprojecten. Dan gaat het bijvoorbeeld om de projectcoördinatie, kwaliteitsborging en subsidieverlening.

Ondersteunende activiteiten en communicatie
De drie uitvoeringsprojecten worden ondersteund door een breed programma op het gebied van kennisontwikkeling en -uitwisseling, ook voor geïnteresseerden en betrokkenen van buiten Brabant. Zo verzorgt Natuurgrenspark de Groote Heide (gelegen in het stroomgebied van de Dommel ten zuiden van Eindhoven) het onderdeel ‘beleefbaarheid’, waarbij wordt onderzocht hoe het kralensnoer van Belgische en Nederlandse watermolens recreatief op de kaart gezet kan worden. Met Van Gogh Brabant bekijken we hoe we in Museum Vincentre in Nuenen de watermolenlandschappen onder de aandacht kunnen brengen. En met partijen uit het netwerk van Dommeldal uit de Verf (tussen Geldrop en Son) onderzoeken we hoe de watermolenlandschappen een rol kunnen spelen bij natuurontwikkeling, landschapsversterking en klimaatadaptatie.

Landschapstriënnale: april 2021
Een belangrijke stap in de presentatie en lancering van het project, is onze deelname aan de Landschapstriënnale, die in april 2021 plaatsvindt in het Van Gogh Nationaal Park. Samen met Brabantse Beken (dat getrokken wordt door de drie Brabantse waterschappen en gemeente Meierijstad) en dat van Datascapes (dat getrokken wordt door het Kadaster) organiseren we een ontwerpatelier voor het Dommeldal rond de verdwenen watermolen van Wolfswinkel, tussen Son en St. Oedenrode. Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling willen in het gebied nieuwe natuur ontwikkelen

én het historische watermolenlandschap beleefbaar maken. De gemeenten Son en Breugel en Meierijstad willen samen met hun bewoners investeren in de toegankelijkheid van het gebied. En het waterschap wil onderzoeken of het gebied benut kan worden voor klimaatadaptatie. Rond het ontwerpatelier wordt onder meer een geo cache app ontwikkeld over het historische watermolenlandschap van Wolfswinkel. De Erfgoed Deal verzorgt een Podcast over ons project

Het project ‘watermolenlandschappen en klimaatadaptatie’ wordt getrokken door de Molenstichting Noord-Brabant, in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Brabant en waterschap de Dommel. Hiervoor is een kernteam in het leven geroepen. Daarin hebben zitting Riet Meijer (de Molenstichting Noord-Brabant), Wim Haarmann (provincie Brabant) en Hein Elemans (waterschap de Dommel). Het kernteam wordt aangevuld met Hans Bleumink (projectcoördinatie – bureau Overland) en Hans de Mars (kwaliteitsborging / expert watermolenlandschappen RoyalHaskoningDHV). Bestuurlijk wordt het project getrokken door een stuurgroep, onder leiding van gedeputeerde Eric de Bie.

Op de site van de Erfgoed Deal is meer informatie te vinden over de achtergrond en opzet van dit nationale erfgoedprogramma, inclusief een onderbouwing van de keuze voor ons project https://www.erfgoeddeal.nl/actueel/nieuws/2020/10/06/ruim-58-miljoen-voor-erfgoed-in-zes-nieuwe-projecten- erfgoed-deal

PROJECT WINDMOLENBIOTOPEN

Vorig jaar is het onderzoek naar molenbiotopen opgeleverd en naar alle verantwoordelijke wethouders van de molengemeenten verstuurd.

In opdracht van de Molenstichting Noord-Brabant is er onderzoek gedaan naar hoe het met de molenbiotopen gesteld is en wat er gedaan kan worden om deze beter te beschermen. In het bijzonder is gekeken naar hoe de molens zijn opgenomen en geborgd in bestemmingsplannen.

Het rapport met de resultaten van het onderzoek is via de link http://www.molenbiotoop.nl/noord-brabant te downloaden. Met deze link kunt u ook de specifieke molenbiotoopadviezen van de molen(s) uit uw gemeente downloaden en op onze website algemene informatie hierover lezen.

Aan het onderzoek is veel tijd besteed. Waar het rapport kwalificaties aan de posities van molens in de huidige situatie toekent, is dit beslist geen waardeoordeel over het beleid van de gemeente.

Met het oog op de invoering van de Omgevingswet, is er niet alleen een beschrijving en foto gemaakt van de huidige situatie, maar wordt er ook een handreiking gedaan om de positie van de molen en zijn biotoop op een eenduidige en eenvoudige manier in de omgevingsplannen op te nemen.

Wij beseffen dat het behoud en de verbetering van het cultureel erfgoed zoals een molen(biotoop) kan conflicteren met andere belangen. Maar met de invoering van de Omgevingswet is nu het moment daar om dié belangenafweging zorgvuldig te laten plaatsvinden. Daarom gaan de bestuurders van de Molenstichting Noord-Brabant graag in gesprek met de bestuurders van de molengemeenten om gezamenlijk de handschoen op te pakken om te zorgen dat onze molens en hun leefomgeving nog beter beschermd kunnen worden voor de toekomst.

Door de coronamaatregelen heeft het voorgenomen bezoek aan de bestuurders van de molengemeenten in 2020 geen doorgang kunnen vinden. Desondanks kunnen gemeenten met eventuele vragen deze alsnog schriftelijk indienen óf een afspraak via Teams of Zoom met één van de bestuursleden inplannen. Hiervoor kunnen de gemeenten contact opnemen met de secretaris via mark.vanschadewijk@boekel.nl .

MOLENVERHAAL – HET UNIEKE VAN DE GENNEPER WATERMOLEN

Iedere nieuwsbrief besteden we aandacht aan een bijzondere molen of een bijzonder molenverhaal. Deze keer is het de beurt aan de Genneper Watermolen.

Een eerste vermelding van deze molen is in 1249. De molenaar Lodderken en zijn vrouw Aleidis schenken de molen aan de abdij van Postel.

Tijdens de 80-jarige oorlog, in 1584, wordt bij de belegering van Eindhoven de tactiek van de verschroeide aarde toegepast, de molen en alles eromheen wordt platgebrand. Het duurt tot 1587 tot de molen weer herbouwd en operationeel is.

In 1800 wil de molenaar Smit weer een tweede waterrad aanbrengen voor een oliemolen. De tekening die bij deze aanvraag hoort is bewaard gebleven en heeft ons geholpen om in te zien hoe de molen toen werkte.

Rond 1930 raakt de molen in verval, o.a. door de aanleg van het afwateringskanaal, de waterstand in de Dommel verlaagd daardoor. Marie Holten, de mulderin, gaat malen met een motor als aandrijfkracht. De molen raakt in verval. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw heeft Anton Pieck nog tekeningen gemaakt om de Efteling in Eindhoven te lokaliseren met de molen als entree, de gemeente Eindhoven bood echter te weinig geld en het plan ging niet door.

Sinds het najaar van 2020 heeft de molen weer een tweede koppel stenen. De molen heeft onderaandrijving en een uniek omzetwerk. Om met het andere koppel stenen te malen worden de wervel en de ijzerbalk, samen met de koning en het spoorwiel/bonkelaar verschoven.

MOLENFONDS

Het Molenfonds is door De Hollandsche Molen opgericht om zoveel mogelijk middelen voor groot onderhoud en restauraties van molens samen te brengen. Het Molenfonds is thans gevormd door financiële bijdragen van de BankGiro Loterij, de Gravin van Bylandt Stichting en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De Molenstichting Noord-Brabant wil het Molenfonds meer onder de aandacht brengen bij de Brabantse moleneigenaren.

Het Molenfonds streeft naar behoud en bescherming van molens als cultuurhistorisch erfgoed in het Nederlandse landschap en is daarmee hét platform voor financiële steun aan molens in nood en om deze een goede toekomst te geven. Met name het onderhoud van molens is van essentieel belang om een langdurig bestaan van de molen te kunnen garanderen.

Het Molenfonds draagt onder meer bij aan projecten op het gebied van (groot) onderhoud, voorlichting en incidenteel ook aan restauraties. Er zijn drie mogelijkheden:

1. Bijdrage groot onderhoud
Zoals eerder aangegeven is het Molenfonds bedoeld om bij te dragen aan groot onderhoud van molens. Door regelmatiger groot onderhoud aan molens te stimuleren zorgt het Molenfonds ervoor dat grote restauraties minder vaak nodig zijn, terwijl de algemene onderhoudstoestand van molens verbetert. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er de regeling Groot Onderhoud. Bent u moleneigenaar, bestuurslid van een molenstichting of verantwoordelijk voor het onderhoud van een molen, dan kunt u een subsidieaanvraag indienen.

2. Crowdfunding
Via het Molenfonds kan ook een crowdfundactie opgestart worden voor een molen. Belangrijk hierbij is dat er een haalbaar doelbedrag wordt gesteld en er een goed plan moet liggen hoe het bedrag ingezameld moet worden.

3. Molenprijs
De Molenprijs is één van de grootste publieksprijzen van Nederland. Het molenproject met de meeste publieksstemmen wint en ontvangt € 50.000,- om het projectplan uit te voeren. De overige genomineerden ontvangen het aantal stemmen dat op hun project is uitgebracht in euro’s.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.molenstichtingnoord-brabant.nl/ of www.molenfonds.nl/

Molenfonds is hét platform voor financiële steun aan molens in nood

MOLENONTMOETINGSAVOND EN AFSCHEID

Op donderdag 24 september 2020 vond er, met inachtneming van de coronaregels, een interessante molenontmoetingsavond plaats. Voorafgaand werd er afscheid genomen van enkele betrokkenen van de Molenstichting Noord-Brabant

AFSCHEID

Voorafgaande aan de molenontmoetingsavond was er een kleine bijeenkomst in de onlangs geopende molen de Zwaan te Vinkel. Tijdens deze bijeenkomst hebben we afscheid genomen van bestuurslid dhr. Bastiaan Snoek en secretaris Andre van Vleuten. Ook Sven Verbeek is in het zonnetje gezet voor zijn inzet als webmaster en heeft het stokje overgedragen aan de nieuwe webmaster Peet Quintus. Sven Verbeek blijft wel lid van de Adviesraad. Ook mevr. Hollman heeft afscheid genomen als lid van de adviesraad, maar was helaas verhinderd. Nogmaals heel hartelijk dank voor jullie enorme inzet voor de molenstichting!

MOLENONTMOETINGSAVOND

De Molenontmoetingsavond werd gehouden in Zaal Den Driehoek te Vinkel op loopafstand van de molen.

Het was een zeer boeiende avond waarbij het rapport “Windmolenbiotoop onderzoek Noord-Brabant 2019-2020” werd gepresenteerd door Leo Endedijk en Jorinde Pijnnaken-Vroeijenstijn van De Hollandsche Molen.

Riet Meijer heeft ons meegenomen in de wereld van de watermolens. Zeer gedreven heeft ze ons verteld over de reeds afgeronde projecten en de op stapel staande projecten waarbij met diverse partijen wordt samengewerkt.

Voorzitter Jan van der Lee van de vrijwilligers stichting De Vinkelse Molen heeft in een wervelende presentatie de totstandkoming van de molen van Vinkel toegelicht. Het is een mega project geweest en kon alleen succesvol zijn door het enorme draagvlak vanuit de gemeenschap en ver daar buiten.

DOELSTELLING

De Molenstichting Noord-Brabant zet zich in voor de ongeveer 130 molens die nog herkenbaar in het Brabantse land staan. Ons doel is het bevorderen van het behoud van molens en restanten van molens in Noord- Brabant.

De stichting wil dit doel te bereiken door:

  • –  het stimuleren van de culturele en educatieve waarde van molens in Noord-Brabant;
  • –  het behouden van streekeigen eigenschappen en taalgebruik met betrekking tot molens;
  • –  het behoud en herstel van een passende molenomgeving;
  • –  het beïnvloeden van het algemeen molenbeleid van alle overheidsniveaus (gemeentelijk, provinciaal en landelijk);
  • –  het fungeren als “contactpersoon” tussen individu (molenaar) en/of lokale molenorganisaties enerzijds en overheid anderzijds;
  • –  het verlenen van medewerking aan provinciale activiteiten en/of evenementen op het gebied van molens;

ONZE WEBSITE

Bezoek onze website!

www.molenstichtingnoord-brabant.nl

Al het nieuws rond de Brabantse molens is er terug te vinden, evenals de diverse projecten van de Molenstichting.

Maar ook al uw vragen kunt u stellen via onze website waarbij wij onze adviesraad of molenconsulent zullen inschakelen.

En heeft u zelf iets interessants te melden stuur haar dan graag een berichtje via het contactformulier.

Ook kunt u een mailtje sturen naar onze secretaris via mark.vanschadewijk@boekel.nl.

– het inventariseren van molens en restanten van molens.

 

BESTUUR MOLENSTICHTING NOORD-BRABANT

CONTACTGEGEVENS

Molenstichting Noord-Brabant Postbus 99
5427 ZH BOEKEL

mark.vanschadewijk@boekel.nl

www.molenstichtingnoord-brabant.nl/

 

Bestuursleden:

Jan Pommer (voorzitter)

Jetty Eugster

Judith Keijzers

Pierre Bos

Joseph Vos

Robert Salomons

 

Secretaris:

Mark van Schadewijk