Riet Meijer ontvangt het Lintje van Burgemeester M van Toorenburg van de gemeente Nuenen. Foto: Peet Wessels

Motivering.

Riet Meijer werd in 1997 samen met haar man Ernst Thoolen, eigenaar van de Hooydonkse Watermolen, gelegen in Nederwetten. Op dat moment was de molen in slechte staat van onderhoud en de stuw stond op instorten. De watermolengebouwen zijn rijksmonument maar de omgeving niet. Riet Meijer is zich gaan verdiepen in de cultuurhistorische betekenis van de molen en de technische werking ervan. Door haar inzet hebben ook de stuw en de omgeving begin 2000 rijks-bescherming gekregen. De molen wordt maalvaardig gerestaureerd en de stuw wordt herbouwd. Vanaf 2008 is Riet lid van de Adviesraad van Molenstichting Noord-Brabant. Ze zet zich daarbij niet alleen in voor het behoud van de watermolens maar benadrukt ook waarom het belangrijk is om de oorspronkelijke watermolenlandschappen te herstellen. 

De afgelopen jaren heeft Riet Meijer zich onderscheiden door een tweetal projecten te initiëren, te ontwikkelen en draagvlak en middelen te verkrijgen. 

Het eerste project de ‘Pilot Watermolenlandschappen in het Groene Woud’ ( 2017), was bedoeld om de watermolenlandschappen in kaart te brengen door middel van paspoorten van de gebouwen, hun omgeving en het gebied wat zij door hun opstuwende werking beïnvloeden. Ook de potenties van verdwenen watermolens voor gebiedsinrichting werd in kaart gebracht. 

Het tweede project waar ze samen met Waterschap, provincie en deskundigen een draagvlak wist te mobiliseren bij een groot aantal partijen was het Erfgoed Dealproject ‘Watermolenlandschappen voor Klimaatadaptatie’ (2020). Door de Stuurgroep van de Erfgoed Deal wordt dit project gezien als schoolvoorbeeld voor verbinden van erfgoed met grote maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie. De kracht van Riet Meijer is dat zij haar eigen ervaringen als eigenaar van de Hooydonkse Watermolen vertaalt naar het grotere geheel en daarbij verder kijkt dan de standaardoplossingen. Ze zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking op met experts, ambtenaren, bestuurders en eigenaren en is in staat om tegengestelde belangen te verenigen waardoor er nieuwe wegen ingeslagen kunnen worden en doet dat met veel energie, enthousiasme en volharding. Riet zelf ziet de toekenning van  het ‘lintje’ zeker ook als de erkenning van het belang van watermolens voor actuele opgaves. Een erkenning ook van ‘samenwerking’ met andere partijen en andere personen; iets waaraan dit project zijn kracht ontleent.