Kerkhovense molen ontvangt 12.500,- euro

RABO duurzaamheidssubsidie voor kerkhoven Molen

De Rabobank bestaat dit jaar 125 jaar en dat was reden voor een bijzondere actie. De lokale Rabobank in omgeving Oisterwijk stelde een bedrag van  € 125.000 beschikbaar voor duurzame initiatieven. 

Het team van de Kerkhovense Molen heeft een aanvraag ingediend omdat ze nagenoeg uitsluitend duurzame activiteiten ondernemen.

Inmiddels is de hele procedure afgerond en heeft de Kerkhovense molen van de Rabobank een toezegging  gekregen voor een bedrag van € 12.500! 

De molen kampt met problemen met de molenas en daarom was een deel van de aanvraag voor de reparatie van de molenas. Fijn dat dat gelukt is en de as nu daadwerkelijk snel gerepareerd kan worden.

Het restant van de subsidie is bestemd voor het project “ Gezond eten van de Molen”. Waarbij graan wordt ingezaaid in de buurt van de molen en na de oogst wordt gemalen en verkocht op de molen.

Op 25 januari 2024 heeft Maurice Peeters namens de Rabobank een cheque aan het team van de Kerhovense molen overhandigd. Die zeer dankbaar in ontvangst is genomen.

Theorielessen Gilde van Molenaars start weer in Maart

Theorielessen Gilde van Molenaars

Het Gilde van Molenaars verzorgt voor alle Brabantse molenaars in opleiding weer een reeks theorielessen, deze zijn steeds op dinsdagavond. De les begint om (stipt) 20:00 uur, om zo tussen 22:00 en 22:30 uur te kunnen eindigen. De koffie is gratis!
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar nbopleid@gildevanmolenaars.nl

Adressen:
Museum de Dorpsdokter, Doelenstraat 51, 5081 CK Hilvarenbeek: (nabij molen De Doornboom)
Holtens’ Molen, Veldstraat 39, 5751 AA Deurne:

 

19 maart 2024 Museum de Dorpsdokter Poldermolen Sven Verbeek
26 maart 2024 Museum de Dorpsdokter Het weer Petro van Doorne
2 april 2024 Museum de Dorpsdokter Korenmolen Patrick van Kessel
9 april 2024 Museum de Dorpsdokter Bovenkruier, kap, kruienPoldermolen Erwin Jansen
16 april 2024 Holtens’ Molen Industriemolens Peter van Rongen

 

Crowdfunding molen Sprundel zeer succesvol

 

Artikel in “Voor je buurt” 15 jan 2024

De kracht van gemeenschap

Het Brabantse Sprundel wordt gekenmerkt door het beeld van molen ‘De Hoop’. De molen, gebouwd in 1840, vervult een belangrijke functie in het dorp. Zo wordt de molen nog steeds gebruikt voor het malen van granen, maar vervult het ook een educatieve functie en dient het bovendien ook als ontmoetingsplek voor de buurt. Om de ontmoetingsplek nog aantrekkelijker te maken voor de dorpsbewoners, besloot de Molenstichting om een crowdfundingactie op te zetten voor de aanschaf van nieuwe stoelen. Deze actie werd een overweldigend succes: er werd maar liefst 285% van het beoogde doelbedrag binnengehaald. Voor je Buurt ging na de actie langs in Sprundel en sprak met de initiatiefnemers. In dit artikel vertelt het campagneteam wat het geheim was van hun succes.

Sprundel: een bruisend dorp
Sprundel is een dorp met circa 5.000 inwoners. In het dorp wordt, onder andere door Beleef Sprundel, veel gedaan om de leefbaarheid en sociale cohesie te stimuleren. Zo is in de voormalige kerk Dorpshuis De Trapkes gevestigd, is er een Kabouterpad in het Fatimapark gerealiseerd en wordt er gewerkt aan een speelbos. Een actieve kern, binnen Dorpswerk Sprundel, waaronder ook de vrijwilligers van de Molenstichting, zijn de kartrekkers binnen Sprundel. Zo ook voor crowdfunding voor de molen, het boegbeeld van het dorp werd er samen opgetrokken.

Tips voor een succesvolle campagne
Iedereen die een campagne start, droomt er natuurlijk van om zo’n resultaat te halen als de Sprundelse molen. Wat maakt een succesvolle campagne? De initiatiefnemers uit Sprundel delen hun tips:

1. Organiseer een evenement
De Sprundelse molen opende haar deuren voor de jaarlijkse burendag en een Open Deur Dag. Dit was een uitgelezen kans voor mensen uit de buurt om eens een kijkje te nemen bij de molen. Daarnaast konden de initiatiefnemers een praatje maken met buurtbewoners en hen vertellen over de crowdfundingcampagne. “Mensen direct aanspreken, dat werkt het beste”, vertelt Jan, voorzitter van de Molenstichting. Mensen krijgen direct een beeld bij jou als initiatiefnemer en bij het initiatief zelf.

2. Ga samenwerkingen aan met lokale ondernemers
Door samenwerkingen aan te gaan met lokale ondernemers vergroot je je bereik. Niet alleen wordt jouw initiatief verbonden met de naam van lokale ondernemers, ook de lokale ondernemer krijgt zo positieve publiciteit. Zo ging de Sprundelse molen een samenwerking aan met De Coop, de PLUS en de lokale Kaasboerderij Ossenblok. De Plus-supermarkt bakte molenbrood met meel gemalen door de molen, waarvan ook de opbrengst ten goede kwam aan de crowdfunding. En de lokale Kaasboerderij Ossenblok schonk eveneens een pakket met streekproducten, die kon worden ingezet als beloning voor de crowdfunding.

3. Steek tijd en energie in je campagne

Campagne voeren kost tijd en energie. Een burendag en Open Deur Dag mede organiseren, lokale ondernemers benaderen, berichten schrijven, beloningen verzinnen: dat gaat niet vanzelf. Maar door die extra stap te zetten, krijg je wel het beoogde resultaat. Ook hier geldt: hoe meer energie en creativiteit je erin steekt, hoe meer je ervoor terugkrijgt!

 

De actie voor de Sprundelse Molen is onderdeel van het programma ‘Samen voor de Buurt’, dat gesteund wordt door de Regiobank. Lees hier meer over onze samenwerking met de Regiobank

 

 

 

Nieuw bestuurslid Alwijn ten Cate volgt Joseph Vos op

Alwijn ten Cate volgt Joseph Vos op.

Namens Molenstichting Noord Brabant danken wij Joseph Vos voor zijn enorme inzet voor met name de watermolens in Brabant. Samen met Riet Meijer heeft hij enorm veel bereikt op het gebied van de watermolens in o.a het Dommel gebied. Bij de vele projecten zoals Watermolenlandschappen en klimaatadaptatie en De Pilot watermolenlandschappen groen woud is zijn rol van grote betekenis geweest!

 

Graag geven wij Alwijn ten Cate de gelegenheid zich te introduceren:

Afgelopen zomer vroeg Joseph Vos of ik hem wilde opvolgen als bestuurslid van De Molenstichting Noord-Brabant. Ik was net gestopt als dagelijks bestuurslid van het waterschap Brabantse Delta en wilde graag naast mijn werk als strateeg en (programmamanager) bij de overheid me voor het Brabantse landschap blijven inzetten. Zeker toen ik hoorde dat ik me mocht inzetten voor het Erfgoed Deal project Watermolenlandschappen en klimaatadaptatie was ik meteen verkocht. Inmiddels ben ik volop met de watermolens aan de slag en draag ik mijn steentje aan het bestuur bij.

Ik doe dit met veel plezier omdat bij molens alle vraagstukken op het gebied van cultuur, energie en landschap bij elkaar komen. Vroeger waren ze een oplossing bij het waterbeheer en het gebruik van energie om zaken te kunnen produceren. De molens zijn een beetje in de vergetelheid geraakt maar gelukkig zijn ze nu weer terug. Met name watermolens zijn de oplossingen om bij de klimaatverandering te zorgen voor droogtebestrijding, biodiversiteit, tegen wateroverlast en een prachtige manier om te recreëren. Zeker zo belangrijk is dat we de watermolens een mooie toekomst kunnen geven zodat dit prachtige culturele erfgoed behouden blijft.

Als kind was ik al gefascineerd door watermolens en waterbeheer. Ik heb aan de molendriegang in de Nieuwe Driemanspolder bij Leidschendam veel geroeid en daar leerde ik hoe deze polder door de drie windmolens droog gemalen werd en later werd ingezet voor het beheersen van het peil in de polder. Schaatsen deden we in de winter op de Rottemeren aan de molenviergang bij Zevenhuizen. Ik heb deze molens vaak bezocht. Mijn familie komt oorspronkelijk uit de Achterhoek en mijn opa nam me mee naar de voor mij toen allermooiste molen. De Mallumsche Molen in Eibergen. In de familie ging het vaak over deze onderslag watermolen en hoe deze al jaren zorgde voor het mooie landschap. Laat juist onderslag watermolens het project zijn waarvoor ik in Brabant voor aan de sla ga. Ik kende de prachtige watermolens van Venbergen, Opwetten en Spoordonk in Brabant toen nog niet maar wel het schilderij “Collse Watermolen” van Vincent van Gogh. Vandaar dat ik bij deze molen op de foto sta. Deze foto zegt namelijk alles over cultuur, watermolen, landschap, energie, waterbeheer, biodiversiteit en recreatie. 

Kaderbrief van De Hollandsche Molen

Documenten omgevingswet voor molenaars & gemeente

Bericht van De Hollandsche Molen

Beste moleneigenaar, geacht molenbestuur

 

Met bijgevoegde brief brengen we jullie op de hoogte van onze actie naar gemeenten. Wij hebben alle gemeenten aangeschreven met een oproep om te zorgen voor een goede en uniforme bescherming van de molenbiotoop van zowel wind- als watermolens. De brief aan gemeenten treffen jullie eveneens als bijlage aan. Voor windmolens hebben we een standaardartikel geformuleerd dat gemeenten in het omgevingsplan kunnen opnemen. Wat we in dit artikel nadrukkelijk hebben meegenomen is het aspect van cumulatie: bij het beoordelen van de effecten van ruimtelijke plannen op de windvang van de molen, moet rekening worden gehouden met de reeds aanwezig belemmeringen. Voor watermolens doen we een aantal suggesties voor zowel beschermingsregels als voor het beschermingsproces.

 

We willen jullie vragen om in de gaten te houden of gemeenten gehoor geven aan onze oproep. Pols eens bij de gemeente of ze onze brief hebben ontvangen en wat hun ideeën zijn voor een goede bescherming van de molenbiotoop. Gemeenten hoeven niet te wachten tot ze een geheel nieuw omgevingsplan vaststellen, maar kunnen ook besluiten tot een thematische wijziging voor alleen de molenbiotoop. Dit zou een mooie actie zijn voor in het voorjaar 2024.

 

Met vriendelijke groet,

 

Agnes de Boer

Adviseur Omgevingswet en molenbiotoop
(bereikbaar: maandag, dinsdag en donderdag)

 20231110_BRI_Gemeenten_Standaardartikel Molenbiotoop_Omgevingsplan

20231110_BRI_Moleneigenaren_Standaardartikel Molenbiotoop_Omgevingsplan

Molenvrienden Land van Cuijk heeft weer nieuwe publicatie van “De Molenvriend”

Sinds de oprichting in 1985 geeft de vereniging Molenvrienden Land van Cuijk het tijdschrift “De Molenvriend” uit. Regionale moleninformatie, aangevuld met leuke molenverhalen over vroeger en heden en uit binnen- en buitenland, vormen aldus een alleraardigst tijdschrift dat in de loop der jaren in een steeds mooier jasje is gestoken. Wilt u actuelere nummers lezen of de gedrukte Molenvriend voortaan in uw brievenbus ontvangen, geef u dan op als lid van de vereniging. Meer info is te vinden op:

www.molenvrienden.nl