Theorielessen Gilde van Molenaars start weer in Maart

Theorielessen Gilde van Molenaars

Het Gilde van Molenaars verzorgt voor alle Brabantse molenaars in opleiding weer een reeks theorielessen, deze zijn steeds op dinsdagavond. De les begint om (stipt) 20:00 uur, om zo tussen 22:00 en 22:30 uur te kunnen eindigen. De koffie is gratis!
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar nbopleid@gildevanmolenaars.nl

Adressen:
Museum de Dorpsdokter, Doelenstraat 51, 5081 CK Hilvarenbeek: (nabij molen De Doornboom)
Holtens’ Molen, Veldstraat 39, 5751 AA Deurne:

 

19 maart 2024 Museum de Dorpsdokter Poldermolen Sven Verbeek
26 maart 2024 Museum de Dorpsdokter Het weer Petro van Doorne
2 april 2024 Museum de Dorpsdokter Korenmolen Patrick van Kessel
9 april 2024 Museum de Dorpsdokter Bovenkruier, kap, kruienPoldermolen Erwin Jansen
16 april 2024 Holtens’ Molen Industriemolens Peter van Rongen

 

Crowdfunding molen Sprundel zeer succesvol

 

Artikel in “Voor je buurt” 15 jan 2024

De kracht van gemeenschap

Het Brabantse Sprundel wordt gekenmerkt door het beeld van molen ‘De Hoop’. De molen, gebouwd in 1840, vervult een belangrijke functie in het dorp. Zo wordt de molen nog steeds gebruikt voor het malen van granen, maar vervult het ook een educatieve functie en dient het bovendien ook als ontmoetingsplek voor de buurt. Om de ontmoetingsplek nog aantrekkelijker te maken voor de dorpsbewoners, besloot de Molenstichting om een crowdfundingactie op te zetten voor de aanschaf van nieuwe stoelen. Deze actie werd een overweldigend succes: er werd maar liefst 285% van het beoogde doelbedrag binnengehaald. Voor je Buurt ging na de actie langs in Sprundel en sprak met de initiatiefnemers. In dit artikel vertelt het campagneteam wat het geheim was van hun succes.

Sprundel: een bruisend dorp
Sprundel is een dorp met circa 5.000 inwoners. In het dorp wordt, onder andere door Beleef Sprundel, veel gedaan om de leefbaarheid en sociale cohesie te stimuleren. Zo is in de voormalige kerk Dorpshuis De Trapkes gevestigd, is er een Kabouterpad in het Fatimapark gerealiseerd en wordt er gewerkt aan een speelbos. Een actieve kern, binnen Dorpswerk Sprundel, waaronder ook de vrijwilligers van de Molenstichting, zijn de kartrekkers binnen Sprundel. Zo ook voor crowdfunding voor de molen, het boegbeeld van het dorp werd er samen opgetrokken.

Tips voor een succesvolle campagne
Iedereen die een campagne start, droomt er natuurlijk van om zo’n resultaat te halen als de Sprundelse molen. Wat maakt een succesvolle campagne? De initiatiefnemers uit Sprundel delen hun tips:

1. Organiseer een evenement
De Sprundelse molen opende haar deuren voor de jaarlijkse burendag en een Open Deur Dag. Dit was een uitgelezen kans voor mensen uit de buurt om eens een kijkje te nemen bij de molen. Daarnaast konden de initiatiefnemers een praatje maken met buurtbewoners en hen vertellen over de crowdfundingcampagne. “Mensen direct aanspreken, dat werkt het beste”, vertelt Jan, voorzitter van de Molenstichting. Mensen krijgen direct een beeld bij jou als initiatiefnemer en bij het initiatief zelf.

2. Ga samenwerkingen aan met lokale ondernemers
Door samenwerkingen aan te gaan met lokale ondernemers vergroot je je bereik. Niet alleen wordt jouw initiatief verbonden met de naam van lokale ondernemers, ook de lokale ondernemer krijgt zo positieve publiciteit. Zo ging de Sprundelse molen een samenwerking aan met De Coop, de PLUS en de lokale Kaasboerderij Ossenblok. De Plus-supermarkt bakte molenbrood met meel gemalen door de molen, waarvan ook de opbrengst ten goede kwam aan de crowdfunding. En de lokale Kaasboerderij Ossenblok schonk eveneens een pakket met streekproducten, die kon worden ingezet als beloning voor de crowdfunding.

3. Steek tijd en energie in je campagne

Campagne voeren kost tijd en energie. Een burendag en Open Deur Dag mede organiseren, lokale ondernemers benaderen, berichten schrijven, beloningen verzinnen: dat gaat niet vanzelf. Maar door die extra stap te zetten, krijg je wel het beoogde resultaat. Ook hier geldt: hoe meer energie en creativiteit je erin steekt, hoe meer je ervoor terugkrijgt!

 

De actie voor de Sprundelse Molen is onderdeel van het programma ‘Samen voor de Buurt’, dat gesteund wordt door de Regiobank. Lees hier meer over onze samenwerking met de Regiobank

 

 

 

Nieuw bestuurslid Alwijn ten Cate volgt Joseph Vos op

Alwijn ten Cate volgt Joseph Vos op.

Namens Molenstichting Noord Brabant danken wij Joseph Vos voor zijn enorme inzet voor met name de watermolens in Brabant. Samen met Riet Meijer heeft hij enorm veel bereikt op het gebied van de watermolens in o.a het Dommel gebied. Bij de vele projecten zoals Watermolenlandschappen en klimaatadaptatie en De Pilot watermolenlandschappen groen woud is zijn rol van grote betekenis geweest!

 

Graag geven wij Alwijn ten Cate de gelegenheid zich te introduceren:

Afgelopen zomer vroeg Joseph Vos of ik hem wilde opvolgen als bestuurslid van De Molenstichting Noord-Brabant. Ik was net gestopt als dagelijks bestuurslid van het waterschap Brabantse Delta en wilde graag naast mijn werk als strateeg en (programmamanager) bij de overheid me voor het Brabantse landschap blijven inzetten. Zeker toen ik hoorde dat ik me mocht inzetten voor het Erfgoed Deal project Watermolenlandschappen en klimaatadaptatie was ik meteen verkocht. Inmiddels ben ik volop met de watermolens aan de slag en draag ik mijn steentje aan het bestuur bij.

Ik doe dit met veel plezier omdat bij molens alle vraagstukken op het gebied van cultuur, energie en landschap bij elkaar komen. Vroeger waren ze een oplossing bij het waterbeheer en het gebruik van energie om zaken te kunnen produceren. De molens zijn een beetje in de vergetelheid geraakt maar gelukkig zijn ze nu weer terug. Met name watermolens zijn de oplossingen om bij de klimaatverandering te zorgen voor droogtebestrijding, biodiversiteit, tegen wateroverlast en een prachtige manier om te recreëren. Zeker zo belangrijk is dat we de watermolens een mooie toekomst kunnen geven zodat dit prachtige culturele erfgoed behouden blijft.

Als kind was ik al gefascineerd door watermolens en waterbeheer. Ik heb aan de molendriegang in de Nieuwe Driemanspolder bij Leidschendam veel geroeid en daar leerde ik hoe deze polder door de drie windmolens droog gemalen werd en later werd ingezet voor het beheersen van het peil in de polder. Schaatsen deden we in de winter op de Rottemeren aan de molenviergang bij Zevenhuizen. Ik heb deze molens vaak bezocht. Mijn familie komt oorspronkelijk uit de Achterhoek en mijn opa nam me mee naar de voor mij toen allermooiste molen. De Mallumsche Molen in Eibergen. In de familie ging het vaak over deze onderslag watermolen en hoe deze al jaren zorgde voor het mooie landschap. Laat juist onderslag watermolens het project zijn waarvoor ik in Brabant voor aan de sla ga. Ik kende de prachtige watermolens van Venbergen, Opwetten en Spoordonk in Brabant toen nog niet maar wel het schilderij “Collse Watermolen” van Vincent van Gogh. Vandaar dat ik bij deze molen op de foto sta. Deze foto zegt namelijk alles over cultuur, watermolen, landschap, energie, waterbeheer, biodiversiteit en recreatie. 

Kaderbrief van De Hollandsche Molen

Documenten omgevingswet voor molenaars & gemeente

Bericht van De Hollandsche Molen

Beste moleneigenaar, geacht molenbestuur

 

Met bijgevoegde brief brengen we jullie op de hoogte van onze actie naar gemeenten. Wij hebben alle gemeenten aangeschreven met een oproep om te zorgen voor een goede en uniforme bescherming van de molenbiotoop van zowel wind- als watermolens. De brief aan gemeenten treffen jullie eveneens als bijlage aan. Voor windmolens hebben we een standaardartikel geformuleerd dat gemeenten in het omgevingsplan kunnen opnemen. Wat we in dit artikel nadrukkelijk hebben meegenomen is het aspect van cumulatie: bij het beoordelen van de effecten van ruimtelijke plannen op de windvang van de molen, moet rekening worden gehouden met de reeds aanwezig belemmeringen. Voor watermolens doen we een aantal suggesties voor zowel beschermingsregels als voor het beschermingsproces.

 

We willen jullie vragen om in de gaten te houden of gemeenten gehoor geven aan onze oproep. Pols eens bij de gemeente of ze onze brief hebben ontvangen en wat hun ideeën zijn voor een goede bescherming van de molenbiotoop. Gemeenten hoeven niet te wachten tot ze een geheel nieuw omgevingsplan vaststellen, maar kunnen ook besluiten tot een thematische wijziging voor alleen de molenbiotoop. Dit zou een mooie actie zijn voor in het voorjaar 2024.

 

Met vriendelijke groet,

 

Agnes de Boer

Adviseur Omgevingswet en molenbiotoop
(bereikbaar: maandag, dinsdag en donderdag)

 20231110_BRI_Gemeenten_Standaardartikel Molenbiotoop_Omgevingsplan

20231110_BRI_Moleneigenaren_Standaardartikel Molenbiotoop_Omgevingsplan

Molenvrienden Land van Cuijk heeft weer nieuwe publicatie van “De Molenvriend”

Sinds de oprichting in 1985 geeft de vereniging Molenvrienden Land van Cuijk het tijdschrift “De Molenvriend” uit. Regionale moleninformatie, aangevuld met leuke molenverhalen over vroeger en heden en uit binnen- en buitenland, vormen aldus een alleraardigst tijdschrift dat in de loop der jaren in een steeds mooier jasje is gestoken. Wilt u actuelere nummers lezen of de gedrukte Molenvriend voortaan in uw brievenbus ontvangen, geef u dan op als lid van de vereniging. Meer info is te vinden op:

www.molenvrienden.nl

 

Goed bezochte molenontmoetingsavond

Op 12 okt j.l heeft Molenstichting Noord-Brabant wederom de jaarlijkse molenontmoetingsavond georganiseerd. Deze keer waren we te gast in Ravenstein bij Molen de Nijverheid en de Stadsbrouwerij.

De gasten werden ontvangen tussen 19.00 en 19.30 waarbij er gelegenheid was om de molen te bezoeken. Dhr Jan Scheirs was aanwezig in de molen om bezoekers te ontvangen. Er was grote belangstelling voor de bezichtiging van deze heel grote en heel fraai ingerichte molen. 

Om 20.00 ging de Molenontmoetingsavond van start.
Voorzitter Jetty Eugster nam het woord en heette de aanwezigen hartelijk welkom.

  • Zij stond nog even stil bij het overlijden van Gerard Sturkenboom, op 19 januari van dit jaar. Voorzitter van de adviesraad van onze Molenstichting, voorzitter van de examencommissie van De Hollandsche Molen, een gepassioneerd molenaar op zijn molen in Heeze en actief in vele projecten waaronder de biotoop-inventarisatie en het Erfgoedproject Watermolenlandschappen en klimaatadaptatie.
  • Ook bij de toekenning van de Brabantse Molenprijs 2023 aan Ton Meesters, molenaar op Molen De Hoop in Bavel. Hij ontving op 10 september jl. deze prijs voor zijn langdurige inzet en verdienste voor de Nederlandse molenwereld. In onze website is daarover uitvoerig bericht. 
  • Bestuurslid Joseph Vos heeft besloten zijn functie als bestuurslid van de Molenstichting Noord-Brabant te willen beëindigen. Jetty Eugster memoreerde de verdiensten van Joseph als bestuurslid, bedankte hem voor zijn langdurige inzet en overhandigde hem een attentie.
  • Een nieuw bestuurslid werd benoemd.
  • Bestuurslid Robert Salomons kreeg vervolgens de gelegenheid om de aanwezigen te informeren over zijn activiteiten om voor zoveel mogelijk molens een ‘ Molenpaspoort’ op te stellen. Een belangrijk document om het belang van de molens met concrete feiten in een universeel format te kunnen onderbouwen voor discussies over o.a.  biotopen en bij de verdere invulling van de  Omgevingswet. Hij vroeg molenaars om in te tekenen op een aanmeldformulier voor toezending van nadere informatielijst over het vast te stellen model.

Gastspreker voor deze avond is Dhr Mark Ravesloot. Hij is werkzaam als ‘Adviseur Monumenten’ bij de provincie Zuid-Holland met als specialiteit de molens. Het bestuur heeft hem uitgenodigd om toe te lichten hoe de provincie Zuid-Holland, met zijn 225 molens omgaat met erfgoed, subsidies, Omgevingswet en molenbiotoop. Hoe zijn de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en procedures geregeld tussen moleneigenaren, gemeenten en de provincie? En wat kunnen wij daar in Noord-Brabant van leren.

Mark Ravesloot heeft de volgende zaken besproken: Actuele Subsidieregelingen, Regulier onderhoud, Groot onderhoud, Restauratie, Draaipremie, Molenbiotopen, Afwijken van de regels ten aanzien van de molenbiotopen, Bijzondere molenbiotoop, Molenbiotooprapport, Werkzaamheden adviseur monumenten met betrekking tot de molens, Belangrijke partners, en tenslotte Bespreekpunten.

Enkele belangrijke boodschappen van Mark waren:

*Beleid en uitvoering moeten transparant navolgbaar en consequent zijn, in alle bestuurslagen.
*Het moet gebaseerd zijn op concrete uitgangspunten en criteria, zonder daarin onredelijk star te zijn.
* De nieuwe Omgevingswet wordt nu inderdaad per 1 jan. 2024 van kracht, maar de verdere uitwerking van  Omgevingsvisies en plannen zal nog lopen tot 2032. De gemeenten hebben daarin de hoofdtaken. Er moet nog veel concreet worden ingevuld en het systeem is nog niet helemaal perfect. De provincie stelt kaders en bewaakt de uitwerking. Zo veel mogelijk interactief en inhoudelijk.
* Het is voor de belanghebbenden in de molenwereld essentieel om zo vroeg mogelijk in die uitwerking hun standpunten, belangen en rechten te presenteren en vast te laten leggen in die visies en plannen.
* Er zijn veel belangen, die moeten worden afgewogen. Als je pas in beroep gaat als de uitvoering start, ben je te laat. De kans is dan groot dat je niet meer gehoord kunt of zult worden.
*De actieve rol van een ‘Adviseur Monumenten’ op provinciaal niveau, met kennis van de relevante regelgeving, de procedures, met een goed netwerk en kennis van de specifieke aspecten van molens als werkende monumenten, is van onschatbare waarde voor het behoud van molens in onze toekomstige leefomgeving.

Namens de aanwezigen bedankte Jetty Eugster Mark voor zijn  duidelijke en systematische presentatie.
Het is nu aan de Molenstichting Noord-Brabant om te onderzoeken of en hoe deze ervaring van de provincie Zuid-Holland ook in Noord-Brabant kan worden ingezet.

Daarmee besloot zij het formele deel van deze Molenontmoetingsavond en was er nog even tijd voor napraten aan de bar van de Stadsbrouwerij. 

(Berichtgeving met dank aan Aart Mul)