Molenaarsechtpaar Genneper Watermolen nog steeds strijdvaardig

Molenaarsechtpaar Annemie Driessen en Hans Kalkhoven hebben afgelopen jaren de Genneper watermolen weer op de kaart gezet. De rechter heeft echter beslist dat ze de molen moeten verlaten zodat de vorige gebruiker er kan terug keren. Ze geven de strijd echter nog niet op en hopen ondanks de uitspraak toch te kunnen blijven. Hieronder vindt u een impressie van hun strijd.

 

2022-09-30 ED Molenaarsechtpaar wil Genneper Watermolen behouden als levend erfgoed

2022-10-03 Studio040 Molernaars willen hulp van gemeente nu ze de Genneper Watermolen uit moeten

2022-09-29 ED ingezonden Mariek Hemaar

2022-10-22 ED Schikking zit er niet in om Genneper Watermolen te laten malen2

Afscheid bestuursleden en molenontmoetingsavond

Afscheid bestuursleden

Vooraf gaande aan de molenontmoetingsavond op 18 okt 2022 van Molenstichting Noord-Brabant hebben we afscheid genomen van voormalig voorzitter Jan Pommer en voormalig secretaris Mark van Schadewijk.

Foto: Peet Wessels

Voormalig Burgemeester Dhr Jan Pommer is sinds 2007 actief in Molenstichting Noord-Brabant en hij heeft aan de wieg gestaan van nieuwe route die de stichting is ingeslagen in 2010. Er is toen besloten de organisatie om te vormen tot een bestuur en een adviesraad. Het bestuur zorgt voor de bestuurlijke contacten en financiële mogelijkheden en de adviesraad bestaat voornamelijk uit molenaars die de problemen in het veld kennen en weten wat er nodig is.

Dhr Pommer was lange tijd vice voorzitter en heeft in 2021 het voorzitterschap overgenomen van Dhr Fons Naterop. Tijdens zijn voorzitterschap heeft hij met veel aandacht en energie onze nieuwe toekomst visie vorm gegeven. Sinds Januari 2022 heeft Mevr Jetty Eugster de voorzittershamer overgenomen van Dhr Jan Pommer. De stichting bedankt Jan Pommer heel hartelijk voor zijn jarenlange tomeloze inzet voor de molens in Brabant!

 

Foto: Peet Wessels

Ook werd er afscheid genomen van Mark van Schadewijk. Mark is werkzaam binnen de gemeente Boekel en hij was drie jaar lang onze secretaris. Mark is zeer kundig en punctueel. Het was enorm fijn om met hem samen te werken. De taken van Mark zijn inmiddels door Ernst Thoolen overgenomen. Mark heel hartelijk dank voor alle support voor de molenstichting!

 

Molenontmoetingsavond

Op 18 oktober 2022 is de ontmoetingsavond in de Emmamolen in Nieuw Kuijk. De aanvang van de avond is om 19.00.

Foto: Peet Wessels

Voorzitter Mevr Jetty Eugster heet iedereen van harte welkom. De contactavond is dit jaar in oktober georganiseerd vanwege het feit dat het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Noord-Brabant in oktober het 50 jarig bestaan viert. De molenstichting wilde hier graag op in haken en heeft het Gilde voorzitter Erik Kopp gevraagd iets meer over het Gilde en het Jubileum te vertellen.

Maar eerst zal mevr Agnes de Boer van De Hollandsche Molen een presentatie geven over het taaie maar toch zeer belangrijke onderwerp Omgevingswet & molens. Er blijkt al snel een levendige discussie te ontstaan met veel stof tot nadenken. De presentatie zal spoedig op onze website te vinden zijn.

 

Biotoopprijs voor Riet Meijer

Foto: Peet Wessels

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars heeft de Evert Smit biotoopprijs in het leven geroepen voor wind- en watermolenaars die zich inzetten voor een goede molenbiotoop. Deze prijs wordt enkel uitgereikt voor molenaars die ook echt iets hebben bereikt op dit gebied. Dit jaar werd watermolenaar Riet Meijer compleet verrast door voorzitter Erik Kopp met deze bijzondere prijs. Riet heeft deze prijs meer dan verdiend!!! Van harte proficiat!!!!

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars viert deze maand feest in Brabant

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars bestaat dit jaar 50 jaar en dat wordt het hele jaar gevierd met landelijke molen activiteiten maar ook met regionale activiteiten. Elke maand staat een van de provincies in de belangstelling en worden er in die provincie extra molenactiviteiten verzorgd. De maand oktober is de maand van afdeling Noord Brabant. En op 1 okt werd deze feestmaand officieel geopend op maar liefst twee molens in Brabant!

Zowel de Twee Gebroeders in Roosendaal als de Twee Gebroeders in Aalburg bestaan dit jaar 150 jaar. Dus een mooie aanleiding om de feestelijke start op beide molens te beginnen met het onthullen van het canvas van het Jaar van de Molenaar. Het Gilde heeft het Jaar van de Molenaar uitgeroepen met als doel om meer mensen enthousiast te maken voor het ambacht van molenaar. Prinses Beatrix heeft aan het begin van het jaar dit 50 jarig jubileum officieel geopend door het canvas van het Jaar van de Molenaar te onthullen.

Op 1 oktober in de ochtend werd dit canvas op molen de Twee Gebroeders te Roosendaal onthuld door Burgemeester van Midden en Gilde voorzitter Erik Kopp. Molenaar Niek van Eekelen werd enorm verrast door de Burgemeester met het uitreiken van een lintje voor zijn al 40 jaar lange tomeloze inzet voor de molens in Roosendaal.

Roosendaalse Burgemeester van Midden en Gilde vz Erik Kopp

Lintje voor molenaar Niek v Eekelen, Twee Gebroeders Roosendaal

In de middag was het feest in Aalburg. Waar ons bestuurslid Dhr Salomons de wieken van de Twee Gebroeders in gang heeft gezet. Ook hier is het canvas van het Jaar van de Molenaar onthuld door twee jonge molenaars in opleiding. Samen met molenaar Sven Verbeek is geproost op een mooie molenmaand voor Noord Brabant.

Dhr Salomons en Molenaar Sven Verbeek

Deze maand zijn vele molens extra open. Meer info vind u hier.

 

Bleskensgraafs molenmysterie opgehelderd

Sinds jaar en dag wordt in molenkringen beweerd en aangenomen dat een Bleskensgraafse poldermolen rond 1890 herbouwd zou zijn in Milheeze in Noord-Brabant. Het is echter altijd een mysterie gebleven om welke Bleskensgraafse molen het dan zou moeten gaan.
Jarenlang leefde dit raadsel voort, maar nu is het opgehelderd door molenkenner Jan de Witte uit Zoutelande en historicus Barend Bode uit Giessenburg.

De bevindingen van hun uitgebreide onderzoek hebben ze neergelegd in een informatief artikel, dat de lezer op zijn route naar Milheeze onder meer meeneemt naar Giessendam en Giessen-Oudekerk, Molenaarsgraaf en Oud-Alblas.
Het artikel is hier te lezen.

Feestelijke heropening molen Laurentia Milheeze

Foto: Gerard Sturkenboom

Zaterdagmiddag 10 september werd bergmolen Laurentia te Milheeze officieel heropend na de
grote restauratie, die feitelijk al in het voorjaar van 2021 plaatsvond.

Vanwege de corona-maatregelen was het er nog niet van gekomen.

Eigenaar van de molen, Molenstichting Gemert-Bakel, had groots uitgepakt.

Gerard Sturkenboom bood als bestuurslid namens vereniging De Hollandsche
Molen een “Blijk van Waardering” aan. Dit vanwege het feit dat familie
Verheijen al 150 jaar verbonden is aan de molen in Milheeze; hoogst
waarschijnlijk een unicum.

Uit archiefstukken van De Hollandsche Molen bleek dat de vader van de
huidige molenaar Mares Verheijen – Fons – al in 1932 informeerde naar
toepassing van wiekverbetering systeem Dekker. Uiteindelijk liet hij in 1944
het systeem Van Bussel aanbrengen, waarvan hij terug meldde dat dit hem na
twee weken ermee gewerkt te hebben “uitstekent best beviel, en vooral de
remklep”.

Burgemeester Michiel van Veen onthulde een speciaal ontworpen bank, gemaakt
van de vier uiteinden van de oude roeden, voorstellende de 4 generaties
molenaars Verheijen in die 150 jaar.

Tot slot ontving molenaar Marius Verheijen een lintje van de burgemeester.

Foto: Gerard Sturkenboom

Molenontmoetingsavond 18 oktober

Uitnodiging Molenontmoetingsavond
Aan: Molenaars en moleneigenaren in de provincie Noord-Brabant

Onderwerp: Uitnodiging Molenontmoetingsavond

Beste heer/mevrouw,

Het bestuur van de Molenstichting Noord-Brabant wil u graag uitnodigen voor de jaarlijkse Molenontmoetingsavond. Deze naam geeft goed aan wat wij met deze bijeenkomst willen: een plek bieden om elkaar te ontmoeten en informatie te ontvangen en uit te wisselen over de Brabantse molens.

Dit jaar vindt de bijeenkomst plaats in de Emmamolen, Sint Jorisstraat 16 in Nieuwkuijk.

Wij nodigen u graag uit op dinsdag 18 oktober 2022 in Nieuwkuijk. De Molenontmoetingsavond begint om 19.30 uur. Voorafgaand aan de bijeenkomst bent u vanaf 19.00 uur in de gelegenheid om de Emmamolen te bezichtigen.

Hartelijke groet,

Het Bestuur van

Molenstichting Noord-Brabant

Jetty Eugster-van Bergeijk, Voorzitter.

 

 

Molens en de omgevingswet

Binnenkort zorgt de Omgevingswet samen met de Erfgoedwet voor een integrale bescherming van het Nederlands cultureel erfgoed. Sinds 2016 is er de Erfgoedwet: één integrale wet voor museale objecten, musea, monumenten, zoals molens, en archeologie op het land, ondergronds en onder water. Het deel dat betrekking heeft op de fysieke leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet. Wat betekent de Omgevingswet voor de molens? Welke kansen biedt de wet ? En hoe kunnen eigenaren en molenaars daarop inspelen?

Lees er meer over in deze brochure: DHM_Dossier_Omgevingswet