Motivatie:

De heer Willems is vanaf 2001 vrijwillige molenaar op de Molen Jan van Cuijk. In 2005 heeft hij deze molen geheel weer in maalvaardige staat terug gebracht. In 2010 bestond de molen 150 jaar en toen heeft hij het pakhuis grondig gerestaureerd. In 2011 heeft hij zich aangesloten bij het Ambachtelijke Korenmolenaars Gilde om zo nog meer draagkracht te krijgen en om de molen te gebruiken waarvoor deze gebouwd is. Eveneens was hij 3 jaar bestuurslid van de Vereniging Molenvrienden Land van Cuijk. Ook is hij inmiddels 10 onafgebroken bestuurslid van carnavalsvereniging de Nölers in Cuijk. Hij is vanaf 2020 als voorzitter betrokken bij de commissie productie en regieteam Cuijkse Zittingen.