Gilde van Molenaars bijeenkomst in Oost en West

Bijeenkomsten in Oost en in West

Het bestuur van Het Gilde van Molenaars Afdeling Noord-Brabant wil meer contact met haar leden en heeft daarom twee bijeenkomsten georganiseerd, respectievelijk op 10 april 2024 voor Oost-Brabant en op 11 april 2024 voor West-Brabant.

Indien u wenst deel te nemen aan één van deze bijeenkomsten, gaarne in uw aanmelding aangeven deelname West of deelname Oost via e-mail: nbsecr@gildevanmolenaars.nl

Oost-Brabant is het gebied ten oosten langs de lijn Dongen, Gilze en zo naar de Belgische grens en grenzend aan Gelderland, Limburg en België.

West-Brabant is het gebied grenzend aan de provincie Zeeland tot de lijn ten oosten van het Land van Heusden en Altena (dus inclusief Land van Heusden en Altena) en ten oosten de lijn langs Dongen naar de Belgische grens.

Voor onze Belgische leden laten wij aan hun de keuze welke bijeenkomst zij wensen deel te nemen.

Let op, er is een nieuw agendapunt toegevoegd; “Verantwoord omgaan met rug en schouders tijdens werkzaamheden op de molen”.

Woensdag 10 april 2024 Oost-Brabant

Locatie:

Molen De Zwaan

Molenpad 1

5382 KW Vinkel

Programma:

19.00 uur Deelnemers krijgen de mogelijkheid de Vinkelse molen bezichtigen onder leiding van de molenaars molen de Zwaan.

19.30 uur Ontvangst onder in de molen met koffie.

20.00 uur Aanvang informatieavond.

Agenda:

 1. Opening.
 2. Bijzonderheden uit de afdeling.
 3. Verantwoord omgaan met rug en schouders tijdens werkzaamheden op de molen.
 4. Samenvatting van de Opleidingsraad van 9 maart 2024.
  1. Uitleg wat is en doet de Opleidingsraad.
  2. Samenvatting “Wat is er besproken in die Opleidingsraad”.
 5. Samenvatting van de Algemene Leden Vergadering van 6 april 2024.
 6. WVTTK
 7. Afsluiting.

Molen De Zwaan bevindt zich in een autoluwe zone, en er is alleen parkeergelegenheid voor mensen met een gehandicapten parkeerkaart. Bij restaurant Den Driehoek kunt u parkeren. Wij vragen u hiermee rekening te houden.

Wij hopen op uw komst!

Met vriendelijke groeten,

Gilde van Vrijwillige Molenaars

Bestuur Afdeling Noord-Brabant

Donderdag 11 april 2024 West-Brabant

Locatie:

De Heimolen

Heimolendreef 24

4715 TC Rucphen

Programma:

19.00 uur Deelnemers krijgen de mogelijkheid De Heimolen te bezichtigen onder leiding van de molenaars De Heimolen.

19.30 uur Ontvangst in de molen met koffie.

20.00 uur Aanvang informatieavond.

Agenda:

 1. Opening.
 2. Bijzonderheden uit de afdeling.
 3. Verantwoord omgaan met rug en schouders tijdens werkzaamheden op de molen.
 4. Samenvatting van de Opleidingsraad van 9 maart 2024.
  1. Uitleg wat is en doet de Opleidingsraad.
  2. Samenvatting “Wat is er besproken in die Opleidingsraad”.
 5. Samenvatting van de Algemene Leden Vergadering van 6 april 2024.
 6. WVTTK
 7. Afsluiting.

Wij hopen op uw komst!

Met vriendelijke groeten,

Gilde van Molenaars

Bestuur Afdeling Noord-Brabant

2e Paasdag Molendag Land van Cuijk en omstreken

2e Paasdag Molendag Land van Cuijk en omstreken

Dit jaar is het 40 jaar geleden dat de vereniging Molenvrienden Land van Cuijk e.o. werd opgericht. De molens met hun molenaars uit de gemeenten Land van Cuijk, Heumen, Mook en Middelaar, Gennep en Bergen zijn bij deze vereniging aangesloten. In totaal zijn er in dit gebied 18 windmolens en 3 watermolens in werking.

Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de vereniging zullen de molens op 2e Paasdag 1 april van 11.00 tot 16.00 uur geopend zijn voor publiek. De molens zullen bij voldoende wind draaien en op enkele molens zal er graan gemalen worden. De aanwezige molenaars zullen u met alle plezier in de molen rondleiden en u alles vertellen over de werking van de molen. De vereniging Molenvrienden Land van Cuijk heeft een 40-tal actieve molenaars die wekelijks met de molen draaien, publiek ontvangen en leerling molenaars opleiden. Vooral het werven van nieuwe molenaars heeft vooral de aandacht omdat er door vergrijzing dringend nieuwe molenaars nodig zijn. Het vak van (vrijwillig)molenaar staat al enkele jaren op de Unesco lijst van immaterieel erfgoed en is daarom belangrijk dat dit voor de toekomst behouden blijft. Heeft u interesse om molenaar te worden vraag aan de aanwezige molenaar wat er allemaal komt kijken om dit mooie vak te mogen uitoefenen. Nieuwe leerlingen ( al vanaf  15 jaar) worden in de eigen regio opgeleid.

Graag zien wij u op 2e Paasdag in onze molens en de toegang is zoals altijd gratis.

Op de website www.molenvrienden.nl vind u alles over de deelnemende molens.

 

Geschiedenis
Vereniging ‘Molenvrienden Land van Cuijk e.o.’
Eind jaren zeventig verschenen de eerste vrijwillig molenaars in het ‘Land van Cuijk’. Niet alleen hier, maar ook in de rest van Nederland bleken de vrijwillige
molenaars een geschenk uit de hemel, want sinds de molens niet meer commercieel gebruikt werden, liep het aantal vakmolenaars sterk terug. Al in de jaren zestig werd daarom landelijk het Gilde van Vrijwillige Molenaars opgericht, een organisatie die zich zou inzetten voor het werven van nieuwe vrijwillige molenaars en voor de opleiding van deze molenminnende mensen.
Het lukte de eerste vrijwillig molenaar in het Land van Cuijk om andere molengeïnteresseerden warm te maken voor zo’n hobby. Op die manier ontstond er een kleine club van vrijwilligers-in-opleiding. Het was deze club vrijwilligers die begin jaren tachtig het idee kreeg om een vereniging te vormen die als doel het behoud van de molens in het Land van Cuijk zou hebben, via samenwerking met moleneigenaren en andere belanghebbende instanties.
In 1984 kregen de oprichtingsplannen een vastere vorm en op 13 april 1984 van dat jaar vond de uiteindelijke oprichtingsvergadering plaats. De vereniging
‘Molenvrienden Land van Cuijk’ was een feit! Startactiviteiten bestonden uit het vormen van een bestuur, het vervaardigen van een stand, het ontwerpen van een folder en briefhoofd en andere middelen om mee naar buiten te kunnen treden. Hierna konden de lokale overheden en bedrijven aangeschreven worden voor
(start)subsidies om zodoende een kas te kunnen creëren.
Vrijdag 18 januari 1985 was een belangrijke dag voor de vereniging. Die dag passeerden de opgestelde statuten de notaris en werden ze opgenomen in een notariële akte. Dit impliceerde vervolgens de inschrijving in het verenigingen- en stichtingsregister (tegenwoordig handelsregister) van de Kamer van Koophandel. Het bestuur en de actieve leden konden nu hun activiteiten voortzetten onder naamgeving van “Vereniging Molenvrienden Land van Cuijk”.
Nu, 40 jaar later heeft onze vereniging ca. 80 leden/ donateurs, waarvan ca. 40 actief als vrijwillig molenaar op één of meer van de 21 molens in onze regio.
Opleiden van vrijwillige molenaars is nog steeds een belangrijk doel van onze vereniging. We hebben ook nu weer enkele mio’s in opleiding.

 

Meld jouw molen aan voor de VriendenLoterij Molenprijs 2024!

Beste molenaars,

Heeft jullie molen een geschikt project voor deelname aan de VriendenLoterij Molenprijs 2024? Meld jouw molen dan aan bij De Hollandsche Molen!
De hoofdprijs is maar liefst 75.000 euro. Daarnaast is elke stem een euro waard. Deelname levert de molen in ieder geval veel bekendheid en positieve publiciteit op.

Er wordt gezocht naar bijzondere molenprojecten die zonder deze bijdrage niet of moeilijk te financieren zijn.
Het gaat uiteraard om projecten gericht op de instandhouding, restauratie of herstel van de molen of een bijgebouw. Daarnaast kun je denken aan het realiseren van een educatie- of bezoekerscentrum of een winkel, het ontwikkelen van nieuwe inkomstenbronnen en samenwerkingen of het verbeteren van de toegankelijkheid van de molen. Kijk voor de voorwaarden op de naar de website-pagina: Meld uw molen aan

Meer weten? Stuur een e-mail naar a.deboer@molens.nl of bel: 020 – 623 87 03.

Denk niet dat een poldermolen midden in het veld nooit winnen kan van een molen midden in bewoond gebied en ook niet dat molens in de Randstad in het voordeel zijn boven molens in het oosten, zuiden of noorden. Het tegendeel is in het verleden regelmatig bewezen.
Zo won molen De Noordstar in Noordbroek in Groningen in 2022 overtuigend met maar liefst meer dan 18.000 stemmen. Regionale kranten, evenementen en sociale media bereiken veel mensen op afstand. En in een grote stad wordt zeker niet per definitie meer meegeleefd met de molen dan elders.

In september moeten de campagneteams er stevig tegenaan om stemmen te werven. Dat is intensief, maar levert veel saamhorigheid en betrokkenheid op. Én euro’s. Bij het campagnevoeren helpt De Hollandsche Molen mee: met materiaal, budget én inspiratie. Ook communiceert De Hollandsche Molen landelijk en via onze sociale media. Samen zorgen we ervoor dat de Molenprijs zoveel mogelijk aandacht krijgt en zoveel mogelijk stemmen trekt. We willen immers het grote publiek bij de molens betrekken en laten zien wat er te beleven valt bij een molen.
Vóórafgaand aan de campagne organiseert De Hollandsche Molen een inspirerende bijeenkomst, zodat de molen goed van start kan gaan.

Pannenkoekenmix Korenmolen De Lelie bekroond door collega’s

Foto: Fer van Bergen

Pannenkoekenmix Korenmolen De Lelie bekroond door collega’s

Sport en Vereniging

ETTEN-LEUR – De vrijwilligers van De Heimolen uit Rucphen hadden het initiatief genomen een heuse pannenkoekenmix proef wedstrijd te houden tussen alle molens hier in West Brabant.

Op veel van onze korenmolens wordt nog steeds graan gemalen tot meel. Om een goede pannenkoekmix te kunnen maken heb je fijngemalen tarwemeel en van dat meel de bloem nodig. Uiteraard is de keuze van de juiste tarwe soort van groot belang op de smaak en de geur van de te maken pannenkoek.

De molenaar heeft invloed op de grofheid van het meel door op een juiste wijze de molenstenen hun werk te laten doen. De gemalen grofheid van het meel bepaalt de structuur en de kleur van de pannenkoek. Dan is het de kunst het juiste mengsel te maken tot een goede en lekkere mix. Er waren zes molens die de competitie aan durfde te gaan. Zo was een traditie geboren “welke molen heeft de lekkerste pannenkoekmix”. Na een hele avond blindproeven door 35 betrokkenen werden de pannenkoeken beoordeeld op smaak, geur, kleur en structuur. Na een spannende avond proeven, discussiëren en netwerken tussen veel molenaars en vrijwilligers van onze West Brabantse molens werd de uitslag bekend gemaakt. De winnaar werd Korenmolen De Lelie uit Etten-Leur. Het nu beroemde recept bestaat al 15 jaar. Het is een volkoren pannenkoek van een mengsel van meel, bloem en gries. De verhouding is natuurlijk een groot geheim. Bijzonder is dat de mix zonder toevoegingen is samengesteld, dus puur natuur. Wij zijn heel trots met de wisselbeker terug naar Etten-Leur gereden. Wij malen onze tarwe niet alleen voor de pannenkoekmix maar ook voor veel andere producten. www.korenmolendelelie.nl

Etten-Leurse Bode 28 februari 2024

Kerkhovense molen ontvangt 12.500,- euro

RABO duurzaamheidssubsidie voor kerkhoven Molen

De Rabobank bestaat dit jaar 125 jaar en dat was reden voor een bijzondere actie. De lokale Rabobank in omgeving Oisterwijk stelde een bedrag van  € 125.000 beschikbaar voor duurzame initiatieven. 

Het team van de Kerkhovense Molen heeft een aanvraag ingediend omdat ze nagenoeg uitsluitend duurzame activiteiten ondernemen.

Inmiddels is de hele procedure afgerond en heeft de Kerkhovense molen van de Rabobank een toezegging  gekregen voor een bedrag van € 12.500! 

De molen kampt met problemen met de molenas en daarom was een deel van de aanvraag voor de reparatie van de molenas. Fijn dat dat gelukt is en de as nu daadwerkelijk snel gerepareerd kan worden.

Het restant van de subsidie is bestemd voor het project “ Gezond eten van de Molen”. Waarbij graan wordt ingezaaid in de buurt van de molen en na de oogst wordt gemalen en verkocht op de molen.

Op 25 januari 2024 heeft Maurice Peeters namens de Rabobank een cheque aan het team van de Kerhovense molen overhandigd. Die zeer dankbaar in ontvangst is genomen.

Theorielessen Gilde van Molenaars start weer in Maart

Theorielessen Gilde van Molenaars

Het Gilde van Molenaars verzorgt voor alle Brabantse molenaars in opleiding weer een reeks theorielessen, deze zijn steeds op dinsdagavond. De les begint om (stipt) 20:00 uur, om zo tussen 22:00 en 22:30 uur te kunnen eindigen. De koffie is gratis!
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar nbopleid@gildevanmolenaars.nl

Adressen:
Museum de Dorpsdokter, Doelenstraat 51, 5081 CK Hilvarenbeek: (nabij molen De Doornboom)
Holtens’ Molen, Veldstraat 39, 5751 AA Deurne:

 

19 maart 2024 Museum de Dorpsdokter Poldermolen Sven Verbeek
26 maart 2024 Museum de Dorpsdokter Het weer Petro van Doorne
2 april 2024 Museum de Dorpsdokter Korenmolen Patrick van Kessel
9 april 2024 Museum de Dorpsdokter Bovenkruier, kap, kruienPoldermolen Erwin Jansen
16 april 2024 Holtens’ Molen Industriemolens Peter van Rongen

 

Crowdfunding molen Sprundel zeer succesvol

 

Artikel in “Voor je buurt” 15 jan 2024

De kracht van gemeenschap

Het Brabantse Sprundel wordt gekenmerkt door het beeld van molen ‘De Hoop’. De molen, gebouwd in 1840, vervult een belangrijke functie in het dorp. Zo wordt de molen nog steeds gebruikt voor het malen van granen, maar vervult het ook een educatieve functie en dient het bovendien ook als ontmoetingsplek voor de buurt. Om de ontmoetingsplek nog aantrekkelijker te maken voor de dorpsbewoners, besloot de Molenstichting om een crowdfundingactie op te zetten voor de aanschaf van nieuwe stoelen. Deze actie werd een overweldigend succes: er werd maar liefst 285% van het beoogde doelbedrag binnengehaald. Voor je Buurt ging na de actie langs in Sprundel en sprak met de initiatiefnemers. In dit artikel vertelt het campagneteam wat het geheim was van hun succes.

Sprundel: een bruisend dorp
Sprundel is een dorp met circa 5.000 inwoners. In het dorp wordt, onder andere door Beleef Sprundel, veel gedaan om de leefbaarheid en sociale cohesie te stimuleren. Zo is in de voormalige kerk Dorpshuis De Trapkes gevestigd, is er een Kabouterpad in het Fatimapark gerealiseerd en wordt er gewerkt aan een speelbos. Een actieve kern, binnen Dorpswerk Sprundel, waaronder ook de vrijwilligers van de Molenstichting, zijn de kartrekkers binnen Sprundel. Zo ook voor crowdfunding voor de molen, het boegbeeld van het dorp werd er samen opgetrokken.

Tips voor een succesvolle campagne
Iedereen die een campagne start, droomt er natuurlijk van om zo’n resultaat te halen als de Sprundelse molen. Wat maakt een succesvolle campagne? De initiatiefnemers uit Sprundel delen hun tips:

1. Organiseer een evenement
De Sprundelse molen opende haar deuren voor de jaarlijkse burendag en een Open Deur Dag. Dit was een uitgelezen kans voor mensen uit de buurt om eens een kijkje te nemen bij de molen. Daarnaast konden de initiatiefnemers een praatje maken met buurtbewoners en hen vertellen over de crowdfundingcampagne. “Mensen direct aanspreken, dat werkt het beste”, vertelt Jan, voorzitter van de Molenstichting. Mensen krijgen direct een beeld bij jou als initiatiefnemer en bij het initiatief zelf.

2. Ga samenwerkingen aan met lokale ondernemers
Door samenwerkingen aan te gaan met lokale ondernemers vergroot je je bereik. Niet alleen wordt jouw initiatief verbonden met de naam van lokale ondernemers, ook de lokale ondernemer krijgt zo positieve publiciteit. Zo ging de Sprundelse molen een samenwerking aan met De Coop, de PLUS en de lokale Kaasboerderij Ossenblok. De Plus-supermarkt bakte molenbrood met meel gemalen door de molen, waarvan ook de opbrengst ten goede kwam aan de crowdfunding. En de lokale Kaasboerderij Ossenblok schonk eveneens een pakket met streekproducten, die kon worden ingezet als beloning voor de crowdfunding.

3. Steek tijd en energie in je campagne

Campagne voeren kost tijd en energie. Een burendag en Open Deur Dag mede organiseren, lokale ondernemers benaderen, berichten schrijven, beloningen verzinnen: dat gaat niet vanzelf. Maar door die extra stap te zetten, krijg je wel het beoogde resultaat. Ook hier geldt: hoe meer energie en creativiteit je erin steekt, hoe meer je ervoor terugkrijgt!

 

De actie voor de Sprundelse Molen is onderdeel van het programma ‘Samen voor de Buurt’, dat gesteund wordt door de Regiobank. Lees hier meer over onze samenwerking met de Regiobank