Kader Nieuwsbrief De Hollandsche Molen maart 2021

Kader Nieuwsbrief maart 2021

*Algemene Leden vergadering

*Inschrijven voor BankGiro loterij

*Nieuwe regeling erfgoedvrijwilligers (Prins Bernard Cultuurfonds)

*Impulsregeling voor zzp’ers en erfgoedvrijwilligers (Fonds voor Cultuurparticipatie)

*Kickstartcultuurfonds

*Uit loterijopbrengst BankGiro Loterij, 470.000 euro voor De Hollandsche Molen

 

Algemene Ledenvergadering volledig ‘online’

De Algemene Ledenvergadering van De Hollandsche Molen wordt dit jaar gehouden op zaterdag 17 april. In verband met de huidige coronasituatie vindt de bijeenkomst volledig ‘online’ via een ‘livestream’ plaats. Het bestuur vindt het nog niet verantwoord om fysiek bij elkaar te komen, hoe jammer dat ook is.

U wordt van harte uitgenodigd om de bijeenkomst digitaal bij te wonen. Dit kan uitsluitend door vóór vrijdag 2 april een mail te sturen naar dhm@molens.nl . De mensen die zich hebben aangemeld krijgen in de week van 10 april een zogenaamde zoom-link toegestuurd, waarmee zij rechtsreeks toegang krijgen tot de ‘livestream’.De bijeenkomst begint om 10.30 uur en eindigt rond 12.00 uur.
Nadere informatie over het programma, inclusief de agenda en de stukken van het huishoudelijke deel, is vanaf vrijdag 2 april te vinden op de nieuwspagina van molens.nl. Daar is tevens de hierboven genoemde zoom-link te vinden waarmee belangstellenden rechtstreeks toegang krijgen tot de ‘livestream’ van de bijeenkomst.

Hoe verloopt de stemprocedure?
De agenda van de ledenvergadering bevat een aantal onderdelen waarover uitsluitend leden hun stem kunnen uitbrengen. Dit kunt u voor de betreffende agendapunten doen via een online formulier.Voor de stemprocedure maakt De Hollandsche Molen gebruik van de diensten van Effectmeting, een marktonderzoeksbureau met ruime ervaring in dit soort trajecten. Op deze manier waarborgen wij uw privacy. Uw stem is volledig anoniem. Het bestuur ontvangt alleen de totaal uitkomsten.Uw stemcode, waarmee u bij het online stemformulier kunt komen, ontvangt u vrijdag 9 april per brief of e-mail. Vragen over de agendapunten kunt u per e-mail richten aan de vereniging.Via de livestream wordt op 17 april 2021 tussen 10:30 en 11:00 de uitslag van de verschillende stemmingen bekendgemaakt.

 

Inschrijven kan tot en met 30 juni!
Doe mee aan de BankGiro Loterij Molenprijs 2021!

De Molenprijs is één van de grootste publieksprijzen van Nederland. Ieder jaar wint het molenproject dat de meeste publieksstemmen heeft gekregen. De winnaar van de BankGiro Loterij Molenprijs ontvangt € 75.000,- om het projectplan uit te voeren. De andere genomineerden ontvangen het aantal stemmen dat op hun project is uitgebracht in euro’s.

Uw project?
Heeft u plannen voor een aansprekend project bij uw molen? Dan kunt ook ú in aanmerking komen voor deelname aan de BankGiro Loterij Molenprijs. Denk bijvoorbeeld aan het (ver)bouwen van een publieksinformatiecentrum of winkel, het vergroten van de toegankelijkheid van de molen, het plaatsen van informatiepanelen met QR-codes op – en rond de molen, een reparatie van een molenonderdeel, of een andere langgekoesterde wens.

Inschrijven mogelijk tot en met 30 juni 2021
De inschrijvingsperiode voor molenprojecten loopt dit jaar tot en met 30 juni en niet tot en met 31 mei. Een maand later in verband met de actuele ontwikkelingen rond het corona-virus. Alle informatie is te vinden op onze website

In 2020 won molen Ceres in Bovenkarspel de BankGiro Loterij Molenprijs. Met
de hoofdprijs van € 75.000,- kan het wiekenkruis van de door brand zwaar
beschadigde molen worden hersteld. (Foto: Wim Giebels)

Heeft u vragen?
Mocht u met ons willen overleggen over uw project, dan kan dat! Stuur een email naar: s.norder@molens.nl om een afspraak te maken. U kunt tijdens kantooruren ook bellen naar 020- 623 8703.

 

Prins Bernhard Cultuurfonds
Nieuwe regeling erfgoedvrijwilligers!

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een nieuwe regeling vanuit het Themafonds Erfgoedvrijwilligers begonnen. Van 1 maart t/m 30 april kunnen erfgoedorganisaties een aanvraag doen voor educatieve projecten of apparatuur die erfgoedvrijwilligers ondersteunen in hun werkzaamheden. Deze regeling is voor erfgoedorganisaties, waarvan de vrijwilligers het kloppend hart vormen.

Kent of bent u een erfgoedorganisatie waarbij de middelen voor de publieksbegeleiding en -bereik dienen te worden uitgebreid, aangepast of gedigitaliseerd? En heeft het als doel om het publieksbereik verder te versterken en te vergroten? Kijk dan voor meer informatie over deze regeling hier

 

Fonds voor Cultuurparticipatie
Impulsregeling voor zzp’ers en erfgoedvrijwilligers

Deze regeling is interessant voor molenaars die hun brood verdienen met hun ambacht en dit verder willen versterken / verbreden. Je dient wel ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel en werken als zzp-er. Je kunt geld aanvragen om jezelf bij te scholen, je vakmanschap te ontwikkelen, te professionaliseren, of nieuwe vaardigheden op te doen. Uitgangspunt is jezelf te ontwikkelen. Met als doel een impuls te geven aan je werk in tijden van corona en daarna. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 1 maart 2021 en 31 mei 2021.
Voor meer informatie klik hier

 

Kickstartcultuurfonds

Graag attenderen wij u op de mogelijkheid voor opengestelde monumenten en musea om bij het Kickstartcultuurfonds subsidie aan te vragen voor eenmalige kosten die te maken hebben met aanpassingen in verband met corona. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten om de publieke ruimte aan te passen aan de 1,5-metercriteria, voor extra communicatie om publiek te werven, voor te lichten en te informeren of om een tentoonstelling, educatie- of ander publieksaanbod geschikt te maken voor streaming en/of deze digitaal aan te bieden.De aanvrager is een vereniging of stichting zonder winstoogmerk.De volgende indieningsperiode is van 29 maart tot 2 april (daarna weer een ronde in mei).
Klik voor de criteria en de mogelijkheden hier

 

Uit loterijopbrengst BankGiro Loterij
470.000 euro voor De Hollandsche Molen

De Hollandsche Molen heeft uit de loterijopbrengst 2020 van de BankGiro Loterij 400.000 euro ontvangen. Daar kwam nog 67.700 euro bij uit de opbrengst van het geoormerkt werven van afgelopen jaar. Bij het geoormerkt werven spelen deelnemers aan de loterij voor een specifiek goed doel, in dit geval De Hollandsche Molen. Directeur Nicole Bakker: “Wij zijn altijd heel blij met deze jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij. Met dit bedrag kunnen we weer veel groot onderhoud- en restauratieprojecten via het Molenfonds financieren. De Hollandsche Molen bedankt alle deelnemers die voor de molens hebben meegespeeld.”

Directeur Nicole Bakker toont de cheque van de bijdrage van de BankGiro
Loterij bij molen d’Admiraal in Amsterdam. Mede dankzij een bijdrage
van de loterij kreeg deze molen afgelopen een nieuw rietdek.
(Foto Wim Giebels)

Normaliter vindt de uitreiking van de cheque plaats tijdens het GoedGeldGala, maar vanwege de coronasituatie werd dit evenement afgelast.

Goed jaar ondanks corona
2020 was ondanks de vele uitdagingen een goed jaar voor de lotenverkoop van de BankGiro Loterij. Dankzij de deelnemers aan de BankGiro Loterij kan bijna 83,5 miljoen worden verdeeld over vele tientallen culturele organisaties in Nederland. De loterij bevestigt hiermee eens te meer dat zij dé cultuurloterij van Nederland is. De ruim 700.000 deelnemers van de BankGiro Loterij maken het mogelijk dat ook dit jaar weer vele vormen van cultuur worden gesteund.

Nieuwsbrief 2021-1 Molenstichting Noord-Brabant

 Voor de Pdf versie van de nieuwsbrief met foto’s klik hier.

BESTUURSMUTATIES

Graag willen wij u op de hoogte stellen van een aantal veranderingen binnen het bestuur van de Molenstichting Noord-Brabant.

Allereerst willen wij twee nieuwe bestuursleden welkom heten, namelijk Jetty Eugster- van Bergeijk (oud-burgemeester van Schijndel/oud-waarnemend- burgemeester van Reusel-de Mierden) en Judith Keijzers-Verschelling (burgemeester gemeente Oirschot). De Molenstichting Noord-Brabant is zeer verheugd met de komst van de twee dames in het bestuur en wensen ze veel succes en plezier!

Daarnaast is per 1 januari 2021 onze huidige voorzitter Fons Naterop vanwege drukke werkzaamheden terug getreden als voorzitter en bestuurslid van de Molenstichting Noord-Brabant. Huidig bestuurslid Jan Pommer heeft als vice- voorzitter vanaf 1 januari 2021 de honneurs waargenomen om de nieuwe voorzitter per 1 januari 2022, Jetty Eugster, in te werken. Ook bestuurslid Driek van de Vondervoort is op grond van het rooster van aftreden per 1 januari 2021 terug getreden als bestuurslid.

De Molenstichting Noord-Brabant wil Fons en Driek hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij de Molenstichting Noord-Brabant.

Op een later moment zal nog uitgebreid stil worden gestaan bij het afscheid van beide heren.

 

PROJECT WATERMOLENLANDSCHAPPEN VAN START!

Op 7 oktober 2020 heeft het project ‘watermolenlandschappen voor klimaatadaptatie’ een forse subsidie ontvangen vanuit de Erfgoed Deal. Het project is een initiatief van de Molenstichting Noord-Brabant, in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Brabant en waterschap de Dommel. Ook talloze andere partijen zijn betrokken bij het project. In het project gaan we de komende drie jaar op drie historische molenlocaties in het stroomgebied van de Dommel aan de slag met klimaatadaptatie. Hoe kunnen deze historische watermolenlandschappen een bijdrage leveren aan het tegengaan van verdroging en aan de opvang van water bij neerslagpieken?

Waardevol beeklandschap

De Brabantse aanpak met historische watermolens is uniek in Nederland. Het watermolenlandchap rond drie watermolens wordt ingezet om de negatieve gevolgen van klimaatadaptatie tegen te gaan. We kijken daarbij naar de manier waarop dat vroeger door middel van het opstuwen gebeurde en gebruiken die kennis bij de opgaven van nu. Het gaat om watermolens in Spoordonk (gemeenten Oirschot), Opwetten (Gemeente Nuenen en Eindhoven) en Venbergen (Gemeente Valkenswaard en Natuurgrenspark Groote Heide). De aanpak creëert ten minste 300 a 400 hectare waardevol beeklandschap. In natte perioden ontstaat extra ruimte voor waterberging. In droge perioden kunnen watermolenlandschappen door flexibele peilverhoging water langer vasthouden. Dat voorkomt verdroging van natuur- en landbouwgronden én draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast benedenstrooms. Het project draagt ook bij aan recreatie en een aantrekkelijke woonomgeving. Het project zet tot slot het belang van de watermolens voor het historische Brabantse bekenlandschap op de kaart.

Erfgoed Deal

De Erfgoed Deal is een rijkssubsidie waarmee erfgoed een plek krijgen binnen grote maatschappelijke opgaven zoals de klimaatverandering, de energietransitie of de stedelijke groei en krimp. In het project Watermolenlandschappen investeren de betrokken partijen meer dan € 2,5 miljoen. De Erfgoed Deal draagt daar € 610.000,- aan bij.

De Molenstichting treedt op als projecttrekker, en verzorgt in dat kader ook de subsidieverstrekking aan bijvoorbeeld de uitvoeringsprojecten. In de afgelopen maanden hebben we dan ook de voorbereidingen getroffen voor de start van de drie uitvoeringsprojecten. Dan gaat het bijvoorbeeld om de projectcoördinatie, kwaliteitsborging en subsidieverlening.

Ondersteunende activiteiten en communicatie
De drie uitvoeringsprojecten worden ondersteund door een breed programma op het gebied van kennisontwikkeling en -uitwisseling, ook voor geïnteresseerden en betrokkenen van buiten Brabant. Zo verzorgt Natuurgrenspark de Groote Heide (gelegen in het stroomgebied van de Dommel ten zuiden van Eindhoven) het onderdeel ‘beleefbaarheid’, waarbij wordt onderzocht hoe het kralensnoer van Belgische en Nederlandse watermolens recreatief op de kaart gezet kan worden. Met Van Gogh Brabant bekijken we hoe we in Museum Vincentre in Nuenen de watermolenlandschappen onder de aandacht kunnen brengen. En met partijen uit het netwerk van Dommeldal uit de Verf (tussen Geldrop en Son) onderzoeken we hoe de watermolenlandschappen een rol kunnen spelen bij natuurontwikkeling, landschapsversterking en klimaatadaptatie.

Landschapstriënnale: april 2021
Een belangrijke stap in de presentatie en lancering van het project, is onze deelname aan de Landschapstriënnale, die in april 2021 plaatsvindt in het Van Gogh Nationaal Park. Samen met Brabantse Beken (dat getrokken wordt door de drie Brabantse waterschappen en gemeente Meierijstad) en dat van Datascapes (dat getrokken wordt door het Kadaster) organiseren we een ontwerpatelier voor het Dommeldal rond de verdwenen watermolen van Wolfswinkel, tussen Son en St. Oedenrode. Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling willen in het gebied nieuwe natuur ontwikkelen

én het historische watermolenlandschap beleefbaar maken. De gemeenten Son en Breugel en Meierijstad willen samen met hun bewoners investeren in de toegankelijkheid van het gebied. En het waterschap wil onderzoeken of het gebied benut kan worden voor klimaatadaptatie. Rond het ontwerpatelier wordt onder meer een geo cache app ontwikkeld over het historische watermolenlandschap van Wolfswinkel. De Erfgoed Deal verzorgt een Podcast over ons project

Het project ‘watermolenlandschappen en klimaatadaptatie’ wordt getrokken door de Molenstichting Noord-Brabant, in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Brabant en waterschap de Dommel. Hiervoor is een kernteam in het leven geroepen. Daarin hebben zitting Riet Meijer (de Molenstichting Noord-Brabant), Wim Haarmann (provincie Brabant) en Hein Elemans (waterschap de Dommel). Het kernteam wordt aangevuld met Hans Bleumink (projectcoördinatie – bureau Overland) en Hans de Mars (kwaliteitsborging / expert watermolenlandschappen RoyalHaskoningDHV). Bestuurlijk wordt het project getrokken door een stuurgroep, onder leiding van gedeputeerde Eric de Bie.

Op de site van de Erfgoed Deal is meer informatie te vinden over de achtergrond en opzet van dit nationale erfgoedprogramma, inclusief een onderbouwing van de keuze voor ons project https://www.erfgoeddeal.nl/actueel/nieuws/2020/10/06/ruim-58-miljoen-voor-erfgoed-in-zes-nieuwe-projecten- erfgoed-deal

PROJECT WINDMOLENBIOTOPEN

Vorig jaar is het onderzoek naar molenbiotopen opgeleverd en naar alle verantwoordelijke wethouders van de molengemeenten verstuurd.

In opdracht van de Molenstichting Noord-Brabant is er onderzoek gedaan naar hoe het met de molenbiotopen gesteld is en wat er gedaan kan worden om deze beter te beschermen. In het bijzonder is gekeken naar hoe de molens zijn opgenomen en geborgd in bestemmingsplannen.

Het rapport met de resultaten van het onderzoek is via de link http://www.molenbiotoop.nl/noord-brabant te downloaden. Met deze link kunt u ook de specifieke molenbiotoopadviezen van de molen(s) uit uw gemeente downloaden en op onze website algemene informatie hierover lezen.

Aan het onderzoek is veel tijd besteed. Waar het rapport kwalificaties aan de posities van molens in de huidige situatie toekent, is dit beslist geen waardeoordeel over het beleid van de gemeente.

Met het oog op de invoering van de Omgevingswet, is er niet alleen een beschrijving en foto gemaakt van de huidige situatie, maar wordt er ook een handreiking gedaan om de positie van de molen en zijn biotoop op een eenduidige en eenvoudige manier in de omgevingsplannen op te nemen.

Wij beseffen dat het behoud en de verbetering van het cultureel erfgoed zoals een molen(biotoop) kan conflicteren met andere belangen. Maar met de invoering van de Omgevingswet is nu het moment daar om dié belangenafweging zorgvuldig te laten plaatsvinden. Daarom gaan de bestuurders van de Molenstichting Noord-Brabant graag in gesprek met de bestuurders van de molengemeenten om gezamenlijk de handschoen op te pakken om te zorgen dat onze molens en hun leefomgeving nog beter beschermd kunnen worden voor de toekomst.

Door de coronamaatregelen heeft het voorgenomen bezoek aan de bestuurders van de molengemeenten in 2020 geen doorgang kunnen vinden. Desondanks kunnen gemeenten met eventuele vragen deze alsnog schriftelijk indienen óf een afspraak via Teams of Zoom met één van de bestuursleden inplannen. Hiervoor kunnen de gemeenten contact opnemen met de secretaris via mark.vanschadewijk@boekel.nl .

MOLENVERHAAL – HET UNIEKE VAN DE GENNEPER WATERMOLEN

Iedere nieuwsbrief besteden we aandacht aan een bijzondere molen of een bijzonder molenverhaal. Deze keer is het de beurt aan de Genneper Watermolen.

Een eerste vermelding van deze molen is in 1249. De molenaar Lodderken en zijn vrouw Aleidis schenken de molen aan de abdij van Postel.

Tijdens de 80-jarige oorlog, in 1584, wordt bij de belegering van Eindhoven de tactiek van de verschroeide aarde toegepast, de molen en alles eromheen wordt platgebrand. Het duurt tot 1587 tot de molen weer herbouwd en operationeel is.

In 1800 wil de molenaar Smit weer een tweede waterrad aanbrengen voor een oliemolen. De tekening die bij deze aanvraag hoort is bewaard gebleven en heeft ons geholpen om in te zien hoe de molen toen werkte.

Rond 1930 raakt de molen in verval, o.a. door de aanleg van het afwateringskanaal, de waterstand in de Dommel verlaagd daardoor. Marie Holten, de mulderin, gaat malen met een motor als aandrijfkracht. De molen raakt in verval. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw heeft Anton Pieck nog tekeningen gemaakt om de Efteling in Eindhoven te lokaliseren met de molen als entree, de gemeente Eindhoven bood echter te weinig geld en het plan ging niet door.

Sinds het najaar van 2020 heeft de molen weer een tweede koppel stenen. De molen heeft onderaandrijving en een uniek omzetwerk. Om met het andere koppel stenen te malen worden de wervel en de ijzerbalk, samen met de koning en het spoorwiel/bonkelaar verschoven.

MOLENFONDS

Het Molenfonds is door De Hollandsche Molen opgericht om zoveel mogelijk middelen voor groot onderhoud en restauraties van molens samen te brengen. Het Molenfonds is thans gevormd door financiële bijdragen van de BankGiro Loterij, de Gravin van Bylandt Stichting en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De Molenstichting Noord-Brabant wil het Molenfonds meer onder de aandacht brengen bij de Brabantse moleneigenaren.

Het Molenfonds streeft naar behoud en bescherming van molens als cultuurhistorisch erfgoed in het Nederlandse landschap en is daarmee hét platform voor financiële steun aan molens in nood en om deze een goede toekomst te geven. Met name het onderhoud van molens is van essentieel belang om een langdurig bestaan van de molen te kunnen garanderen.

Het Molenfonds draagt onder meer bij aan projecten op het gebied van (groot) onderhoud, voorlichting en incidenteel ook aan restauraties. Er zijn drie mogelijkheden:

1. Bijdrage groot onderhoud
Zoals eerder aangegeven is het Molenfonds bedoeld om bij te dragen aan groot onderhoud van molens. Door regelmatiger groot onderhoud aan molens te stimuleren zorgt het Molenfonds ervoor dat grote restauraties minder vaak nodig zijn, terwijl de algemene onderhoudstoestand van molens verbetert. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er de regeling Groot Onderhoud. Bent u moleneigenaar, bestuurslid van een molenstichting of verantwoordelijk voor het onderhoud van een molen, dan kunt u een subsidieaanvraag indienen.

2. Crowdfunding
Via het Molenfonds kan ook een crowdfundactie opgestart worden voor een molen. Belangrijk hierbij is dat er een haalbaar doelbedrag wordt gesteld en er een goed plan moet liggen hoe het bedrag ingezameld moet worden.

3. Molenprijs
De Molenprijs is één van de grootste publieksprijzen van Nederland. Het molenproject met de meeste publieksstemmen wint en ontvangt € 50.000,- om het projectplan uit te voeren. De overige genomineerden ontvangen het aantal stemmen dat op hun project is uitgebracht in euro’s.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.molenstichtingnoord-brabant.nl/ of www.molenfonds.nl/

Molenfonds is hét platform voor financiële steun aan molens in nood

MOLENONTMOETINGSAVOND EN AFSCHEID

Op donderdag 24 september 2020 vond er, met inachtneming van de coronaregels, een interessante molenontmoetingsavond plaats. Voorafgaand werd er afscheid genomen van enkele betrokkenen van de Molenstichting Noord-Brabant

AFSCHEID

Voorafgaande aan de molenontmoetingsavond was er een kleine bijeenkomst in de onlangs geopende molen de Zwaan te Vinkel. Tijdens deze bijeenkomst hebben we afscheid genomen van bestuurslid dhr. Bastiaan Snoek en secretaris Andre van Vleuten. Ook Sven Verbeek is in het zonnetje gezet voor zijn inzet als webmaster en heeft het stokje overgedragen aan de nieuwe webmaster Peet Quintus. Sven Verbeek blijft wel lid van de Adviesraad. Ook mevr. Hollman heeft afscheid genomen als lid van de adviesraad, maar was helaas verhinderd. Nogmaals heel hartelijk dank voor jullie enorme inzet voor de molenstichting!

MOLENONTMOETINGSAVOND

De Molenontmoetingsavond werd gehouden in Zaal Den Driehoek te Vinkel op loopafstand van de molen.

Het was een zeer boeiende avond waarbij het rapport “Windmolenbiotoop onderzoek Noord-Brabant 2019-2020” werd gepresenteerd door Leo Endedijk en Jorinde Pijnnaken-Vroeijenstijn van De Hollandsche Molen.

Riet Meijer heeft ons meegenomen in de wereld van de watermolens. Zeer gedreven heeft ze ons verteld over de reeds afgeronde projecten en de op stapel staande projecten waarbij met diverse partijen wordt samengewerkt.

Voorzitter Jan van der Lee van de vrijwilligers stichting De Vinkelse Molen heeft in een wervelende presentatie de totstandkoming van de molen van Vinkel toegelicht. Het is een mega project geweest en kon alleen succesvol zijn door het enorme draagvlak vanuit de gemeenschap en ver daar buiten.

DOELSTELLING

De Molenstichting Noord-Brabant zet zich in voor de ongeveer 130 molens die nog herkenbaar in het Brabantse land staan. Ons doel is het bevorderen van het behoud van molens en restanten van molens in Noord- Brabant.

De stichting wil dit doel te bereiken door:

 • –  het stimuleren van de culturele en educatieve waarde van molens in Noord-Brabant;
 • –  het behouden van streekeigen eigenschappen en taalgebruik met betrekking tot molens;
 • –  het behoud en herstel van een passende molenomgeving;
 • –  het beïnvloeden van het algemeen molenbeleid van alle overheidsniveaus (gemeentelijk, provinciaal en landelijk);
 • –  het fungeren als “contactpersoon” tussen individu (molenaar) en/of lokale molenorganisaties enerzijds en overheid anderzijds;
 • –  het verlenen van medewerking aan provinciale activiteiten en/of evenementen op het gebied van molens;

ONZE WEBSITE

Bezoek onze website!

www.molenstichtingnoord-brabant.nl

Al het nieuws rond de Brabantse molens is er terug te vinden, evenals de diverse projecten van de Molenstichting.

Maar ook al uw vragen kunt u stellen via onze website waarbij wij onze adviesraad of molenconsulent zullen inschakelen.

En heeft u zelf iets interessants te melden stuur haar dan graag een berichtje via het contactformulier.

Ook kunt u een mailtje sturen naar onze secretaris via mark.vanschadewijk@boekel.nl.

– het inventariseren van molens en restanten van molens.

 

BESTUUR MOLENSTICHTING NOORD-BRABANT

CONTACTGEGEVENS

Molenstichting Noord-Brabant Postbus 99
5427 ZH BOEKEL

mark.vanschadewijk@boekel.nl

www.molenstichtingnoord-brabant.nl/

 

Bestuursleden:

Jan Pommer (voorzitter)

Jetty Eugster

Judith Keijzers

Pierre Bos

Joseph Vos

Robert Salomons

 

Secretaris:

Mark van Schadewijk

Kader Nieuwsbrief De Hollandsche Molen Dec 2020

Kader Nieuwsbrief december 2020
*Lockdown en molens

*Vuurwerkverbod

*Oproep zonnevelden

*Aanmelding crowdfundprojecten

*Openstelling kantoor De Hollandsche Molen rond de feestdagen

 

Lockdown van 15 december tot en met 19 januari

Per 15 december is in verband met de recente forse toename van het aantal coronabesmettingen wederom een lockdown van kracht. Deze duurt in ieder geval tot en met 19 januari 2021. In grote lijnen ontstaat er een situatie die is te vergelijken met de lockdown in het voorjaar.

Dat betekent dat De Hollandsche Molen u ook nu dringend adviseert om de richtlijnen die de overheden uitvaardigen op te volgen, met name die richtlijnen die betrekking hebben op het samenkomen van meerdere mensen.Het ontvangen van – toeristische – bezoekers op de molen is verboden. Het verkopen van meelproducten is nog wel toegestaan, maar denk hierbij ook aan de veiligheidsmaatregelen voor uw klanten én uw vrijwilligers. Gezondheid staat voorop.Het is onder deze omstandigheden zeer voorstelbaar dat molenaars besluiten de komende weken niet meer naar de molen te gaan. Als dit het geval is, adviseren wij u met klem in verband met de veiligheid de molen stormvast achter te laten.
Meer informatie over de lockdown is te vinden op rijksoverheid.nl en rivm.nl

U wordt via deze nieuwsbrieven, de website molens.nl en de sociale media op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen.
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met De Hollandsche Molen via dhm@molens.nl

Conceptbrief voor B&W
Landelijk vuurwerkverbod

In verband met de druk op de ziekenhuizen door corona heeft de regering in de afgelopen periode besloten een landelijk vuurwerkverbod in te laten gaan. Als molenvereniging juichen wij dit verbod toe, omdat wij de afgelopen jaren gezien en ervaren hebben dat er niet alleen menselijke slachtoffers zijn te betreuren, maar ook ook veel schade aan (rijks)monumenten en molens is aangericht.

De brand van de Ceres te Bovenkarspel, hoogstwaarschijnlijk ontstaan door vuurwerk is een triest dieptepunt.

De Hollandsche Molen heeft een conceptbrief ontwikkeld waarmee u als eigenaar burgemeester en wethouders van uw gemeente kunt oproepen te pleiten voor een continuering van een landelijk vuurwerkverbod. Als alternatief wordt gevraagd voor het instellen van een vuurwerkvrije zone rondom de molen van tenminste 100 meter. Deze conceptbrief vindt u hier

We vragen u deze brief aan te vullen met de informatie die op uw molen van toepassing is en te sturen naar uw burgemeester en wethouders. Hiermee hopen we u te ondersteunen met het bereiken van aandacht voor vuurwerkschade bij molens.

Oproep zonnevelden

De adviseur molenbiotoop roept moleneigenaren op om ervaringen te delen met de aanleg van zogenaamde zonnevelden naast de molen. Dit zijn vaak agrarisch bestemde velden waarop zonnepanelen geplaatst worden. Heeft u ervaring met de planvorming en het proces rondom? Enkele moleneigenaren zouden graag met u in contact komen om ervaringen en tips uit te wisselen.
U kunt uw ervaring delen via j.vroeijenstijn@molens.nl onder vermelding van “Oproep Zonnevelden”. U wordt hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Aanmelding crowdfundprojecten

U weet als geen ander dat ´Goed onderhoud´ aan de molen extra, onnodig en kostbaar onderhoud voorkomt. Ook voor goed onderhoud is geld nodig. Dat kan effectief door uzelf worden geworven via een crowdfundingsactie op het platform van het Molenfonds.

Waarom Crowdfunding via Molenfonds?
– Elke euro gaat naar de molen: er zijn geen verborgen kosten of inhoudingen
– De actie wordt mede gepromoot op bestanden van De Hollandsche Molen
– De molen ontvangt de gegevens van donateurs (mits toestemming)
– Een vooruitbetaling van het geworven bedrag is mogelijk
– Het geworven bedrag wordt uitgekeerd, ook als het streefbedrag niet is
gehaald.

Iets voor uw molen?
Heeft uw molen binnenkort ook te maken met onderhoud of vervanging van onderdelen? Dan is crowdfunding via het Molenfonds wellicht dé oplossing.
Samen bereiken we meer. Wij helpen u graag.

Wilt u meteen een project aanmelden? Maak gebruik van het formulier.

Video kerstboodschap De Hollandsche Molen

 

Kantoor en webwinkel gesloten rond de feestdagen

Wilt u nog leuke molenitems bestellen voor uw molen? Zoals kalenders, knutselboekjes of mondkapjes? Ga dan naar de webwinkel.

In verband met de feestdagen is het kantoor van De Hollandsche Molen gesloten en telefonisch niet bereikbaar van maandag 20 december 2020 tot maandag 4 januari 2021.Let op: de webwinkel is gesloten van maandag 20 december tot en met vrijdag 8 januari.

Bestuur en medewerkers van de vereniging wensen u prettige feestdagen en een gelukkig 2021.

Per 1 januari wisselingen in het bestuur

Graag willen wij u alvast op de hoogte stellen van een aantal veranderingen binnen het bestuur van de Molenstichting Noord-Brabant.

Allereerst willen wij twee nieuwe bestuursleden welkom heten, namelijk Jetty Eugster en Judith Keijzers. De Molenstichting Noord-Brabant is zeer verheugd met de komst van de twee dames in het bestuur en wensen ze veel succes en plezier!

 

Daarnaast treedt per 1 januari 2021 onze huidige voorzitter Fons Naterop vanwege drukke werkzaamheden terug als voorzitter en bestuurslid van de Molenstichting Noord-Brabant. Huidig bestuurslid Jan Pommer gaat als vice-voorzitter vanaf 1 januari 2021 de honneurs waarnemen om de nieuwe voorzitter per 1 januari 2022, Jetty Eugster, in te werken. Ook bestuurslid Driek van de Vondervoort treedt per 1 januari 2021 terug als bestuurslid.

 

De Molenstichting Noord-Brabant wil Fons en Driek hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij de Molenstichting Noord-Brabant.

Op een later moment zal nog uitgebreid stil worden gestaan bij het afscheid van beide heren.

 

Rapport Windmolenbiotoop onder de aandacht van bestuurders

Voorzitter Fons Naterop heeft middels onderstaande brief aandacht gevraagd voor de windmolenbiotoop bij de portefeuillehouders Cultureel Erfgoed van het college van gedeputeerde staten en de colleges van burgemeester en wethouders in Brabant.

Onderwerp: aanbieding rapportage windmolenbiotoop Brabant

Geacht college,

Molens hebben vaak een prominente plek in ons landschap. Zichtbaar, herkenbaar. Molens zijn bovendien levende monumenten. Het zijn werktuigen. Voor hun werking stellen ze specifieke eisen aan hun omgeving. De leefomgeving van onze molens, de molenbiotoop, verandert continu.

De Molenstichting NB zorgt voor het behoud van de Brabantse molens en behartigt de belangen van alle moleneigenaren. Samen staan we voor de opdracht om onze molens te behouden voor de toekomst. Als werktuig en typerend kenmerk voor onze omgeving.

In opdracht van de Molenstichting NB is er onderzoek gedaan naar hoe het met de molenbiotopen gesteld is en wat er gedaan kan worden om deze beter te beschermen. In het bijzonder is gekeken naar hoe de molens zijn opgenomen en geborgd in
bestemmingsplannen.

Het rapport met de resultaten van het onderzoek is via de link http://www.molenbiotoop.nl/noord- brabant te downloaden. Met deze link kunt u ook de specifieke molenbiotoopadviezen van de molen(s) uit uw gemeente downloaden en op onze website algemene informatie hierover lezen.
Aan het onderzoek is veel tijd besteed. Waar het rapport kwalificaties aan de posities van molens in de huidige situatie toekent, is dit beslist geen waardeoordeel over het beleid van de gemeente.

Met het oog op de invoering van de Omgevingswet, is er niet alleen een beschrijving en foto gemaakt van de huidige situatie, maar wordt er ook een handreiking gedaan om de positie van de molen en zijn biotoop op een eenduidige en eenvoudige manier in de omgevingsplannen op te nemen.
Wij beseffen dat het behoud en de verbetering van het cultureel erfgoed zoals een molen(biotoop) kan conflicteren met andere belangen. Maar met de invoering van de omgevingswet is nu het moment daar om dié belangenafweging zorgvuldig te laten plaatsvinden.

Wij gaan graag het gesprek met u daarover aan om deze doelstelling te bereiken en laten ons graag uitnodigen voor een bestuurlijke afspraak.

Wij verwachten dat u samen met ons de handschoen oppakt om te zorgen dat onze molens en hun leefomgeving nog beter beschermd kunnen worden voor de toekomst.

Op 24 september a.s. hebben wij een speciale avond belegd in Vinkel voor de moleneigenaren en molenaars. Daar zullen de opstellers, naast een toelichting op het rapport, ingaan op (technische) vragen.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit rapport? U kunt ons bereiken via onze secretaris mark.vanschadewijk@boekel.nl .

Hartelijke groet,

Het Bestuur van Molenstichting Noord-Brabant

A.M.T. (Fons) Naterop, Voorzitter

page1image5780064 page1image3781712 page1image3789200 page1image2939808

page2image1777632

page2image1784128

Rijkssubsidie voor Brabantse watermolenlandschappen tegen droogte en wateroverlast

Persbericht

’s-Hertogenbosch, 6 oktober 2020 – Vandaag maakt het ministerie van OCW bekend dat het een subsidie toekent aan het Brabantse project ‘Watermolenlandschappen voor klimaatadaptatie’. Drie historische molens en omliggende gebieden in het beekdal van de Dommel gaan verdroging tegen en voeren water af bij van piekoverlast. De Brabantse watermolenlandschappen is een gezamenlijk initiatief van Molenstichting Noord-Brabant, provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en Het Groene Woud.

De Erfgoed Deal is een rijkssubsidie waarmee erfgoed een plek krijgen binnen grote maatschappelijke opgaven zoals de klimaatverandering, de energietransitie of de stedelijke groei en krimp. In het project Watermolenlandschappen investeren de betrokken partijen meer dan € 2,5 miljoen. De Erfgoed Deal draagt daar € 610.000,- aan bij.

De Brabantse aanpak met historische watermolens is uniek in Nederland. Rond drie watermolens realiseren de samenwerkende partijen waterconservering en -berging. Het gaat om watermolens in Spoordonk (gemeente Oirschot), Opwetten (Gemeenten Nuenen en Eindhoven) en Venbergen (Gemeente Valkenswaard en Natuurgrenspark Groote Heide). De aanpak creëert ten minste 300 a 400 hectare waardevol beeklandschap. In natte perioden ontstaat extra ruimte voor waterberging. In droge perioden kunnen watermolenlandschappen door flexibele peilverhoging water langer vasthouden. Dat voorkomt verdroging van natuur- en landbouwgronden én draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast benedenstrooms. Het project draagt ook bij aan recreatie en een aantrekkelijke woonomgeving.

En uiteraard kunt u er nog meer over lezen via deze link

 

Molenontmoetingsavond en afscheid van bestuursleden

Op donderdag 24 september j.l hebben we een interessante molenontmoetingsavond gehad met uiteraard inachtneming van de Corona regels.

Voorafgaande aan deze avond was er een kleine bijeenkomst in de onlangs geopende molen de Zwaan te Vinkel. Tijdens deze bijeenkomst hebben we afscheid genomen van bestuurslid Dhr Bastiaan Snoek en Secretaris Andre van Vleuten. Ook Mw Hollman heeft afscheid genomen als lid van de adviesraad. En Sven Verbeek heeft het webmasterschap overgedragen.  Heel hartelijk dank voor jullie enorme inzet voor de molenstichting!

Voorzitter Fons Naterop dankt Dhr Bastiaan Snoek voor zijn inzet.

 

Voorzitter Fons Naterop dankt Dhr Andre van Vleuten voor zijn 4,5 jaar als secretaris.

 

Voorzitter Fons Naterop dankt Dhr Sven Verbeek voor o.a het opzetten van de website voor de molenstichting. Sven blijft lid van de adviesraad.

 

De Molenontmoetingsavond werd gehouden in Zaal Den Driehoek te Vinkel op loopafstand van de molen.

Het was een zeer boeiende avond waarbij het rapport “Windmolenbiotoop onderzoek Noord-Brabant 2019-2020” werd gepresenteerd door Leo Endedijk en Jorinde Pijnnaken-Vroeijenstijn van De Hollandsche Molen.

Riet Meijer heeft ons meegenomen in de wereld van de watermolens. Zeer gedreven heeft ze ons verteld over de reeds afgeronde projecten en de op stapel staande projecten waarbij met diverse partijen wordt samengewerkt.

Voorzitter Jan van der Lee van de vrijwilligers stichting De Vinkelse Molen heeft in een wervelende presentatie de totstandkoming van de molen van Vinkel toegelicht. Het is een mega project geweest en kon alleen succesvol zijn door het enorme draagvlak vanuit de gemeenschap en ver daar buiten.

 

Uitnodiging Molenontmoetingsavond 24 sept

Aan: Molenaars en moleneigenaren in de provincie Noord-Brabant

Onderwerp: Uitnodiging.

Geachte heer, mevrouw,

De eerdere planning van onze jaarlijkse bijeenkomst op 23 april van dit jaar werd verstoord door het coronavirus. Nu denken wij dat het, binnen de corona-eisen, wel weer mogelijk is een bijeenkomst te beleggen.

Wij nodigen u daarom graag uit voor de jaarlijkse Molenontmoetingsavond. Deze naam geeft goed aan, wat wij met deze bijeenkomst willen: een plek bieden om elkaar te ontmoeten en informatie te ontvangen en uit te wisselen over de Brabantse molens.

Dit jaar vindt de bijeenkomst plaats in zaal Den Driehoek, Brugstraat 34 in Vinkel.

Wij nodigen u graag uit op donderdag 24 september a.s. in Vinkel. De agenda is hierbij gevoegd.

Corona

Uiteraard nemen we de coronaregels in acht.

Dit betekent, dat wij u verzoeken zich tevoren aan te melden als u komt. Dit kan gebeuren via email andre.vandervleuten@boekel.nl . De zaal biedt plaats aan maximaal 100 personen. 

Heeft u corona(verschijnselen), dan verzoeken wij u om niet te komen.

Wij houden in de zaal de 1,5 meter regel aan.

Hartelijke groet,

A.M.T. (Fons) Naterop

Voorzitter Molenstichting Noord-Brabant.

Molenstichting Noord-Brabant

Molenontmoetingsavond

Locatie:  Zaal Den Driehoek, Brugstraat 34 in Vinkel

Datum: Donderdag 24 september 2020.

Aanvang: 19.30 uur.

Agenda:

 • Welkom door de voorzitter.
 • Hoofdlijnen afgelopen jaar op molengebied.
 • Presentatie over Molen De Zwaan in Vinkel.
 • Presentatie windmolenbiotoop-project.
 • Mogelijkheid tot het stellen van vragen.
 • Afsluiting, informeel netwerken.

Omdat de zaal vlakbij Molen De Zwaan ligt, heeft u de mogelijkheid voorafgaand aan de bijeenkomst vanaf 18.30 uur een kijkje te nemen in de nieuwe molen, Molenpad 1 in Vinkel.