De Molenstichting Noord-Brabant zet zich in voor de ongeveer 130 molens die nog herkenbaar in het Brabantse land staan. Ons doel is het bevorderen van het behoud van molens en restanten van molens in Noord- Brabant.

De stichting wil dit doel te bereiken door:

  • het stimuleren van de culturele en educatieve waarde van molens in Noord-Brabant;
  • het behouden van streekeigen eigenschappen en taalgebruik met betrekking tot molens;
  • het behoud en herstel van een passende molenomgeving;
  • het beïnvloeden van het algemeen molenbeleid van alle overheidsniveaus (gemeentelijk, provinciaal en landelijk);
  • het fungeren als “contactpersoon” tussen individu (molenaar) en/of lokale molenorganisaties enerzijds en overheid anderzijds;
  • het verlenen van medewerking aan provinciale activiteiten en/of evenementen op het gebied van molens;
  • het inventariseren van molens en restanten van molens.

Toekomstvisie

Naast onze (vrij algemene) doelstelling, hebben wij als stichting ook een uitgebreidere toekomstvisie voor de molens. Molens zijn namelijk meer dan enkel een gebouw, het beweegt, en zet daarmee een gemeenschap in beweging. Klik hier om naar de toekomstvisie te gaan.

ANBI status

Molenstichting Noord-Brabant is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent, dat uw giften aan de Molenstichting vallen onder giften aan goede doelen. Giften aan een ANBI-instelling zijn daarom aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

Bestuur en adviesraad

Maak kennis met het bestuur en de adviesraad van Molenstichting Noord-Brabant.

De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.