10 april heropening molen de Vooruitgang te Oeffelt

Foto via molenaars van De Vooruitgang te Oeffelt.

Uitnodiging heropening molen “de Vooruitgang” te Oeffelt (gemeente Land van Cuijk)

Op maandag 10 april om 11.00 uur (tweede Paasdag) zal wethouder Joost Hendriks, door het lichten van de vang, molen “de Vooruitgang” in Oeffelt weer laten draaien, om hiermee de restauratie af te sluiten.

Restauratie

De molen heeft bijna drie jaren stil gelegen door de grote restauratie. Deze was nodig omdat de roeden technisch afgekeurd waren en zijn vervangen. Ook is de hele molen aangepakt en weer in orde gebracht.

Omdat de wieken volledig vervangen zijn hebben we de kans benut om het fokwieksysteem weer terug te brengen. Dit systeem is, na de oorlog, op de molen aangebracht door de gebr. Manders in samenwerking met Ir Fauël, de bedenker van dit systeem. Het systeem is in 1946 gebouwd door de gebr. Haerkens uit Oeffelt.

De molen was de eerste molen in Nederland met dit nieuwe wieksysteem en is daarom bekend in de Nederlandse molenwereld. Met het nieuwe wieksysteem is de molen teruggebracht naar de laatste staat, waarin hij fungeerde als malende windmolen.

Toegankelijkheid

De toegangstrap op de begane grond van de molen was zeer steil. Het was een hinderpaal voor mensen die slecht ter been zijn. Als afsluiting van de restauratie is in de molen een gewone toegangstrap aangebracht, waardoor de molen publieksvriendelijk is geworden. Een bezoek aan de molen is nu voor meer mensen mogelijk.

Ter gelegenheid van deze opening is een kleine expositie ingericht op de begane grond door “Heem en Historie Oeffelt”. Getoond worden foto’s en gegevens van de beide molens van Oeffelt.

Regionale Molendag

Op tweede Paasdag zijn in het Land van Cuijk 5 molens geopend in verband met de regionale molendag, georganiseerd door de Molenvrienden Land van Cuijk. De geopende molens zijn: Oeffelt, Cuijk, Linden, Gassel en Mill. Onze molen is de hele dag open. U kunt de 5 molens bezoeken via een fietsroute. De route is verkrijgbaar bij de deelnemende molens.

Opening, het lichten van de vang

Wij stellen uw aanwezigheid bij het lichten van de vang door de wethouder zeer op prijs. Wij willen u graag vanaf 10.30 uur ontvangen.

Op een molen is er echter beperkt plaats. Daarom vragen wij u een bericht ter bevestiging sturen. Dit kan direct naar email: johnhouben@gmail.com.

Na de opening is de molen de gehele dag geopend en te bezichtigen. U bent van harte welkom op 10 april.
De molenaars van “de Vooruitgang”, Oeffelt.

 

 

Bijzondere Molenkaarten uit Oekraïne

Foto van stichting Levende Molens Roosendaal, een van de kaarten uit de reeks molens uit Oekraïne

 

Stichting Levende Molens Roosendaal heeft weer een nieuwe editie van hun ‘Molencatalogus’ (voorheen: de Uitgavenlijst) en ‘Nieuwsbrief’. Deze zijn te vinden op hun website www.molencentrum.nl

Bijzonder nieuws is dat er ondanks de afschuwelijke oorlog die dat land teistert de lang verwachte prentkaartenreeks van molens in Oekraïne is verschenen! Wat een prestatie en een groot chapeau voor onze molenvrienden aldaar! Meer informatie over dit project kunt u vinden in de bijgevoegde pdf: Omslag

In de volgende Molencatalogus hoopt de stichting melding te maken van de voorintekening van het nieuwe boek over Hondenmolens in de Lage Landen, door Jan Delcour en John Verpaalen. Het manuscript bevindt zich momenteel in de eindfase. De oplage zal, gezien het specifieke onderwerp, beperkt zijn.

Een ander nieuwtje is dat de stichting werkt aan een serie prentkaarten met vijf Nederlandse hondenmolens en een nieuwe serie over rosmolens. 

Mocht u meer willen weten over de stichting Levende Molens Roosendaal en het laatste nieuws en de jongste uitgaven op het gebied van molenboeken, -tijdschriften, -prentkaarten en -postzegels, kijk dan graag op hun website.

 

Jesse Jongste Molenaar in Brabant

Jesse Bergquist is onlangs geslaagd voor zijn molenaars diploma en is daarmee de jongste molenaar in Brabant. Van harte gefeliciteerd en wij wensen je geweldige jaren op de molen!

Uiteraard is dit bijzondere feit ook de pers ter oren gekomen. Hieronder vindt u een aantal links met het verhaal van Jesse:

ZuidwestTV

OmroepBrabant

 

Foto gemaakt door Monique van Gremberghe

Nieuwe molenaars in Halsteren

 

 

André van Weenen(l) en Ton Timmermans gaan samen met Johan de Reu die deze zomer verhuist naar Bergen op Zoom, de Antoniusmolen in Halsteren draaien. © pix4profs/petervantrijen

Nieuwe molenaars laten Halsterse Antoniusmolen weer draaien

HALSTEREN – Zowat een halfjaar stond hij stil, bij gebrek aan een molenaar. Met de West-Brabantse molendag komt daar zondag verandering in. Twee molenaars en een molenaar in opleiding hebben zich gemeld om de Antoniusmolen in Halsteren voortaan draaiende te houden. ,,We vinden het belangrijk dat de molen bewaard blijft voor toekomstige generaties.’’

Lees het hele artikel hier

Schema Theorie les Molenaars in Opleiding

De afdeling Noord-Brabant van het Gilde van Molenaars organiseert theorielessen voor alle molenaars in opleiding in Brabant.

Deze lessen zijn bedoeld ter ondersteuning van leden in opleiding in verband met de voorbereiding op hun examen. Aan het einde van deze theoriecyclus brengen we een bezoek aan het Openluchtmuseum te Arnhem (bij voldoende belangstelling).

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar afd-nb@gildevanmolenaars.nl

 

DATUM PLAATS DOCENT ONDERWERP
28 feb 2023 Museum de Dorpsdokter Peter van Rongen Introductie en arbo-veiligheid
7 mrt 2023 Museum de Dorpsdokter Patrick van Kessel Wieksystemen
14 mrt 2023 Museum de Dorpsdokter Hub van Erve De vang
21 mrt 2023 Museum de Dorpsdokter Erwin Janssen Bovenas; wielen, kruiwerken
28 mrt 2023 Museum de Dorpsdokter Petro van Doorne Het Weer
4 apr 2023 Museum de Dorpsdokter Geert van Stekelenburg De standerdmolen
18 apr 2023 Museum de Dorpsdokter Peter van Rongen / Onno Wubbels Knopen, schiemanswerk
25 apr 2023 Museum de Dorpsdokter Patrick van Kessel De korenmolen
2 mei 2023 Museum de Dorpsdokter Erwin Janssen Bovenkruier, kap, kruien
23 mei 2023 Museum de Dorpsdokter Sven Verbeek Poldermolens, wateropvoerwerktuigen
6 jun 2023 Holtens’ Molen Peter van Rongen Olie-, houtzaag- en andere industriemolens
(nog vast te stellen) Arnhem Ada Meurs / Mark den Boer Nederlands OpenLucht Museum

Adressen:

Theorielessen: Museum de Dorpsdokter, Doelenstraat 51, 5081 CK Hilvarenbeek: (nabij molen De Doornboom)
Excursie industriemolen: Holtens’ Molen, Veldstraat 39, 5751 AA Deurne
Excursie Nederlands Openlucht Museum: Nederlands OpenLucht Museum, Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem

MolenNetwerk KempenBroek toegevoegd aan Register Borgen immaterieel erfgoed Belgie.

PERSBERICHT

De Vlaamse minister van Cultuur, Jan Jambon, heeft 6 nieuwe borgingspraktijken toegevoegd aan het Register van inspirerende voorbeelden rond het Borgen van immaterieel erfgoed. 

Dat register bundelt goede voorbeelden die anderen kunnen inspireren bij het koesteren, delen en doorgeven van hun eigen niet-tastbaar erfgoed.

Een van deze initiatieven is MolenNetwerk KempenBroek vzw. 

Het Molennetwerk is actief in GrensPark Kempen~Broek in de gemeenten Weert, Leudal, Nederweert, Cranendonck (Budel) en de Belgisch Limburgse gemeenten Maaseik, Kinrooi, Bree, Bocholt, Hamont-Achel en Pelt.

Onderstaand de omschrijving en motivatie van de experten commissie die de nominaties heeft beoordeeld en de Minister heeft geadviseerd.

Molennetwerk KempenBroek vzw GrensPark Kempen-Broek is een verrassend gevarieerd natuurgebied waar nog 47 watermolens en windmolens draaien en malen. Molennetwerk KempenBroek vzw is een vrijwilligersorganisatie die in 2015 is opgericht en zich inzet voor de promotie en het behoud van het molenerfgoed en het molenaarsambacht in GrensPark Kempen-Broek en in enkele direct aan Kempen-Broek grenzende gemeenten in Vlaanderen en Nederland. De vzw heeft ook aandacht voor de natuur van het grenspark en voor de mensen die er wonen. Ze brengt mens, natuur, cultuur en erfgoed samen. De organisatie zet actief in op het molenerfgoed, via verschillende kanalen (o.a. een blog) en initiatieven (o.a. wandel- en fietsroutes). Ze doet dit grensoverschrijdend voor alle 47 molens. 

Minister van Cultuur Jan Jambon: “Het initiatief toont de kracht van samenwerken over de grenzen heen. De vrijwilligersorganisatie brengt mens, natuur, cultuur en erfgoed samen, met het park en de molens als vertrekpunt. Daarbij gaat het niet alleen over het historische en ambachtelijke aspect van de molens, maar ook over de molens als ontmoetingsplekken. Zo zet de organisatie het molenerfgoed op de kaart, verhoogt ze het draagvlak voor het molenbehoud en inspireert ze nieuwe vrijwillige molenaars.”

“Als MolenNetwerk KempenBroek vzw zijn wij erg vereerd en verheugd over het toekennen van dit schouderklopje aan onze VZW.

Voor ons vormt dit een extra motivatie om ons, met nog meer overtuiging en daadkracht, grensoverschrijdend in te zetten voor het behoud van het bijzondere molenerfgoed binnen GrensPark KempenBroek en voor het creëren van het noodzakelijke draagvlak onder de bewoners van GrensPark Kempen~Broek voor het molenerfgoed waardoor jong en oud(er) zich niet alléén meer betrokken voelen bij het behoud van dit bijzondere erfgoed maar zich mogelijk ook eerder én vaker actief gaan inzetten voor het molenbeheer en molenbehoud”, reageert voorzitter Vincent van den Berg van het MolenNetwerk KempenBroek op de plaatsing in het Register.

“Zo willen wij de toekomst van ons historisch molenerfgoed en van het ambacht van vrijwillig molenaar (niet voor niets aangewezen als Unesco Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland én Vlaanderen) borgen. Zodat er óók over 10, 20 of 50 jaar nog veel molens in GrensPark Kempen~Broek ons mooie landschap kruiden, draaien en liefst ook malen, olie slaan of hout zagen. Er is nog veel werk te doen” 

Over MolenNetwerk KempenBroek vzw:

Het Molennetwerk KempenBroek werd in 2015 opgericht op initiatief van enkele molenvrijwilligers, moleneigenaren en molenbeheerders uit de Belgisch/Nederlandse grensstreek tussen Maaseik, Kinrooi, Bree, Bocholt, Hamont-Achel en de Nederlandse buurgemeenten Leudal, Weert, Nederweert en Budel (Cranendonck) Doel van de vrijwillige samenwerking was de gemeenschappelijke problemen waarmee moleneigenaren, beheerders en vrijwilligers te maken krijgen, gemeenschappelijk én grensoverschrijdend aan te pakken.

Daarnaast wil het MolenNetwerk de belangstelling voor de molens in GrensPark Kempen~Broek vergroten door de molens toeristisch op de kaart te zetten. 

Door ook bij de bewoners van de streek meer interesse voor de molens te genereren, hoopt het MolenNetwerk bovendien dat ook het draagvlak voor het molenbeheer en -behoud zal groeien en dat meer mensen zich voor de molens gaan interesseren en inzetten. Hierdoor kan het bijzondere molenerfgoed in Kempen~Broek waar nog 47 wind- en watermolens staan, geborgd worden voor de toekomst.

Meer over het MolenNetwerk KempenBroek kunt u lezen op

www.kempenbroekmolens.be  en www.kempenbroekmolens.nl

www.molenfietsen.eu  en www.molenlopen.eu  www.molenagenda.com

West-Brabantse Molendag 26 maart

Op Zondag 26 maart organiseert de Vereniging de WestBrabantse Molens weer de West-Brabantse Molendag! Dit jaar is de 30ste editie en de meeste molens zullen dan draaien, of in elk geval open zijn. U bent van 11.00 tot 17.00 van harte welkom!
Voor meer informatie over de molens kunt u kijken op www.westbrabantsemolens.nl of op de molendatabase.
Een lijst met deelnemende molens zal binnenkort volgen.

Gerard Sturkenboom overleden.

Donderdag 19 januari is Gerard Sturkenboom onverwachts overleden, voorzitter van de Molenadviesraad Noord-Brabant. Gerard is 67 jaar geworden. 

We zijn er stil van. Vooral leven we mee met zijn vrouw Kirstine en zijn gezin. We wensen hen de komende tijd veel sterkte nu zij Gerard moeten missen.

De molenmensen in Noord-Brabant, en landelijk, zullen Gerard ook missen. Gerard was veel meer dan een bevlogen molenaar. Op 14 oktober 2021 kreeg hij uit handen van Commissaris van de Koning Ina Adema de Brabantse Molenprijs 2021 overhandigd. In zijn woonplaats Heeze, waar hij molenaar is op de Sint Victor. Een mooie waardering voor Gerard die vanaf 1978 met molens bezig was. Eerst als molenaar op de Grenswachter in Luyksgestel, daarna op de Sint Victor. Eén van de meest malende molens in Brabant met een flinke meelomzet. Gerard was ook een tijd bestuurslid van het Gilde van Vrijwillige Molenaars in Noord-Brabant en voorzitter van het landelijk Gilde. Hij nam proef- en toelatingsexamens af voor nieuwe molenaars en heeft hard gewerkt om een aparte watermolenaarsopleiding op te zetten. Watermolens heeft hij speciaal onder de aandacht gebracht. Als instructeur heeft hij een groot aantal mensen opgeleid tot vrijwillig molenaar. 

Gerard was lid van de Molenadviesraad en sinds 5 jaar voorzitter. Vandaar uit was Gerard onvermoeibaar om advies te geven bij restauratie van molens in de grote Brabantse restauratieronde, maar ook bij ruimtelijke ontwikkelingen rondom molens. Belangrijk daarbij is het biotooprapport uit 2020. Alle 120 Brabantse windmolens bezocht bij en maakte daarbij foto’s vanuit alle windrichtingen om alles goed in beeld te krijgen voor de inventarisatie. Voor het definitieve rapport overlegde hij met De Hollandsche Molen. Ook bij De Hollandsche Molen was hij bestuurslid en sinds kort lid van de Raad van Toezicht. Voor de watermolenbiotooprapportage en de start van de pilot voor de watermolens heeft Gerard, samen met Riet Meijer, veel betekend. 

Al deze activiteiten zijn slechts een uittreksel van alles wat Gerard met zijn passie voor molens aan inzet heeft gehad voor de Brabantse molens. In het Eindhovens Dagblad zei hij bij de uitreiking van de Brabantse Molenprijs: “ik sta op met molens en ga ermee naar bed” en “ik ben het vak nog lang niet beu”. Zo verdrietig dat hij nu niet meer onder ons is. Want naast bevlogen en deskundig molenaar was Gerard vooral een goeie mens, vriendelijk, behulpzaam. Een mens waarmee wij ontzettend fijn samenwerkten. We zijn Gerard dankbaar voor al zijn inzet voor de molens met daarbij de vasthoudende en vriendschappelijke manier waarop hij dat deed.

Wij zijn er stil van, de molens waaronder de Sint Victor staan stil in rouwstand. Een prachtig eerbetoon aan Gerard, maar heel veel jaren te vroeg….Adieu Gerard, we denken aan Kirstine en aan jouw gezin en aan de goeie mens die jij was.

Namens het bestuur van de Molenstichting Noord-Brabant,

Jetty Eugster, voorzitter

Gilde van Molenaars afdeling Noord-Brabant verzorgt theorielessen voor Brabantse molenaars in opleiding.

De afdeling Noord-Brabant van het Gilde van Molenaars organiseert theorielessen voor alle molenaars in opleiding in Brabant.

Deze lessen zijn bedoeld ter ondersteuning van leden in opleiding in verband met de voorbereiding op hun examen. Aan het einde van deze theoriecyclus brengen we een bezoek aan het Openluchtmuseum te Arnhem (bij voldoende belangstelling).

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar afd-nb@gildevanmolenaars.nl

 

Datum Plaats Docent Onderwerp
28 feb 2023 Museum de Dorpsdokter Peter van Rongen Introductie en arbo-veiligheid
7 mrt 2023 Museum de Dorpsdokter Patrick van Kessel Wieksystemen
14 mrt 2023 Museum de Dorpsdokter Erwin Janssen Bovenas; wielen, kruiwerken
21 mrt 2023 Museum de Dorpsdokter Hub van Erve De vang
28 mrt 2023 Museum de Dorpsdokter Gerard Sturkenboom Poldermolens, wateropvoerwerktuigen
4 apr 2023 Museum de Dorpsdokter Geert van Stekelenburg De standerdmolen
18 apr 2023 Museum de Dorpsdokter Peter van Rongen / Onno Wubbels Knopen, schiemanswerk
25 apr 2023 Museum de Dorpsdokter Patrick van Kessel De korenmolen
2 mei 2023 Museum de Dorpsdokter Erwin Janssen Bovenkruier, kap, kruien
23 mei 2023 Museum de Dorpsdokter Petro van Doorne Het weer
6 jun 2023 Holtens’ Molen Peter van Rongen Olie-, houtzaag- en andere industriemolens
(nog vast te stellen) Arnhem Ada Meurs / Mark den Boer Nederlands OpenLucht Museum

Adressen:

Theorielessen: Museum de Dorpsdokter, Doelenstraat 51, 5081 CK Hilvarenbeek: (nabij molen De Doornboom)
Excursie industriemolen: Holtens’ Molen, Veldstraat 39, 5751 AA Deurne
Excursie Nederlands Openlucht Museum: Nederlands OpenLucht Museum, Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem