2e Paasdag Molendag Land van Cuijk en omstreken

Dit jaar is het 40 jaar geleden dat de vereniging Molenvrienden Land van Cuijk e.o. werd opgericht. De molens met hun molenaars uit de gemeenten Land van Cuijk, Heumen, Mook en Middelaar, Gennep en Bergen zijn bij deze vereniging aangesloten. In totaal zijn er in dit gebied 18 windmolens en 3 watermolens in werking.

Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de vereniging zullen de molens op 2e Paasdag 1 april van 11.00 tot 16.00 uur geopend zijn voor publiek. De molens zullen bij voldoende wind draaien en op enkele molens zal er graan gemalen worden. De aanwezige molenaars zullen u met alle plezier in de molen rondleiden en u alles vertellen over de werking van de molen. De vereniging Molenvrienden Land van Cuijk heeft een 40-tal actieve molenaars die wekelijks met de molen draaien, publiek ontvangen en leerling molenaars opleiden. Vooral het werven van nieuwe molenaars heeft vooral de aandacht omdat er door vergrijzing dringend nieuwe molenaars nodig zijn. Het vak van (vrijwillig)molenaar staat al enkele jaren op de Unesco lijst van immaterieel erfgoed en is daarom belangrijk dat dit voor de toekomst behouden blijft. Heeft u interesse om molenaar te worden vraag aan de aanwezige molenaar wat er allemaal komt kijken om dit mooie vak te mogen uitoefenen. Nieuwe leerlingen ( al vanaf  15 jaar) worden in de eigen regio opgeleid.

Graag zien wij u op 2e Paasdag in onze molens en de toegang is zoals altijd gratis.

Op de website www.molenvrienden.nl vind u alles over de deelnemende molens.

 

Geschiedenis
Vereniging ‘Molenvrienden Land van Cuijk e.o.’
Eind jaren zeventig verschenen de eerste vrijwillig molenaars in het ‘Land van Cuijk’. Niet alleen hier, maar ook in de rest van Nederland bleken de vrijwillige
molenaars een geschenk uit de hemel, want sinds de molens niet meer commercieel gebruikt werden, liep het aantal vakmolenaars sterk terug. Al in de jaren zestig werd daarom landelijk het Gilde van Vrijwillige Molenaars opgericht, een organisatie die zich zou inzetten voor het werven van nieuwe vrijwillige molenaars en voor de opleiding van deze molenminnende mensen.
Het lukte de eerste vrijwillig molenaar in het Land van Cuijk om andere molengeïnteresseerden warm te maken voor zo’n hobby. Op die manier ontstond er een kleine club van vrijwilligers-in-opleiding. Het was deze club vrijwilligers die begin jaren tachtig het idee kreeg om een vereniging te vormen die als doel het behoud van de molens in het Land van Cuijk zou hebben, via samenwerking met moleneigenaren en andere belanghebbende instanties.
In 1984 kregen de oprichtingsplannen een vastere vorm en op 13 april 1984 van dat jaar vond de uiteindelijke oprichtingsvergadering plaats. De vereniging
‘Molenvrienden Land van Cuijk’ was een feit! Startactiviteiten bestonden uit het vormen van een bestuur, het vervaardigen van een stand, het ontwerpen van een folder en briefhoofd en andere middelen om mee naar buiten te kunnen treden. Hierna konden de lokale overheden en bedrijven aangeschreven worden voor
(start)subsidies om zodoende een kas te kunnen creëren.
Vrijdag 18 januari 1985 was een belangrijke dag voor de vereniging. Die dag passeerden de opgestelde statuten de notaris en werden ze opgenomen in een notariële akte. Dit impliceerde vervolgens de inschrijving in het verenigingen- en stichtingsregister (tegenwoordig handelsregister) van de Kamer van Koophandel. Het bestuur en de actieve leden konden nu hun activiteiten voortzetten onder naamgeving van “Vereniging Molenvrienden Land van Cuijk”.
Nu, 40 jaar later heeft onze vereniging ca. 80 leden/ donateurs, waarvan ca. 40 actief als vrijwillig molenaar op één of meer van de 21 molens in onze regio.
Opleiden van vrijwillige molenaars is nog steeds een belangrijk doel van onze vereniging. We hebben ook nu weer enkele mio’s in opleiding.