Beste molenaars,

Heeft jullie molen een geschikt project voor deelname aan de VriendenLoterij Molenprijs 2024? Meld jouw molen dan aan bij De Hollandsche Molen!
De hoofdprijs is maar liefst 75.000 euro. Daarnaast is elke stem een euro waard. Deelname levert de molen in ieder geval veel bekendheid en positieve publiciteit op.

Er wordt gezocht naar bijzondere molenprojecten die zonder deze bijdrage niet of moeilijk te financieren zijn.
Het gaat uiteraard om projecten gericht op de instandhouding, restauratie of herstel van de molen of een bijgebouw. Daarnaast kun je denken aan het realiseren van een educatie- of bezoekerscentrum of een winkel, het ontwikkelen van nieuwe inkomstenbronnen en samenwerkingen of het verbeteren van de toegankelijkheid van de molen. Kijk voor de voorwaarden op de naar de website-pagina: Meld uw molen aan

Meer weten? Stuur een e-mail naar a.deboer@molens.nl of bel: 020 – 623 87 03.

Denk niet dat een poldermolen midden in het veld nooit winnen kan van een molen midden in bewoond gebied en ook niet dat molens in de Randstad in het voordeel zijn boven molens in het oosten, zuiden of noorden. Het tegendeel is in het verleden regelmatig bewezen.
Zo won molen De Noordstar in Noordbroek in Groningen in 2022 overtuigend met maar liefst meer dan 18.000 stemmen. Regionale kranten, evenementen en sociale media bereiken veel mensen op afstand. En in een grote stad wordt zeker niet per definitie meer meegeleefd met de molen dan elders.

In september moeten de campagneteams er stevig tegenaan om stemmen te werven. Dat is intensief, maar levert veel saamhorigheid en betrokkenheid op. Én euro’s. Bij het campagnevoeren helpt De Hollandsche Molen mee: met materiaal, budget én inspiratie. Ook communiceert De Hollandsche Molen landelijk en via onze sociale media. Samen zorgen we ervoor dat de Molenprijs zoveel mogelijk aandacht krijgt en zoveel mogelijk stemmen trekt. We willen immers het grote publiek bij de molens betrekken en laten zien wat er te beleven valt bij een molen.
Vóórafgaand aan de campagne organiseert De Hollandsche Molen een inspirerende bijeenkomst, zodat de molen goed van start kan gaan.