24 Dec 2021

Nieuwsbrief 2021 #2 Erfgoed Deal Watermolenlandschappen

7 mei 2021

Nieuwsbrief Erfgoed Deal Watermolenlandschappen

16 nov 2020

Nature Today d.d. 16 november 2020: Zie: Oude watermolens maken Brabants landschap klimaatbestendig

31 okt 2020

Eindhovens Dagblad d.d. 31 oktober 2020: Zie: Nieuwperspectief voor watermolens aan de Dommel in Eindhoven Nuenen en Valkenswaard.

7 okt 2020

Eindhovens Dagblad d.d. 7 Artikel in Eindhovens Dagblad d.d. 7 oktober 2020:  Zie:’Meer dan 2.5 miljoen euro voor inzet oude Brabantse watermolens bij droogte en wateroverlast’

Meer informatie is te vinden op:

https://www.erfgoeddeal.nl/actueel/nieuws/2020/10/06/ruim-58-miljoen-voor-erfgoed-in-zes-nieuwe-projecten-erfgoed-deal

https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/brabantse-watermolenlandschappen-worden-weer-wakker-gekust

https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/cultuur-en-erfgoed/2020/rijkssubsidie-voor-brabantse-watermolenlandschappen

https://www.mozaiekdommelvallei.nl/nieuws/financiele-injectie-voor-watermolenlandschappen-in-brabant/17

https://www.ed.nl/geldrop-mierlo-nuenen/meer-dan-2-5-miljoen-euro-voor-inzet-oude-brabantse-watermolens-bij-droogte-en-wateroverlast~a032f955/

https://www.ark.eu/nieuws/2020/ark-herstelt-natuur-rond-spoordonkse-watermolen

https://www.degrooteheide.eu/nl/nieuws/erfgoed-deal-watermolenlandschappend-subsidie

https://www.vangoghnationalpark.com/rijkssubsidie-watermolenlandschap

Rijkssubsidie voor Brabantse watermolenlandschappen

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=26932

6 okt 2020

Persbericht

’s-Hertogenbosch, 6 oktober 2020 – Vandaag maakt het ministerie van OCW bekend dat het een subsidie toekent aan het Brabantse project ‘Watermolenlandschappen voor klimaatadaptatie’. Drie historische molens en omliggende gebieden in het beekdal van de Dommel gaan verdroging tegen en voeren water af bij van piekoverlast. De Brabantse watermolenlandschappen is een gezamenlijk initiatief van Molenstichting Noord-Brabant, provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en Het Groene Woud.

De Erfgoed Deal is een rijkssubsidie waarmee erfgoed een plek krijgen binnen grote maatschappelijke opgaven zoals de klimaatverandering, de energietransitie of de stedelijke groei en krimp. In het project Watermolenlandschappen investeren de betrokken partijen meer dan € 2,5 miljoen. De Erfgoed Deal draagt daar € 610.000,- aan bij.

De Brabantse aanpak met historische watermolens is uniek in Nederland. Rond drie watermolens realiseren de samenwerkende partijen waterconservering en -berging. Het gaat om watermolens in Spoordonk (gemeente Oirschot), Opwetten (Gemeenten Nuenen en Eindhoven) en Venbergen (Gemeente Valkenswaard en Natuurgrenspark Groote Heide). De aanpak creëert ten minste 300 a 400 hectare waardevol beeklandschap. In natte perioden ontstaat extra ruimte voor waterberging. In droge perioden kunnen watermolenlandschappen door flexibele peilverhoging water langer vasthouden. Dat voorkomt verdroging van natuur- en landbouwgronden én draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast benedenstrooms. Het project draagt ook bij aan recreatie en een aantrekkelijke woonomgeving.

En uiteraard kunt u er nog meer over lezen via deze link