Ambacht van molenaar werelderfgoed!

Op 7 december j.l. heeft de Unesco, na veel lobbywerk vanuit de molenwereld (De Hollandsche Molen, het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde en het Gild Fryske Mounders) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, tijdens haar conventie in Zuid-Korea besloten het ambacht van molenaar op de werelderfgoedlijst te plaatsen. Daarmee is het molenaarschap op de lijst van immaterieel erfgoed bijgeschreven.

Eén van de molenaars, die de beslissing in ontvangst mochten gaan nemen was Hub van Erve, molenaar op de Kerkhovense Molen in Oisterwijk en lid van onze Adviesraad.

Vanwege deze plaatsing op de werelderfgoedlijst zijn de wieken van vele molens in Nederland – en dus ook in Brabant – in de vreugdestand gezet. Deze wiekstand is overigens niet overal in de provincie hetzelfde; de molenaars houden streektradities graag in ere. Op de foto zien we de Kerkhovense Molen in Oisterwijk in de daar gebruikelijke feeststand.

De aanwijzing tot werelderfgoed geeft een enorme impuls aan het molenaarschap. Het vak moet immers blijven bestaan en worden doorgegeven, willen molens ook in de toekomst blijven draaien. De Unesco-status zorgt in elk geval voor meer aandacht voor het ambacht. Op deze wijze komt er wellicht ook meer aanwas van jongere aspirant-molenaars.

Nieuwe website Stichting Levende Molens

Op 1 januari a.s. lanceert Stichting Levende Molens uit Roosendaal een geheel vernieuwde website. Deze is te vinden onder www.molencentrum.nl

De stichting stelt zich ten doel om de traditionele wind- en watermolens alsook rosmolens, te behouden als levende werktuigen van een kleinschalige en duurzame economie. Onlosmakelijk daarmee verbonden is het streven naar een geschikte molenbiotoop in de vorm van voldoende windvang en een goede waterhuishouding. Tevens is er aandacht voor het aloude ambacht van de molenaar. Dit molenbehoud gaat in de visie van de stichting hand in hand met molenstudie: het vergroten van de kennis over de techniek, de geschiedenis, functies, bouwwijzen et cetera van deze archaïsche werktuigen. Ook zien wij een samenhang met aspecten als milieubehoud en gezonde voeding.

Wij maken u bij deze alvast graag attent op deze vernieuwde website.

Molengidsopleiding

In onze Nieuwsbrief 2017-2 hebben wij u nader geïnformeerd over de molengidsopleiding. Dit bericht deed echter geen recht aan een belangrijke betrokkene. Dat willen we hierbij graag corrigeren. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, afdeling Noord-Brabant, heeft indertijd de molengidsopleiding opgezet. Met name bestuurslid Jan van Elteren heeft hier veel tijd ingestoken. Nadien heeft het Gilde gevraagd of Molenstichting Noord-Brabant hierin mee wilde faciliteren, waarmee wij graag hebben ingestemd.

De opleiding blijkt een schot in de roos. Heeft u interesse in deelname aan een molengidsopleiding, dan kunt u daarvoor contact opnemen met molenconsulente Marloes van de Hei. Marloes is bereikbaar via marloesvandehei@erfgoedbrabant.nl of 06-51404989.

Hub van Erve naar Seoul

Twee jaar geleden werd het ambacht van molenaar als eerste Nederlandse traditie door toenmalig minister Bussemaker voorgedragen voor de “Representatieve Lijst van Immaterieel Erfgoed van de Mensheid van UNESCO”. Op deze lijst staan bijna vierhonderd verschillende elementen van immaterieel erfgoed ingeschreven, uit alle delen van de wereld. Het doel is het belang en de betekenis hiervan te onderstrepen. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het Gild Fryske Mounders, het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde, Vereniging De Hollandsche Molen, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed Nederland hebben gezamenlijk deze voordracht voorbereid.

Op 6 of 7 december aanstaande wordt bekend of het Intergouvernementele Comité van het UNESCO-verdrag, bijeen in Zuid-Korea, het besluit heeft genomen het ambacht in te schrijven op de immaterieel erfgoed lijst. Op uitnodiging van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) reizen vertegenwoordigers van vier Nederlandse molenorganisaties af naar Seoul, waaronder ook één Brabantse molenaar, te weten Hub van Erve van de Kerkhovense Molen te Oisterwijk.

Een artikel over dit onderwerp uit het Brabants Dagblad van 27 november 2017 leest u hier.

Meer over de UNESCO-voordracht van het molenaarsvak leest u hier.

 

Keldonkse molen weer compleet

Keldonk krijgt zijn molen terug!

Restauratie Keldonkse molen nagenoeg voltooid met het insteken van de roeden.

Vijfenveertig jaar geleden kopte de Erpse Krant “Laatste Erpse windmolen gesloopt”. Het is 19 oktober 1972. In de krant schrijft redacteur Janus van den Berg dat met de sloop van de Keldonkse molen “het rijke molenbezit van de gemeente Erp geheel verloren is gegaan”. Hoe de geschiedenis in de loop der tijd soms een bijzondere wending neemt leert de Keldonkse korenmolen De Hoop. De molen wordt op dit moment met deels nog beschikbare authentieke onderdelen gerestaureerd en herbouwd. Zaterdag 14 oktober werden de roeden gestoken en nadert het project zijn voltooiing. Keldonk krijgt zijn molen terug!

 De restauratie van korenmolen De Hoop in Keldonk is en blijft een bijzonder project. Bijzonder omdat de molen wordt gerestaureerd met deels authentieke onderdelen -waaronder de molenkap-  die molenbouwer Adriaens uit Weert 45 jaar lang conserveerde op zijn werf. Bijzonder ook omdat de carrière van molenhistoricus Nico Jurgens in de jaren ’60 startte met pogingen om de Keldonkse molen van z’n ondergang te redden. Nu aan het einde van zijn loopbaan is de heer Jurgens als adviseur betrokken bij de restauratie van de Keldonkse molen. Het doet hem goed dat zijn aantekening van destijds nu een waardevolle bron vormen voor de restauratie. Nog een bijzonderheid; de herbouw en restauratie van de molen is een specifieke soms ingewikkelde en zeer zeker tijdrovende bezigheid die voor een belangrijk deel wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

Het vorderen van het herbouw- en restauratieproject vervuld de bouwvrijwilligers met een speciaal gevoel. De tijdelijke hal aan de voet van de molen wordt steeds leger naar mate er meer onderdelen hun definitieve plek in of aan de molen krijgen. Het project is bijna klaar. Met een beetje weemoed kunnen de vrijwilligers straks terugkijken op een fantastische bouwtijd van hard werken, veel lol en kameraadschap.

Zou het toeval zijn dat tijdens deze weekendklus het zonnetje heerlijk scheen op het werk van de bouwers? Wat in ieder geval geen toeval is, is dat de Erpse Krant van donderdag 19 oktober 2017, op de dag nauwkeurig 45 jaar nadat de heer Van den Berg zijn artikel schreef, zal openen met “Keldonk krijgt zijn molen terug!”

Voor meer informatie over het herbouw- en restauratieproject van de Keldonkse molen kunt u de website van Stichting korenmolen De Hoop Keldonk raadplegen; www.keldonksemolen.nl.

Limburgse molenpenning voor Jan van Woezik

Op  zaterdag 30 september werd de tweejaarlijkse Limburgse Molenpenning uitgereikt aan molenaars Jan van Woezik en Jo van Herten. Deze ‘minimolensteen’ is een blijk van waardering van de Molenstichting Limburg voor een persoon of stichting die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de Limburgs molens én molenaars. Jan van Woezik is behalve in het Limburgse echter ook in het Brabantse molenland een bekende met vele verdiensten, vandaar dat wij deze waardering hier graag willen delen.

Limburg telt – net als Brabant – vele molens, stuk voor stuk bijzonder en vaak gelegen op prachtige locaties. Sommige molens springen eruit door hun historie of uniciteit. Neem nou de molen ‘Nooit Gedacht’, al vijf generaties lang in beheer van de familie Michels en met een van de weinige vrouwelijke molenaars in Limburg aan het ‘rad’. Of de Torenmolen in Gronsveld, waarvan er maar vier in heel Nederland zijn. Alhoewel de meeste molens geen graan meer malen op dagelijkse basis en voor de eigen brood,- of levensvoorziening, gebeurt er nog veel in ‘molenland’: exposities, rondleidingen, leuke en educatieve activiteiten voor kinderen en de meeste molens maken onderdeel uit van verfrissende fietsroutes. De molenaars doen er echt veel aan om hun molens levend te houden. Daarbij worden ze geholpen door de Molenstichting Limburg.

Klik hier voor het kijken van een korte reportage over de huldiging van de lokale zender L1.

 

Koninklijk lintje voor Hub van Erve

Koninklijk lintje voor Hub van Erve

Zaterdag 1 juli werd er feest gevierd bij de Oisterwijkse molen ‘Onvermoeid’, ook wel bekend als de Kerkhovense Molen. Het was ook best een bijzonder feestje, want tot op het laatste moment wist degene waar het allemaal om draaide nog helemaal van niets; een gebruikelijke traditie bij de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding. Molenaar Hub van Erve reageerde na het opspelden van de versierselen door de burgemeester dan ook blij verrast en overdonderd, maar ook even bescheiden als altijd: “Waarom ik, en waarom niet iemand anders? Er zijn nog zoveel andere mensen die ook een heleboel dingen doen!”

 Hub ontving zijn onderscheiding vooral voor zijn enorme inzet op molengebied. Dat strekt zich veel verder dan alleen de Oisterwijkse molen, Hub heeft zich in diverse landelijke en regionale molenverenigingen ook op diverse gebieden verdienstelijk gemaakt. “Het is eigenlijk mijn hobby, maar het lijkt volgens mijn vrouw sinds ik gepensioneerd ben meer op een beroep. Ik ben er dagelijks wel mee bezig”, bekent Hub wanneer hij een reactie geeft aan Oisterwijk In Beeld. Klik hier om de volledige beeldreportage van de uitreiking van de onderscheiding te bekijken, en klik hier om het bijbehorende artikel van het Brabants Dagblad te lezen. Hieronder ziet u een korte foto impressie van de feestelijke gebeurtenissen.

IMG_3202 IMG_3168IMG_3199IMG_3240  IMG_3248

Bijzondere Molendag Keldonkse Molen

Keldonkse molen op zaterdag 13 mei te bezichtigen tijdens Nationale Molendag

Ruim 900 molens door het hele land zullen tijdens de 45ste Nationale Molendag draaien en/of malen. Korenmolen De Hoop in Keldonk is op zaterdag 13 mei ook geopend en te bezichtigen. De Keldonkse molen wordt op dit moment herbouwd en gerestaureerd, malen kan de molen daarom nog niet. Dat biedt echter wel extra mogelijkheden. De authentieke molenkap staat op dit moment beneden aan de voet van de molen en is daardoor met vaste grond onder de voeten voor iedereen goed te bekijken.

 Korenmolen De Hoop in Keldonk wordt op dit moment herbouwd en gerestaureerd. Eind van dit jaar zullen de wieken van de molen weer draaien. Zo’n maand geleden werd de houten achtkant op de stenen romp gehesen. Op zaterdag 13 mei zullen naast de begane grond ook de eerste twee verdiepingen met een vaste trap te bereiken zijn. Vanaf de tweede verdieping is de fraaie houtconstructie van de achtkant goed te bewonderen.

Medewerkers van Adriaens Molenbouw Weert BV hebben de authentieke molenkap inmiddels naast de Keldonkse molenromp opgebouwd. Op een later tijdstip zal deze op de romp worden gehesen. Voorlopig is daardoor de kap ook zonder klauterwerk voor iedereen goed te bezichtigen.

P1020324-1

Het is zeer bijzonder dat ruim 40 jaar na de sloop nog diverse authentieke materialen van de Keldonkse molen bewaard zijn gebleven. George Adriaens- de vader van de huidige molenbouwer Wim- heeft in 1972 de molenonderdelen gekocht en mede op verzoek van historisch bewuste Keldonkenaren al die tijd bewaard. Eerder al arriveerde het originele spoorwiel in Keldonk en zal later onder andere ook de oude koningspil weer worden teruggeplaatst.

Voor de allerkleinsten ligt een gratis Molenkleurboekje klaar. Dit boekje staat vol met mooie kleurplaten waarmee zij de verschillende molentypen leren ontdekken. Daarnaast kunnen de kinderen meedoen aan een kleurwedstrijd. Landelijk organisator De Hollandsche Molen beloont de mooiste kleurplaat met een molenbezoek voor de hele schoolklas van de winnaar. Ook worden er op 13 mei heerlijke pannenkoeken gebakken en is er voor de jeugd een springkussen voor extra vertier.

Korenmolen De Hoop in Keldonk is zaterdag 13 mei geopend van 10.00 tot 18.00 uur.

Volksvriend Gemert in bedrijf gesteld

Gemertse Volksvriend draait!

De restauratie van de Gemertse korenmolen De Volksvriend heeft een lange voorgeschiedenis. Er is daarbij veel inzet getoond door de leden van de Molenstichting Gemert-Bakel. Samen met een provinciale subsidie van € 430.000 heeft dit tot een succesvolle restauratie geleid die in 2015 is gestart en die in april 2017 werd afgerond met de feestelijke (her)opening van de molen.

Lees hier het artikel over de opening in het Eindhovens Dagblad.

IMG_4604_geschiedenis molen De Volksvriend

Bij deze bijzondere restauratie is door de molenbouwer fa. Beijk tot het uiterste gegaan om oude houten onderdelen, waar die nog maar enigszins te repareren waren, te behouden. Daarmee is in deze molen de historische sfeer voelbaar gebleven en de interessante bouwgeschiedenis is duidelijk afleesbaar. Veel molenonderdelen waren bij de bouw van de molen c.q. het aanbrengen namelijk al tweedehands. Ook aan de buitenkant is er zorgvuldig te werk gegaan: de molen heeft zijn opvallende, bonte uiterlijk – geen enkele Brabantse molen ziet eruit zoals de Volksvriend! – te danken aan het feit dat de oorspronkelijke kleuren nauwgezet zijn gekopieerd.

Deze conserverende aanpak is in de molenwereld een tamelijk nieuwe benadering. Nog maar enkele decennia geleden werden molens bij een restauratie vaak rigoureus vernieuwd en kregen zij standaardkleuren. Hulde dus aan de plannenmakers én de uitvoerders, die hier een resultaat hebben bereikt dat dit monument waardig is.

 

Certificaat van Verdienste voor Piet van Rijswijk

Certificaat van Verdienste voor Piet van Rijswijk

Piet van Rijswijk heeft op 23 september vorig jaar na 40 jaar afscheid genomen als beheerder en molenaar van molen “De Doornboom” in Hilvarenbeek. Piet stamt uit de bekende molenaarsfamilie Van Rijswijk. Zijn opa maalde op deze molen vanaf 1906. Nadien zijn vader Jan tot na de grote restauratie van 1972. Kort na die restauratie kwam zijn vader ineens te overlijden. Vanuit de gemeente werd Piet gevraagd het beheer van de ronde stenen beltmolen op zich te nemen. Heel bijzonder voor die tijd was dat hij als molenaarszoon ging lessen bij vakmolenaar Voet. Drie Beekse molenaars in de personen van Arnold Naaijkens, Jan Scheirs en Piet gingen diverse zaterdagen naar Ravenstein. In die tijd waren er dichterbij geen mogelijkheden om te lessen. Het was elke keer een uur rijden. Piet van Rijswijk haalde het getuigschrift op de molen van Megen.

Omdat er met de molen de kost niet meer viel te verdienen werd Piet kraanmachinist bij een bekende firma in Tilburg. Tussendoor werd er tijd besteed aan zijn molen. Het woonhuis van de familie Van Rijswijk was bij de molen en ook was er een grote graanschuur. Piet was inmiddels beheerder en de andere heren vlogen uit naar molens elders in de regio. Toen in de jaren 80 er plannen kwamen voor een heemkundig museum in de oude graanschuur ging Piet uiteindelijk fulltime werken in dit museum naast zijn werk als vrijwillig molenaar.

In de beginjaren maalde Piet vooral veevoeders voor zijn neven van mengvoederfabriek Renco. Nadien werd voorzichtig begonnen met het malen van tarwemeel voor drie lokale bakkers. Een koppel nieuwe kunststenen werden ervoor aangeschaft. In al die jaren werd de omzet voor de particulieren en bakkers telkens uitgebreid. Momenteel zijn er 4 bakkers en wordt er volop tarwe- spelt- en roggemeel gemalen. Elke zaterdag is de molen hiervoor in functie.

Piet zijn grote verdienste ligt beslist op het gebied van het onderhoud. In 1972 werd de molen gerestaureerd door molenmakerij Bos. Sinds dat jaar heeft de molen nooit meer een restauratie ondergaan en staat de beltmolen er goed onderhouden bij. Piet is iemand die heel secuur is. Dat uit zich in onder andere het traditioneel elke jaar witten van de molenstenen rond de molenberg en ook de bekende moorse motieven rond de ramen en deuren. Ook moest elk weekend de molen aangeveegd zijn. Hij was ook degene die de diverse ambtenaren enthousiast maakte voor het onderhoud en de biotoop. Elke keer wist hij grote bedragen te regelen voor zijn molen. En dankzij Piet werd voorkomen dat  het weiland ten noorden van de molen vol gebouwd werd.

Piet was niet iemand die in tal van besturen zat of anderszins actief was. Zijn verdienste zijn vooral voor molen De Doornboom en de lokale gemeenschap geweest. Dit alles wel 40 jaar lang. Behoudens de zondag was Piet elke dag wel op zijn molen te vinden. Vooral dat enthousiasme, vakmanschap, betrokkenheid dat is zijn verdienste voor De Doornboom. Voor zijn verdienste kreeg Piet van Rijswijk vorig jaar een Koninklijke Onderscheiding. Vandaag het Certificaat van Verdienste van De Hollandsche Molen voor 40 jaar inzet voor molen De Doornboom in Hilvarenbeek.