Afscheid bestuursleden

Vooraf gaande aan de molenontmoetingsavond op 18 okt 2022 van Molenstichting Noord-Brabant hebben we afscheid genomen van voormalig voorzitter Jan Pommer en voormalig secretaris Mark van Schadewijk.

Foto: Peet Wessels

Voormalig Burgemeester Dhr Jan Pommer is sinds 2007 actief in Molenstichting Noord-Brabant en hij heeft aan de wieg gestaan van nieuwe route die de stichting is ingeslagen in 2010. Er is toen besloten de organisatie om te vormen tot een bestuur en een adviesraad. Het bestuur zorgt voor de bestuurlijke contacten en financiële mogelijkheden en de adviesraad bestaat voornamelijk uit molenaars die de problemen in het veld kennen en weten wat er nodig is.

Dhr Pommer was lange tijd vice voorzitter en heeft in 2021 het voorzitterschap overgenomen van Dhr Fons Naterop. Tijdens zijn voorzitterschap heeft hij met veel aandacht en energie onze nieuwe toekomst visie vorm gegeven. Sinds Januari 2022 heeft Mevr Jetty Eugster de voorzittershamer overgenomen van Dhr Jan Pommer. De stichting bedankt Jan Pommer heel hartelijk voor zijn jarenlange tomeloze inzet voor de molens in Brabant!

 

Foto: Peet Wessels

Ook werd er afscheid genomen van Mark van Schadewijk. Mark is werkzaam binnen de gemeente Boekel en hij was drie jaar lang onze secretaris. Mark is zeer kundig en punctueel. Het was enorm fijn om met hem samen te werken. De taken van Mark zijn inmiddels door Ernst Thoolen overgenomen. Mark heel hartelijk dank voor alle support voor de molenstichting!

 

Molenontmoetingsavond

Op 18 oktober 2022 is de ontmoetingsavond in de Emmamolen in Nieuw Kuijk. De aanvang van de avond is om 19.00.

Foto: Peet Wessels

Voorzitter Mevr Jetty Eugster heet iedereen van harte welkom. De contactavond is dit jaar in oktober georganiseerd vanwege het feit dat het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Noord-Brabant in oktober het 50 jarig bestaan viert. De molenstichting wilde hier graag op in haken en heeft het Gilde voorzitter Erik Kopp gevraagd iets meer over het Gilde en het Jubileum te vertellen.

Maar eerst zal mevr Agnes de Boer van De Hollandsche Molen een presentatie geven over het taaie maar toch zeer belangrijke onderwerp Omgevingswet & molens. Er blijkt al snel een levendige discussie te ontstaan met veel stof tot nadenken. De presentatie zal spoedig op onze website te vinden zijn.

 

Biotoopprijs voor Riet Meijer

Foto: Peet Wessels

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars heeft de Evert Smit biotoopprijs in het leven geroepen voor wind- en watermolenaars die zich inzetten voor een goede molenbiotoop. Deze prijs wordt enkel uitgereikt voor molenaars die ook echt iets hebben bereikt op dit gebied. Dit jaar werd watermolenaar Riet Meijer compleet verrast door voorzitter Erik Kopp met deze bijzondere prijs. Riet heeft deze prijs meer dan verdiend!!! Van harte proficiat!!!!