S t ic h t in g
M o n u m e n t e n h u is B r a b a n t

Nieuwsbrief

page1image1811008

Om de instandhouding van molens te bevorderen

heeft de provincie Noord-Brabant een aanvullende subsidieregeling opgesteld boven op de rijkssubsidie.

U leest er alles over in de laatste nieuwsbrief van Stichting Monumentenhuis Brabant:

Nieuwsbrief 59 zomer 2022 (003)