Certificaat van Verdienste voor Piet van Rijswijk

Piet van Rijswijk heeft op 23 september vorig jaar na 40 jaar afscheid genomen als beheerder en molenaar van molen “De Doornboom” in Hilvarenbeek. Piet stamt uit de bekende molenaarsfamilie Van Rijswijk. Zijn opa maalde op deze molen vanaf 1906. Nadien zijn vader Jan tot na de grote restauratie van 1972. Kort na die restauratie kwam zijn vader ineens te overlijden. Vanuit de gemeente werd Piet gevraagd het beheer van de ronde stenen beltmolen op zich te nemen. Heel bijzonder voor die tijd was dat hij als molenaarszoon ging lessen bij vakmolenaar Voet. Drie Beekse molenaars in de personen van Arnold Naaijkens, Jan Scheirs en Piet gingen diverse zaterdagen naar Ravenstein. In die tijd waren er dichterbij geen mogelijkheden om te lessen. Het was elke keer een uur rijden. Piet van Rijswijk haalde het getuigschrift op de molen van Megen.

Omdat er met de molen de kost niet meer viel te verdienen werd Piet kraanmachinist bij een bekende firma in Tilburg. Tussendoor werd er tijd besteed aan zijn molen. Het woonhuis van de familie Van Rijswijk was bij de molen en ook was er een grote graanschuur. Piet was inmiddels beheerder en de andere heren vlogen uit naar molens elders in de regio. Toen in de jaren 80 er plannen kwamen voor een heemkundig museum in de oude graanschuur ging Piet uiteindelijk fulltime werken in dit museum naast zijn werk als vrijwillig molenaar.

In de beginjaren maalde Piet vooral veevoeders voor zijn neven van mengvoederfabriek Renco. Nadien werd voorzichtig begonnen met het malen van tarwemeel voor drie lokale bakkers. Een koppel nieuwe kunststenen werden ervoor aangeschaft. In al die jaren werd de omzet voor de particulieren en bakkers telkens uitgebreid. Momenteel zijn er 4 bakkers en wordt er volop tarwe- spelt- en roggemeel gemalen. Elke zaterdag is de molen hiervoor in functie.

Piet zijn grote verdienste ligt beslist op het gebied van het onderhoud. In 1972 werd de molen gerestaureerd door molenmakerij Bos. Sinds dat jaar heeft de molen nooit meer een restauratie ondergaan en staat de beltmolen er goed onderhouden bij. Piet is iemand die heel secuur is. Dat uit zich in onder andere het traditioneel elke jaar witten van de molenstenen rond de molenberg en ook de bekende moorse motieven rond de ramen en deuren. Ook moest elk weekend de molen aangeveegd zijn. Hij was ook degene die de diverse ambtenaren enthousiast maakte voor het onderhoud en de biotoop. Elke keer wist hij grote bedragen te regelen voor zijn molen. En dankzij Piet werd voorkomen dat  het weiland ten noorden van de molen vol gebouwd werd.

Piet was niet iemand die in tal van besturen zat of anderszins actief was. Zijn verdienste zijn vooral voor molen De Doornboom en de lokale gemeenschap geweest. Dit alles wel 40 jaar lang. Behoudens de zondag was Piet elke dag wel op zijn molen te vinden. Vooral dat enthousiasme, vakmanschap, betrokkenheid dat is zijn verdienste voor De Doornboom. Voor zijn verdienste kreeg Piet van Rijswijk vorig jaar een Koninklijke Onderscheiding. Vandaag het Certificaat van Verdienste van De Hollandsche Molen voor 40 jaar inzet voor molen De Doornboom in Hilvarenbeek.