Gemertse Volksvriend draait!

De restauratie van de Gemertse korenmolen De Volksvriend heeft een lange voorgeschiedenis. Er is daarbij veel inzet getoond door de leden van de Molenstichting Gemert-Bakel. Samen met een provinciale subsidie van € 430.000 heeft dit tot een succesvolle restauratie geleid die in 2015 is gestart en die in april 2017 werd afgerond met de feestelijke (her)opening van de molen.

Lees hier het artikel over de opening in het Eindhovens Dagblad.

IMG_4604_geschiedenis molen De Volksvriend

Bij deze bijzondere restauratie is door de molenbouwer fa. Beijk tot het uiterste gegaan om oude houten onderdelen, waar die nog maar enigszins te repareren waren, te behouden. Daarmee is in deze molen de historische sfeer voelbaar gebleven en de interessante bouwgeschiedenis is duidelijk afleesbaar. Veel molenonderdelen waren bij de bouw van de molen c.q. het aanbrengen namelijk al tweedehands. Ook aan de buitenkant is er zorgvuldig te werk gegaan: de molen heeft zijn opvallende, bonte uiterlijk – geen enkele Brabantse molen ziet eruit zoals de Volksvriend! – te danken aan het feit dat de oorspronkelijke kleuren nauwgezet zijn gekopieerd.

Deze conserverende aanpak is in de molenwereld een tamelijk nieuwe benadering. Nog maar enkele decennia geleden werden molens bij een restauratie vaak rigoureus vernieuwd en kregen zij standaardkleuren. Hulde dus aan de plannenmakers én de uitvoerders, die hier een resultaat hebben bereikt dat dit monument waardig is.