Foto via molenaars van De Vooruitgang te Oeffelt.

Uitnodiging heropening molen “de Vooruitgang” te Oeffelt (gemeente Land van Cuijk)

Op maandag 10 april om 11.00 uur (tweede Paasdag) zal wethouder Joost Hendriks, door het lichten van de vang, molen “de Vooruitgang” in Oeffelt weer laten draaien, om hiermee de restauratie af te sluiten.

Restauratie

De molen heeft bijna drie jaren stil gelegen door de grote restauratie. Deze was nodig omdat de roeden technisch afgekeurd waren en zijn vervangen. Ook is de hele molen aangepakt en weer in orde gebracht.

Omdat de wieken volledig vervangen zijn hebben we de kans benut om het fokwieksysteem weer terug te brengen. Dit systeem is, na de oorlog, op de molen aangebracht door de gebr. Manders in samenwerking met Ir Fauël, de bedenker van dit systeem. Het systeem is in 1946 gebouwd door de gebr. Haerkens uit Oeffelt.

De molen was de eerste molen in Nederland met dit nieuwe wieksysteem en is daarom bekend in de Nederlandse molenwereld. Met het nieuwe wieksysteem is de molen teruggebracht naar de laatste staat, waarin hij fungeerde als malende windmolen.

Toegankelijkheid

De toegangstrap op de begane grond van de molen was zeer steil. Het was een hinderpaal voor mensen die slecht ter been zijn. Als afsluiting van de restauratie is in de molen een gewone toegangstrap aangebracht, waardoor de molen publieksvriendelijk is geworden. Een bezoek aan de molen is nu voor meer mensen mogelijk.

Ter gelegenheid van deze opening is een kleine expositie ingericht op de begane grond door “Heem en Historie Oeffelt”. Getoond worden foto’s en gegevens van de beide molens van Oeffelt.

Regionale Molendag

Op tweede Paasdag zijn in het Land van Cuijk 5 molens geopend in verband met de regionale molendag, georganiseerd door de Molenvrienden Land van Cuijk. De geopende molens zijn: Oeffelt, Cuijk, Linden, Gassel en Mill. Onze molen is de hele dag open. U kunt de 5 molens bezoeken via een fietsroute. De route is verkrijgbaar bij de deelnemende molens.

Opening, het lichten van de vang

Wij stellen uw aanwezigheid bij het lichten van de vang door de wethouder zeer op prijs. Wij willen u graag vanaf 10.30 uur ontvangen.

Op een molen is er echter beperkt plaats. Daarom vragen wij u een bericht ter bevestiging sturen. Dit kan direct naar email: johnhouben@gmail.com.

Na de opening is de molen de gehele dag geopend en te bezichtigen. U bent van harte welkom op 10 april.
De molenaars van “de Vooruitgang”, Oeffelt.