Brabantse Molenprijs

Waarom

Molenstichting Noord-Brabant zet zich in voor de ongeveer 130 molens die nog herkenbaar in het Brabantse land staan. Ons doel is het bevorderen van het behoud van molens en restanten van molens in Noord- Brabant.
In dit kader heeft ons bestuur besloten om, zoals bijvoorbeeld in Limburg al langer bestaat, een molenprijs in het leven te roepen. Bedoeling hiervan is de inzet van mensen in de molenwereld onder de aandacht te brengen. “Molenwerk” is immers vrijwilligerswerk. De Brabantse Molenprijs is een blijk van waardering voor dit vrijwillige werk.

Het gaat hierbij om een tweejaarlijkse Brabantse Molenprijs, die voor het eerst in 2019 is toegekend.

Wie

Voor deze Brabantse Molenprijs komen mensen in aanmerking die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Brabantse molens en molenaars.
Kent u iemand, die hieraan voldoet, dan kunt u die bij ons voordragen. Daarbij vragen wij u aan te geven, waarom u vindt dat de betrokken persoon voor de prijs in aanmerking komt en wat zijn of haar verdiensten zijn.

Wat

De prijs bestaat uit een replica van het beeld, dat bij de molen in Lieshout staat en is gemaakt door Charles Vergouwen.
Daarbij hoort een oorkonde, waarop de verdiensten van de ontvanger van de prijs worden aangegeven.

Wanneer

De feestelijke uitreiking van de Brabantse Molenprijs vindt in principe plaats op open monumentendag (het tweede weekend van september), op zondag.
Dit gebeurt op een molen in Noord-Brabant, op wisselende locatie.

Hoe

Kent u iemand, die zich op bijzondere wijze inzet of heeft ingezet voor de Brabantse molen en molenaars, dan kunt u dit aan ons laten weten. Voorstellen voor toekenning van de Brabantse Molenprijs kunt u sturen aan molenstichtingnoordbrabant@outlook.com t.a.v. de secretaris van de molenstichting.

Dit moet gebeuren vóór 15 mei 2023.
Uw aanmeldingen zien wij met belangstelling tegemoet.

En dan

De ingekomen voorstellen worden bekeken door de commissie, die daarvoor door het bestuur is aangewezen. Deze commissie bestaat uit Robert Salomons, Hub van Erve. Marloes van de Hei. Zij selecteert en doet een voorstel aan het bestuur, dat vervolgens het besluit neemt.

Laat de aanmeldingen maar komen!

www.molenstichtingnoord-brabant.nl

 

Nieuwsbrief – Extra