In onze Nieuwsbrief 2017-2 hebben wij u nader geïnformeerd over de molengidsopleiding. Dit bericht deed echter geen recht aan een belangrijke betrokkene. Dat willen we hierbij graag corrigeren. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, afdeling Noord-Brabant, heeft indertijd de molengidsopleiding opgezet. Met name bestuurslid Jan van Elteren heeft hier veel tijd ingestoken. Nadien heeft het Gilde gevraagd of Molenstichting Noord-Brabant hierin mee wilde faciliteren, waarmee wij graag hebben ingestemd.

De opleiding blijkt een schot in de roos. Heeft u interesse in deelname aan een molengidsopleiding, dan kunt u daarvoor contact opnemen met molenconsulente Marloes van de Hei. Marloes is bereikbaar via marloesvandehei@erfgoedbrabant.nl of 06-51404989.