Twee jaar geleden werd het ambacht van molenaar als eerste Nederlandse traditie door toenmalig minister Bussemaker voorgedragen voor de “Representatieve Lijst van Immaterieel Erfgoed van de Mensheid van UNESCO”. Op deze lijst staan bijna vierhonderd verschillende elementen van immaterieel erfgoed ingeschreven, uit alle delen van de wereld. Het doel is het belang en de betekenis hiervan te onderstrepen. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het Gild Fryske Mounders, het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde, Vereniging De Hollandsche Molen, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed Nederland hebben gezamenlijk deze voordracht voorbereid.

Op 6 of 7 december aanstaande wordt bekend of het Intergouvernementele Comité van het UNESCO-verdrag, bijeen in Zuid-Korea, het besluit heeft genomen het ambacht in te schrijven op de immaterieel erfgoed lijst. Op uitnodiging van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) reizen vertegenwoordigers van vier Nederlandse molenorganisaties af naar Seoul, waaronder ook één Brabantse molenaar, te weten Hub van Erve van de Kerkhovense Molen te Oisterwijk.

Een artikel over dit onderwerp uit het Brabants Dagblad van 27 november 2017 leest u hier.

Meer over de UNESCO-voordracht van het molenaarsvak leest u hier.