Keldonk krijgt zijn molen terug!

Restauratie Keldonkse molen nagenoeg voltooid met het insteken van de roeden.

Vijfenveertig jaar geleden kopte de Erpse Krant “Laatste Erpse windmolen gesloopt”. Het is 19 oktober 1972. In de krant schrijft redacteur Janus van den Berg dat met de sloop van de Keldonkse molen “het rijke molenbezit van de gemeente Erp geheel verloren is gegaan”. Hoe de geschiedenis in de loop der tijd soms een bijzondere wending neemt leert de Keldonkse korenmolen De Hoop. De molen wordt op dit moment met deels nog beschikbare authentieke onderdelen gerestaureerd en herbouwd. Zaterdag 14 oktober werden de roeden gestoken en nadert het project zijn voltooiing. Keldonk krijgt zijn molen terug!

 De restauratie van korenmolen De Hoop in Keldonk is en blijft een bijzonder project. Bijzonder omdat de molen wordt gerestaureerd met deels authentieke onderdelen -waaronder de molenkap-  die molenbouwer Adriaens uit Weert 45 jaar lang conserveerde op zijn werf. Bijzonder ook omdat de carrière van molenhistoricus Nico Jurgens in de jaren ’60 startte met pogingen om de Keldonkse molen van z’n ondergang te redden. Nu aan het einde van zijn loopbaan is de heer Jurgens als adviseur betrokken bij de restauratie van de Keldonkse molen. Het doet hem goed dat zijn aantekening van destijds nu een waardevolle bron vormen voor de restauratie. Nog een bijzonderheid; de herbouw en restauratie van de molen is een specifieke soms ingewikkelde en zeer zeker tijdrovende bezigheid die voor een belangrijk deel wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

Het vorderen van het herbouw- en restauratieproject vervuld de bouwvrijwilligers met een speciaal gevoel. De tijdelijke hal aan de voet van de molen wordt steeds leger naar mate er meer onderdelen hun definitieve plek in of aan de molen krijgen. Het project is bijna klaar. Met een beetje weemoed kunnen de vrijwilligers straks terugkijken op een fantastische bouwtijd van hard werken, veel lol en kameraadschap.

Zou het toeval zijn dat tijdens deze weekendklus het zonnetje heerlijk scheen op het werk van de bouwers? Wat in ieder geval geen toeval is, is dat de Erpse Krant van donderdag 19 oktober 2017, op de dag nauwkeurig 45 jaar nadat de heer Van den Berg zijn artikel schreef, zal openen met “Keldonk krijgt zijn molen terug!”

Voor meer informatie over het herbouw- en restauratieproject van de Keldonkse molen kunt u de website van Stichting korenmolen De Hoop Keldonk raadplegen; www.keldonksemolen.nl.