Het rapport “Het Noord-Brabantse Molenbehoud onder de loupe” is in 2010 gepubliceerd en bevat veel relevante gegevens omtrent de restauratie van molens:

Hoofdstuk 1 geeft een inleiding op het waarom van het voorliggende rapport.

In hoofdstuk 2 treft u algemene gegevens aan over molens, molenaars, moleneigenaren in Noord-Brabant.

Hoofdstuk 3 gaat nader in op aspecten waar eigenaren en molenaars bij het beheer van hun molen tegenaan lopen.

Hoofdstuk 4 behandelt het in stand houden van molens.

In hoofdstuk 5 worden conclusies getrokken door de verschillende constateringen met elkaar in verband te brengen. Aan de hand hiervan worden aanbevelingen voor een beter molenbehoud gegeven.

Het volledige rapport is hier te lezen.

09.0321 Molenbehoud

 

 

Lopende projecten op het gebied van molenrestauraties in onze provincie.

Klik hier voor een fotoverslag van de restauraties die in de periode 2013-2015 zijn uitgevoerd.

2016: Over de restauratie van korenmolen Jan van Cuijk is hier een verslag te vinden.

2017: Het bijzondere restauratieverhaal van de Gemertse Volksvriend kunt u hier nalezen.

2018: Het verslag van de restauratie van molen De Arend te Wouw leest u hier.

2019-2020: Over de restauratie van Molen de Hoop te Bavel leest u hier.

 

703_Geffen_(N-Br)._Zeldenrust_1