In 1999 heeft Nelly Sonneveld-Riper Het Nederlands molenrestanten-bestand samengesteld per provincie. Sindsdien is er veel veranderd. Molenrestanten zijn herbouwd, afgebroken, verbouwd tot woning of restaurant of zelfs helemaal verdwenen.

De Adviesraad van Molenstichting Noord-Brabant is nu voornemens om de huidige stand van zaken te updaten wat betreft de molenrestanten in Brabant. Er is veel kennis aanwezig binnen de adviesraad zelf maar hulp van anderen die iets weten over molenrestanten in Brabant is zeer welkom. U kunt graag uw kennis delen via info@molenstichtingnoord-brabant.nl. Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld!