• 25 april 2018
  • 19:00
  • Molen De Arend te Wouw

 

Het bestuur van molenstichting Noord-Brabant nodigt molenaars, moleneigenaren en andere molenbetrokkenen uit voor de jaarlijkse Molenontmoetingsavond. “Na de succesvolle en gezellige bijeenkomst vorig jaar in Gemert is het weer tijd voor een nieuwe bijeenkomst. Dit jaar hebben we gekozen voor een locatie in West-Brabant, namelijk in Wouw. Wij nodigen u graag uit voor de jaarlijkse Molenontmoetingsavond. Deze naam geeft goed aan, wat wij met deze bijeenkomst willen: een plek bieden om elkaar te ontmoeten en informatie te ontvangen en uit te wisselen over de Brabantse molens.”

Dit jaar wordt een bezoek gebracht aan molen De Arend aan de Akkerstraat 11 in Wouw. De molen is al ruim 200 jaar oud en is in 1990 grootschalig gerestaureerd, zodat hij er heel goed  bijstaat.

Het programma ziet er als volgt uit:

 

19.00 uur:       Rondleiding door de molen De Arend  voor de geïnteresseerden.

20.00 uur:       Vergadering

Agenda:

 Presentatie van het jaarprogramma van Molenstichting Noord-Brabant.

Uitleg over het jaarverslag 2017 en het financieel verslag van de Molenstichting.

Voordracht over de watermolenbiotoop door H. Bleumink.

Voordracht over de windmolenbiotoop door E-J Laméris en G. Sturkenboom.

Instelling van een molenpenning.

Afsluiting, informeel netwerken.