Uitnodiging Molenontmoetingsavond
Aan: Molenaars en moleneigenaren in de provincie Noord-Brabant

Onderwerp: Uitnodiging Molenontmoetingsavond

Beste heer/mevrouw,

Het bestuur van de Molenstichting Noord-Brabant wil u graag uitnodigen voor de jaarlijkse Molenontmoetingsavond. Deze naam geeft goed aan wat wij met deze bijeenkomst willen: een plek bieden om elkaar te ontmoeten en informatie te ontvangen en uit te wisselen over de Brabantse molens.

Dit jaar vindt de bijeenkomst plaats in de Emmamolen, Sint Jorisstraat 16 in Nieuwkuijk.

Wij nodigen u graag uit op dinsdag 18 oktober 2022 in Nieuwkuijk. De Molenontmoetingsavond begint om 19.30 uur. Voorafgaand aan de bijeenkomst bent u vanaf 19.00 uur in de gelegenheid om de Emmamolen te bezichtigen.

Hartelijke groet,

Het Bestuur van

Molenstichting Noord-Brabant

Jetty Eugster-van Bergeijk, Voorzitter.