Molenverzekeringen

Veel, zo niet alle, moleneigenaren zullen hun molen hebben verzekerd. Of die verzekering voldoende is of tegen een redelijke prijs, zal niet voor iedereen duidelijk zijn.

Molenstichting Noord-Brabant wilde daarom aan dit onderwerp aandacht te besteden, en wel tijdens de jaarlijkse contactbijeenkomst in het voorjaar van 2017. Op de agenda voor onze jaarvergadering/molenontmoetingsbijeenkomst van 3 mei j.l. stond een presentatie over molenverzekeringen door een verzekeringsmaatschappij. Door omstandigheden bij deze verzekeraar kon de presentatie niet doorgaan. Wel is er over het verzekeren van molens en de keuze tussen diverse verzekeringsmaatschappijen gesproken. In vervolg hierop hebben wij informatie ontvangen van de Molenstichting Het Land van Heusden en Altena over haar als zeer positief beoordeelde ervaring. Deze informatie willen we graag met u delen.

Hieruit te trekken conclusie is, dat het vergelijken van premies en voorwaarden bij meerdere verzekeraars en het inschakelen van een tussenpersoon zeker zinvol kan zijn.

Ontvangen informatie:

Enkele jaren geleden waren wij betrokken bij de benchmark voor de brandverzekering van de molens, vallend onder de Stichting Land van Heusden en Altena. Diverse (brand)verzekeraars waren vanuit de co-assurantiemarkt geïnteresseerd om dit tegen scherpe tarieven te doen en stelden capaciteit ter beschikking tegen zeer scherpe premies. In de afgelopen jaren is een aantal van deze verzekeraars weggevallen door overnames (Corins) of een terugtrekking van ondertekening van risico’s uit de zakelijke verzekeringsmarkt (Aegon). Daarnaast is de schadelast voor brandverzekeraars de afgelopen 5 jaar aanzienlijk geweest, waardoor zeker ook door verzekeraars eisen zijn gesteld aan premies, met ook een nominaal minimum en andere verzekeraars kozen er voor om voor bepaalde segmenten geen capaciteit meer ter beschikking te stellen. De schadelast was er ook onder de molens en de besluiten zoals hierboven genoemd, leidde er toe dat een aantal verzekeraars geen brandverzekering meer voor molens kon aanbieden of alleen tegen hogere premies dan voorheen. Ook buiten de co-assurantiemarkt zijn er spelers bijv. Interpolis, Donatus of volmacht-assurantiekantoor Scheeffer. Ook bij die partijen werd aangegeven dat de bodem minimaal bereikt was, premieverhogingen volgden of niet alle soorten molens (hout) meer konden worden geaccepteerd.

Wij zijn een onafhankelijk verzekeringsmakelaar en onderzoeken bij de verzekeraars met wie we zaken kunnen doen, waar wij het beste resultaat voor onze relatie ‘Molenstichting Land van Heusden en Altena’ konden halen. Bij Scheeffer, net als risicodrager ASR,  konden premies gelijk blijven aan voorgaande jaren. Hiermee kwamen zij het beste voor onze relatie qua premiekosten uit en is voor een tweejarige verlenging bij hen gekozen aan het begin van het jaar.

A. (Ad) Poot, RMiA
Additional risk-insurance B.V.
www.additional.nl