Gerard Sturkenboom ontvangt de Brabantse Molenprijs 2021 van Molenstichting Noord-Brabant uit handen van Mevr. Adema, Commissaris van de Koning Noord Brabant .

Foto: Peet Wessels

 
Proficiat Gerard met deze welverdiende prijs!!!!
 
De motivatie voor toekenning van de Brabantse Molenprijs 2021 aan de heer Gerard Sturkenboom:
De Brabantse Molenprijs is ingesteld als blijk van waardering van de Molenstichting Noord-Brabant voor een persoon of stichting die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de Brabantse molens en molenaars.
Kandidaten zijn:
a. Molenaars, beroeps of vrijwillig
b. Molenmakers
c. Rietdekkers
d. Eigenaren van molens voor zover zij ook molenaar zijn
e. Vaklieden werkzaam binnen de molenbranche.
Verder geldt dat de kandidaat zich gedurende een lange reeks van jaren verdienstelijk heeft gemaakt.
De motivatie om de prijs toe te kennen aan Gerard Sturkenboom is als volgt:
Gerard is vanaf 1978 met molens bezig en is in 1980 geslaagd voor het Getuigschrift. Daarna is hij molenaar geworden op De Grenswachter in Luyksgestel. Enkel jaren later is hij molenaar geworden in Heeze, waar hij veel voor de Sint Victor heeft gedaan in restauratie en werk aan en bij de molen. De Sint Victor is momenteel één van de meest malende molens in Brabant. Hij heeft ook een flinke meelomzet. Daarnaast is Gerard vanaf de instelling in 1980 enige jaren bestuurslid geweest van de Afdeling Noord Brabant van het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM).
In deze functie nam hij ook mede proefexamens/toelatingsexamens af. Dit totdat hij werd verkozen in het landelijk bestuur van het Gilde van Vrijwillige Molenaars in 1988.
Daar werd hij afdelingscoördinator en in 1997 als voorzitter welke functie hij heeft bekleed tot 2003. Ondertussen heeft Gerard heel hard gewerkt om de Watermolenaarsopleiding van de grond te krijgen. Vooral voor de oostelijke provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vond hij het nodig om speciaal de watermolens onder de aandacht te brengen. In een werkgroep heeft hij een voortrekkersrol gespeeld met als resultaat dat er een aparte opleiding voor watermolenaars is opgestart.
Al die tijd heeft Gerard als instructeur een groot aantal mensen opgeleid tot Vrijwillig Molenaar. Het juiste aantal weten we niet maar het zijn er tientallen.
Sinds een jaar of 7 maakt Gerard deel uit van de Adviesraad van de Molenstichting Noord-Brabant en is hij sinds 3 jaar de voorzitter van deze Adviesraad. In die rol werden er veel adviezen gegeven over de restauratie van diverse molens in de grote restauratieronde in Brabant.
Bijzonder is zijn inzet geweest voor de inventarisatie van het biotooprapport dat vorig jaar verscheen. Gerard heeft persoonlijk alle 120 Brabantse windmolens bezocht en hij heeft foto’s gemaakt vanaf de molen in 8 windrichtingen om de rapportage te ondersteunen. Op die tochten heeft hij ook menig molenaar adviezen en ondersteuning gegeven in hun vragen en contacten naar bestuurders. Voor de uiteindelijke rapportage heeft Gerard vele overleggen gevoerd met mensen van het bureau van De Hollandsche Molen (DHM) en andere instanties.
Ook in de watermolenbiotoop rapportage en de start van de pilot voor de watermolens heeft Gerard samen met Riet Meijer – en in de tijd dat Riet een wereldreis maakte grotendeels alleen – allerlei
overleggen gevoerd met De Hollandsche Molen, de waterschappen en bureau Lameris om de pilot tot stand te brengen.
Verder is Gerard sinds 2008 ook examinator in de examencommissie dan De Hollandsche Molen. Het bovenstaande is slechts een greep uit de vele activiteiten van Gerard voor de molens en de molenaars.

Foto: Peet Wessels