Voorafgaande aan de molenontmoetingsavond op 30 september 2021 te Spoordonkse Watermolen in Oirschot, hebben het bestuur en de adviesraad van Molenstichting Noord-Brabant afscheid genomen van bestuurslid Driek van de Vondervoort en voorzitter Fons Naterop.

 

Afscheid van Driek van de Vondervoort.

Foto: Peet Wessels

In 2004 is Driek van de Vondervoort voorzitter geworden van de Molenstichting. In die tijd lagen er een hoop uitdagingen zowel intern als extern.

Extern werd het draagvlak verbeterd in onze grote provincie zoals Noord-Brabant door o.a Het Brabants Molenweekend te organiseren om zo onderlinge banden te smeden en te versterken.

En intern werd de structuur verbeterd door het instellen van het bestuur, bestaande uit louter bestuurders en de adviesraad bestaande uit molenaars en molenkenners.

In 2009 heeft Driek de voorzittershamer overgedragen aan Fons Naterop en is als bestuurslid verder gegaan. Na vele jaren van tomeloze inzet voor de Brabantse molens heeft Driek op 30 september 2021 afscheid genomen van Molenstichting Noord-Brabant. Namens de stichting heel hartelijk dank voor jouw 17 jaar lange inzet!

 

Afscheid van Fons Naterop.

Foto: Peet Wessels

In 2009 is Fons Naterop aangetreden als voorzitter van Molenstichting Noord-Brabant. Ook voor deze voorzitter lagen er vele uitdagingen.

Het aanpakken van het achterstallig onderhoud van vele Brabantse molens was een van de uitdagingen. En met het aanstellen van molenconsulent Marloes van de Hei werd het voor molenaars makkelijker om voor hun gewenste restauraties de eventuele subsidies daarvoor in kaart te brengen en te ontvangen.

Onder leiding van de Molenstichting Noord-Brabant is een groot onderzoek gedaan naar de biotoop van alle windmolens in Brabant. Dit omvangrijke rapport is een belangrijk wapen in de strijd tegen het alsmaar verslechteren van biotopen van diverse windmolens in Brabant.

Op 30 september 2021 hebben wij afscheid genomen van Fons. Zeer erkentelijk zijn wij voor zijn verdienste voor de Molenstichting en het feit dat het behoud van de Brabantse molens weer een grote stap verder is gebracht. Fons heel hartelijk dank voor meer dan 10 jaar voorzitterschap!

 

Molenontmoetingsavond

 

Spoordonkse watermolen Oirschot

Foto Peet Wessels

Op 30 september 2021 hebben we na lange tijd weer een molenontmoetingsavond kunnen beleggen. Dit maal waren we te gast bij de Spoordonkse Watermolen te Oirschot.

De avond was druk bezocht en iedereen was blij elkaar weer te ontmoeten.

Om 19.30 starte voorzitter Jan Pommer de vergadering.

Als eerste werd er stil gestaan bij het afscheid van voormalig voorzitter Fons Naterop en van bestuurslid Driek van de Vondervoort. Ook werden de nieuwe bestuursleden Jetty Eugster en Judith Keijzers voorgesteld. Jetty zal komend jaar de voorzittershamer overnemen van Jan Pommer.

Vervolgens kreeg Nicole Bakker van de Hollandsche Molen de gelegenheid om ons bij te praten over het Molenfonds.

Riet Meijer heeft ons daarna meegenomen naar de watermolenlandschappen en hun effect op klimaatadaptatie. Dit grootschalig project van molenstichting Noord-brabant wordt gehouden met vele partners en is onderdeel van de Erfgoed Deal. Veel informatie is te vinden op onze site en ook op watermolenlandschappen.nl

Aart van Gorkum heeft de strijd om de molenbiotoop van t” Nupke in Geldrop in al zijn facetten met ons gedeeld.

Peet Wessels heeft kort de website besproken met het verzoek zoveel mogelijk informatie uit het Brabantse molenveld met haar te delen. Algemene nieuwtjes worden op de site geplaatst en ook informatie over molen restauraties zijn zeer welkom.

Als hekkensluiter heeft de eigenaar van de Spoordonkse watermolen nog kort iets verteld over zijn molen.

Molenontmoetingsavond 2021

Foto: Gerard Sturkenboom

Riet Meijer aan het woord.

Molenontmoetingsavond 2021

Foto: Gerard Sturkenboom

Aart van Gorkum over de windmolenbiotoop van t’Nupke.