Tijdens afgelopen bestuursvergadering heeft afscheidnemende voorzitter Dhr. Jan Pommer de voorzittershamer overgedragen aan Mevr. Jetty Eugster. Het afgelopen jaar was Mevr. Eugster al vice-voorzitter en ze is dus volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de Molenstichting. We wensen Mevr. Eugster veel succes met het nieuwe voorzitterschap en zij zal de Molenstichting ongetwijfeld met veel nieuwe ideeën en inzichten gaan leiden.

We hopen snel een moment te krijgen voor de officiële overdracht, waarbij we dan eveneens officieel afscheid nemen van Dhr. Pommer die zich naast het voorzitterschap jaren verdienstelijk heeft gemaakt als bestuurslid van Molenstichting Noord-Brabant.