Nieuwsbrief 2e kwartaal 2021

Vieren dat het Gilde al 50 jaar molenaars opleid, het ambacht uitdraagt, molenaars verbindt en door verjonging werkt aan behoud voor de toekomst.

In aanloop naar ons 50-jarig Jubileum in 2022 verschijnt er dit jaar elk kwartaal een Jubileum Nieuwsbrief. In het Jubileumjaar zelf verschijnt er zelfs maandelijks een nieuwsbrief met alle activiteiten georganiseerd per afdeling in hun molenmaand.

1. Recordpoging

Op 9 April 2022 willen we de aandacht vestigen op het ambacht van molenaar door zoveel mogelijk molenaars aan het werk te hebben en dus zoveel mogelijk molens tegelijk te laten draaien. We willen er een heuse wereldrecord poging molen-draaien van maken. Op deze zaterdag vragen wij alle molenaars om de molen te laten draaien van 11.00 tot 12.00 en dan een selfie te nemen of een filmpje met de draaiende molen op de achtergrond. Iemand anders mag natuurlijk ook de foto of het filmpje maken. Deze foto of film van molenaar en molen wordt dan als bewijs gestuurd naar onze Gilde secretaris. Uiteraard mogen de molens langer draaien maar de recordpoging is tussen 11.00 en 12.00 uur.

Er zijn natuurlijke molenaars die actief zijn op meerdere molens. Aan hen de vraag om voor alle molens een bevriend molenaar te zoeken zodat alles kan draaien. Ook voor de molenaars die met een team werkzaam zijn op een molen de vraag om uit te kijken naar molens in de buurt waar normaal geen molenaar aanwezig is. Het doel is zoveel mogelijk molens te laten draaien!!!

Meer informatie zal volgen maar we hopen op deelname van zoveel mogelijk molenaars!

2. Afdelingsactiviteiten

Elke afdeling krijgt in het Jubileumjaar een maand de gelegenheid om leuke streekeigen molen activiteiten te organiseren.

Limburg

In april zal de afdeling Limburg aan de beurt zijn.
Er wordt een molenlied geschreven door de bekende limburgse muzikant Gé Reijnders, dat gaat de afdeling voor een blaasorkest en/of koor laten arrangeren, zodat dat op de molens ten gehore gebracht kan worden. De verwachting is dat het molenlied na de zomer klaar is.

Er wordt geprobeerd een aantal unieke watermolens van het Limburgs Landschap die momenteel zonder molenaar zijn in april 2022 een aantal keer te laten draaien, zodat collega molenaars uit alle provincies deze bijzondere molens kunnen bezoeken. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld de Frankenhofmolen in Vaals en de Wijmarsche watermolen in Arcen. En de afdeling hoopt nog meer moleneigenaren bereid te vinden om hun stilstaande molens tijdelijk te laten draaien door gediplomeerde gildeleden. Men wil ons Jubileumjaar en het laten draaien van deze prachtige watermolens ook gebruiken om lokaal nieuwe leden te werven.

Noord-Holland

Als mensen de molens bezoeken, zijn ze vaak verbaast dat de molen “eindelijk eens draait”. Of zij beweren stellig dat er in hun woonplaats geen molen staat. De meeste nederlanders hebben last van molenblindheid. Daarom willen wij in Noord-Holland in de maand mei mensen bewust maken hoe actief onze molens draaien. Enerzijds proberen wij aansluiting te zoeken bij grote evenementen die jaarlijks plaatsvinden. Zoals bijvoorbeeld de Avondvierdaagse, waarbij veel publiek langs de posten bij de molens aandoen voor een stempel. Anderzijds willen wij enkele evenementen organiseren die zich op speciale doelgroepen richten zoals de jeugd, geschiedenis of muziekliefhebbers.

Overijssel

De Afdeling Overijssel is in juni aan de beurt. Op dit moment is men druk bezig met het plannen van activiteiten maar er kan nog geen tipje van de sluier worden opgelicht.

3. Jubileumboek

In ons Jubileumjaar gaat er een boek worden uitgegeven over het ontstaan en de geschiedenis van het Gilde. Dit boek wordt samengesteld door een aparte commissie bestaande uit: Tom Kreuning, Eric Zwijnenberg, Dick Jan Braaij, Klaas Zaal, Perdo Germes en Rick Bakker. Het boek beschrijft hoe een groep vrijwilligers zich vol enthousiasme in een onbekend avontuur stortte om het ambacht molenaar te redden.

Wat is de invloed van de vrijwillige molenaars op het molenbehoud, het molenbeheer en het ambacht molenaar. Ook de toekomst komt aan bod. En hoe blijft het ambacht van de molenaar behouden? In het boek is een bijzondere plek gereserveerd voor interviews van betrokkenen. Hun verhalen laten zien met hoeveel passie de vrijwillige molenaars dit immaterieel erfgoed bewaren.

Dit Jubileumboek zal tijdens de ALV in 2022 gepresenteerd worden. Het boek komt in de winkel te liggen en zal ook via het gilde te koop zijn. Een voorintekening actie is in de maak. Er is gekeken of het Molenaarsverhalen boek (zie vorige nieuwsbrief) gecombineerd kan worden met dit Jubileumboek, maar de aard en achtergrond van beide boeken verschilt hiervoor te veel. Voor het Jubileumboek zijn nog veel foto’s nodig en wellicht is er iemand bereid om als fotograaf op te treden. Neem hiervoor graag contact op met Tom Kreuning (secretaris@vrijwilligemolenaars.nl).

4. Oproepen

Oproep 1

Wij zijn opzoek naar foto’s van molenaars van de afgelopen 50 jaar. Heb je nog leuke foto’s van goede kwaliteit die wij mogen gebruiken voor presentaties en voor het Jubileumboek neem dan graag contact met ons op.

Oproep 2

Molenaar, heb je een leuk idee voor een gave Jubileumactiviteit op of rond jouw molen, meldt het graag bij jouw afdeling zodat het kan worden meegenomen in de feestmaand van jouw afdeling. Er is budget voor elke afdeling beschikbaar voor Jubileum activiteiten.

5. Schema van wanneer welke afdeling aan de beurt is.

Contact Jubileumcommissie

Peet Wessels (voorzitter)

E-mail: communicatie@vrijwilligemolenaars.nl
telefoon: 06-21207895