Aan: Molenaars en moleneigenaren in de provincie Noord-Brabant

Onderwerp: Uitnodiging.

Geachte heer, mevrouw,

De eerdere planning van onze jaarlijkse bijeenkomst op 23 april van dit jaar werd verstoord door het coronavirus. Nu denken wij dat het, binnen de corona-eisen, wel weer mogelijk is een bijeenkomst te beleggen.

Wij nodigen u daarom graag uit voor de jaarlijkse Molenontmoetingsavond. Deze naam geeft goed aan, wat wij met deze bijeenkomst willen: een plek bieden om elkaar te ontmoeten en informatie te ontvangen en uit te wisselen over de Brabantse molens.

Dit jaar vindt de bijeenkomst plaats in zaal Den Driehoek, Brugstraat 34 in Vinkel.

Wij nodigen u graag uit op donderdag 24 september a.s. in Vinkel. De agenda is hierbij gevoegd.

Corona

Uiteraard nemen we de coronaregels in acht.

Dit betekent, dat wij u verzoeken zich tevoren aan te melden als u komt. Dit kan gebeuren via email andre.vandervleuten@boekel.nl . De zaal biedt plaats aan maximaal 100 personen. 

Heeft u corona(verschijnselen), dan verzoeken wij u om niet te komen.

Wij houden in de zaal de 1,5 meter regel aan.

Hartelijke groet,

A.M.T. (Fons) Naterop

Voorzitter Molenstichting Noord-Brabant.

Molenstichting Noord-Brabant

Molenontmoetingsavond

Locatie:  Zaal Den Driehoek, Brugstraat 34 in Vinkel

Datum: Donderdag 24 september 2020.

Aanvang: 19.30 uur.

Agenda:

  • Welkom door de voorzitter.
  • Hoofdlijnen afgelopen jaar op molengebied.
  • Presentatie over Molen De Zwaan in Vinkel.
  • Presentatie windmolenbiotoop-project.
  • Mogelijkheid tot het stellen van vragen.
  • Afsluiting, informeel netwerken.

Omdat de zaal vlakbij Molen De Zwaan ligt, heeft u de mogelijkheid voorafgaand aan de bijeenkomst vanaf 18.30 uur een kijkje te nemen in de nieuwe molen, Molenpad 1 in Vinkel.