Beste molenliefhebber,

Molens zijn een belangrijk element in ons kikkerlandje. Een rijzige gestalte met een verhaal, een geschiedenis. Het is meer dan een hoop stenen. Van oudsher had het een wezenlijke functie voor het behoud van onze levensstandaard.

Het is belangrijk om het verhaal van die rijzige gestalte met vier wieken aan de jonge generaties door te geven. Het zijn de mensen van vlees en bloed, de vrijwillige molenaars, die de molens nog draaiend houden en die dat verhaal als geen ander kunnen vertellen. Puur, knoestig en ze laten zien hoe het werkt. 

Maar ik wil ook een appel doen op de zogenaamde ambassadeurs van de molen. Zij die niet direct het molenaars vak beheersen maar als buurtbewoner, inwoner van het dorp of stad, trots zijn op die rijzige gestalte die daar fier de culturele identiteit van de streek mede bepaalt. De mensen die bereid zijn om zich enigszins te verdiepen in de historie van de molen, de functies en de waarde van het behoud van dit stukje cultureel erfgoed. 

En hoe mooi zou het zijn als deze ambassadeurs van de plaatselijke molen ook een link kunnen leggen naar verduurzaming, klimaatadaptatie, de energietransities waar we de komende decennia voor staan. Het leggen van de verbinding van de nog 115 windmolens die Noord Brabant draaiend weet te houden. Een relatie naar moderne vormen van duurzame windenergie waar overheden energiemaatschappijen en het bedrijfsleven ook een functie in hebben.

Bent u zo’n duurzaamheidsfreak met een groot hard voor het cultureel erfgoed en die de verbinding weet te leggen tussen vroeger en nu? Bent u wellicht bereidt om de link te leggen met de molen bij u ‘om de hoek’ en daar uw inspiratie op toe te spitsen naar de duurzaamheidsagenda van vandaag ?

Praat er eens over met de molenaar, met andere geïnteresseerden, een dorps- of wijkraad. Maak van de molen een levend verhaal dat past bij de identiteit van vroeger en nu en draag het uit.

Een hartelijke molengroet

Fons Naterop

Voorzitter Molenstichting Noord Brabant