Op donderdag 24 september j.l hebben we een interessante molenontmoetingsavond gehad met uiteraard inachtneming van de Corona regels.

Voorafgaande aan deze avond was er een kleine bijeenkomst in de onlangs geopende molen de Zwaan te Vinkel. Tijdens deze bijeenkomst hebben we afscheid genomen van bestuurslid Dhr Bastiaan Snoek en Secretaris Andre van Vleuten. Ook Mw Hollman heeft afscheid genomen als lid van de adviesraad. En Sven Verbeek heeft het webmasterschap overgedragen.  Heel hartelijk dank voor jullie enorme inzet voor de molenstichting!

Voorzitter Fons Naterop dankt Dhr Bastiaan Snoek voor zijn inzet.

 

Voorzitter Fons Naterop dankt Dhr Andre van Vleuten voor zijn 4,5 jaar als secretaris.

 

Voorzitter Fons Naterop dankt Dhr Sven Verbeek voor o.a het opzetten van de website voor de molenstichting. Sven blijft lid van de adviesraad.

 

De Molenontmoetingsavond werd gehouden in Zaal Den Driehoek te Vinkel op loopafstand van de molen.

Het was een zeer boeiende avond waarbij het rapport “Windmolenbiotoop onderzoek Noord-Brabant 2019-2020” werd gepresenteerd door Leo Endedijk en Jorinde Pijnnaken-Vroeijenstijn van De Hollandsche Molen.

Riet Meijer heeft ons meegenomen in de wereld van de watermolens. Zeer gedreven heeft ze ons verteld over de reeds afgeronde projecten en de op stapel staande projecten waarbij met diverse partijen wordt samengewerkt.

Voorzitter Jan van der Lee van de vrijwilligers stichting De Vinkelse Molen heeft in een wervelende presentatie de totstandkoming van de molen van Vinkel toegelicht. Het is een mega project geweest en kon alleen succesvol zijn door het enorme draagvlak vanuit de gemeenschap en ver daar buiten.