Foto: Gerard Sturkenboom

Zaterdagmiddag 10 september werd bergmolen Laurentia te Milheeze officieel heropend na de
grote restauratie, die feitelijk al in het voorjaar van 2021 plaatsvond.

Vanwege de corona-maatregelen was het er nog niet van gekomen.

Eigenaar van de molen, Molenstichting Gemert-Bakel, had groots uitgepakt.

Gerard Sturkenboom bood als bestuurslid namens vereniging De Hollandsche
Molen een “Blijk van Waardering” aan. Dit vanwege het feit dat familie
Verheijen al 150 jaar verbonden is aan de molen in Milheeze; hoogst
waarschijnlijk een unicum.

Uit archiefstukken van De Hollandsche Molen bleek dat de vader van de
huidige molenaar Mares Verheijen – Fons – al in 1932 informeerde naar
toepassing van wiekverbetering systeem Dekker. Uiteindelijk liet hij in 1944
het systeem Van Bussel aanbrengen, waarvan hij terug meldde dat dit hem na
twee weken ermee gewerkt te hebben “uitstekent best beviel, en vooral de
remklep”.

Burgemeester Michiel van Veen onthulde een speciaal ontworpen bank, gemaakt
van de vier uiteinden van de oude roeden, voorstellende de 4 generaties
molenaars Verheijen in die 150 jaar.

Tot slot ontving molenaar Marius Verheijen een lintje van de burgemeester.

Foto: Gerard Sturkenboom