Kader Nieuwsbrief december 2020
*Lockdown en molens

*Vuurwerkverbod

*Oproep zonnevelden

*Aanmelding crowdfundprojecten

*Openstelling kantoor De Hollandsche Molen rond de feestdagen

 

Lockdown van 15 december tot en met 19 januari

Per 15 december is in verband met de recente forse toename van het aantal coronabesmettingen wederom een lockdown van kracht. Deze duurt in ieder geval tot en met 19 januari 2021. In grote lijnen ontstaat er een situatie die is te vergelijken met de lockdown in het voorjaar.

Dat betekent dat De Hollandsche Molen u ook nu dringend adviseert om de richtlijnen die de overheden uitvaardigen op te volgen, met name die richtlijnen die betrekking hebben op het samenkomen van meerdere mensen.Het ontvangen van – toeristische – bezoekers op de molen is verboden. Het verkopen van meelproducten is nog wel toegestaan, maar denk hierbij ook aan de veiligheidsmaatregelen voor uw klanten én uw vrijwilligers. Gezondheid staat voorop.Het is onder deze omstandigheden zeer voorstelbaar dat molenaars besluiten de komende weken niet meer naar de molen te gaan. Als dit het geval is, adviseren wij u met klem in verband met de veiligheid de molen stormvast achter te laten.
Meer informatie over de lockdown is te vinden op rijksoverheid.nl en rivm.nl

U wordt via deze nieuwsbrieven, de website molens.nl en de sociale media op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen.
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met De Hollandsche Molen via dhm@molens.nl

Conceptbrief voor B&W
Landelijk vuurwerkverbod

In verband met de druk op de ziekenhuizen door corona heeft de regering in de afgelopen periode besloten een landelijk vuurwerkverbod in te laten gaan. Als molenvereniging juichen wij dit verbod toe, omdat wij de afgelopen jaren gezien en ervaren hebben dat er niet alleen menselijke slachtoffers zijn te betreuren, maar ook ook veel schade aan (rijks)monumenten en molens is aangericht.

De brand van de Ceres te Bovenkarspel, hoogstwaarschijnlijk ontstaan door vuurwerk is een triest dieptepunt.

De Hollandsche Molen heeft een conceptbrief ontwikkeld waarmee u als eigenaar burgemeester en wethouders van uw gemeente kunt oproepen te pleiten voor een continuering van een landelijk vuurwerkverbod. Als alternatief wordt gevraagd voor het instellen van een vuurwerkvrije zone rondom de molen van tenminste 100 meter. Deze conceptbrief vindt u hier

We vragen u deze brief aan te vullen met de informatie die op uw molen van toepassing is en te sturen naar uw burgemeester en wethouders. Hiermee hopen we u te ondersteunen met het bereiken van aandacht voor vuurwerkschade bij molens.

Oproep zonnevelden

De adviseur molenbiotoop roept moleneigenaren op om ervaringen te delen met de aanleg van zogenaamde zonnevelden naast de molen. Dit zijn vaak agrarisch bestemde velden waarop zonnepanelen geplaatst worden. Heeft u ervaring met de planvorming en het proces rondom? Enkele moleneigenaren zouden graag met u in contact komen om ervaringen en tips uit te wisselen.
U kunt uw ervaring delen via j.vroeijenstijn@molens.nl onder vermelding van “Oproep Zonnevelden”. U wordt hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Aanmelding crowdfundprojecten

U weet als geen ander dat ´Goed onderhoud´ aan de molen extra, onnodig en kostbaar onderhoud voorkomt. Ook voor goed onderhoud is geld nodig. Dat kan effectief door uzelf worden geworven via een crowdfundingsactie op het platform van het Molenfonds.

Waarom Crowdfunding via Molenfonds?
– Elke euro gaat naar de molen: er zijn geen verborgen kosten of inhoudingen
– De actie wordt mede gepromoot op bestanden van De Hollandsche Molen
– De molen ontvangt de gegevens van donateurs (mits toestemming)
– Een vooruitbetaling van het geworven bedrag is mogelijk
– Het geworven bedrag wordt uitgekeerd, ook als het streefbedrag niet is
gehaald.

Iets voor uw molen?
Heeft uw molen binnenkort ook te maken met onderhoud of vervanging van onderdelen? Dan is crowdfunding via het Molenfonds wellicht dé oplossing.
Samen bereiken we meer. Wij helpen u graag.

Wilt u meteen een project aanmelden? Maak gebruik van het formulier.

Video kerstboodschap De Hollandsche Molen

 

Kantoor en webwinkel gesloten rond de feestdagen

Wilt u nog leuke molenitems bestellen voor uw molen? Zoals kalenders, knutselboekjes of mondkapjes? Ga dan naar de webwinkel.

In verband met de feestdagen is het kantoor van De Hollandsche Molen gesloten en telefonisch niet bereikbaar van maandag 20 december 2020 tot maandag 4 januari 2021.Let op: de webwinkel is gesloten van maandag 20 december tot en met vrijdag 8 januari.

Bestuur en medewerkers van de vereniging wensen u prettige feestdagen en een gelukkig 2021.