Molens hebben wind nodig om te kunnen draaien en malen. De directe omgeving van de molen is daarbij van belang. Wind- en/of water moet voldoende beschikbaar zijn om de molenwieken of het waterrad te doen draaien. Hoge bomen en gebouwen houden de wind weg, en waterstaatkundige aanpassingen kunnen een watermolen droog leggen. Een optimale omgeving is dus van levensbelang voor het behoud van molens.

Meer informatie over molenbiotopen kunt u hier vinden.