Bericht van De Hollandsche Molen

Beste moleneigenaar, geacht molenbestuur

 

Met bijgevoegde brief brengen we jullie op de hoogte van onze actie naar gemeenten. Wij hebben alle gemeenten aangeschreven met een oproep om te zorgen voor een goede en uniforme bescherming van de molenbiotoop van zowel wind- als watermolens. De brief aan gemeenten treffen jullie eveneens als bijlage aan. Voor windmolens hebben we een standaardartikel geformuleerd dat gemeenten in het omgevingsplan kunnen opnemen. Wat we in dit artikel nadrukkelijk hebben meegenomen is het aspect van cumulatie: bij het beoordelen van de effecten van ruimtelijke plannen op de windvang van de molen, moet rekening worden gehouden met de reeds aanwezig belemmeringen. Voor watermolens doen we een aantal suggesties voor zowel beschermingsregels als voor het beschermingsproces.

 

We willen jullie vragen om in de gaten te houden of gemeenten gehoor geven aan onze oproep. Pols eens bij de gemeente of ze onze brief hebben ontvangen en wat hun ideeën zijn voor een goede bescherming van de molenbiotoop. Gemeenten hoeven niet te wachten tot ze een geheel nieuw omgevingsplan vaststellen, maar kunnen ook besluiten tot een thematische wijziging voor alleen de molenbiotoop. Dit zou een mooie actie zijn voor in het voorjaar 2024.

 

Met vriendelijke groet,

 

Agnes de Boer

Adviseur Omgevingswet en molenbiotoop
(bereikbaar: maandag, dinsdag en donderdag)

 20231110_BRI_Gemeenten_Standaardartikel Molenbiotoop_Omgevingsplan

20231110_BRI_Moleneigenaren_Standaardartikel Molenbiotoop_Omgevingsplan