Uitnodiging Molenontmoetingsavond

Aan: Molenaars en moleneigenaren in de provincie Noord-Brabant

Onderwerp: Uitnodiging Molenontmoetingsavond

 

Beste heer/mevrouw,

Het bestuur van de Molenstichting Noord-Brabant wil u graag uitnodigen voor de jaarlijkse Molenontmoetingsavond. Deze naam geeft goed aan wat wij met deze bijeenkomst willen: een plek bieden om elkaar te ontmoeten en informatie te ontvangen en uit te wisselen over de Brabantse molens.

Dit jaar vindt de bijeenkomst plaats in de Stadsbrouwerij Wilskracht, Molensingel 6, 5371 AW Ravenstein.

Wij nodigen u graag uit op donderdag 12 oktober 2023 in Ravenstein. De Molenontmoetingsavond begint om 19.30 uur. Voorafgaand aan de bijeenkomst bent u vanaf 19.00 uur in de gelegenheid om de Stadsmolen de Nijverheid te bezichtigen.

Als gastspreker is dhr. Mark Ravesloot van de provincie Zuid-Holland aanwezig. Hij zal ons vertellen hoe in Zuid-Holland, met zoveel molens op hun grondgebied, omgegaan wordt met erfgoed, subsidies, omgevingswet en de molenbiotoop.

Na afloop van de lezing is er voldoende tijd voor een informeel samenzijn.

Hartelijke groet,

Het Bestuur van Molenstichting Noord-Brabant

Jetty Eugster-van Bergeijk, Voorzitter.