Donderdag 19 januari is Gerard Sturkenboom onverwachts overleden, voorzitter van de Molenadviesraad Noord-Brabant. Gerard is 67 jaar geworden. 

We zijn er stil van. Vooral leven we mee met zijn vrouw Kirstine en zijn gezin. We wensen hen de komende tijd veel sterkte nu zij Gerard moeten missen.

De molenmensen in Noord-Brabant, en landelijk, zullen Gerard ook missen. Gerard was veel meer dan een bevlogen molenaar. Op 14 oktober 2021 kreeg hij uit handen van Commissaris van de Koning Ina Adema de Brabantse Molenprijs 2021 overhandigd. In zijn woonplaats Heeze, waar hij molenaar is op de Sint Victor. Een mooie waardering voor Gerard die vanaf 1978 met molens bezig was. Eerst als molenaar op de Grenswachter in Luyksgestel, daarna op de Sint Victor. Eén van de meest malende molens in Brabant met een flinke meelomzet. Gerard was ook een tijd bestuurslid van het Gilde van Vrijwillige Molenaars in Noord-Brabant en voorzitter van het landelijk Gilde. Hij nam proef- en toelatingsexamens af voor nieuwe molenaars en heeft hard gewerkt om een aparte watermolenaarsopleiding op te zetten. Watermolens heeft hij speciaal onder de aandacht gebracht. Als instructeur heeft hij een groot aantal mensen opgeleid tot vrijwillig molenaar. 

Gerard was lid van de Molenadviesraad en sinds 5 jaar voorzitter. Vandaar uit was Gerard onvermoeibaar om advies te geven bij restauratie van molens in de grote Brabantse restauratieronde, maar ook bij ruimtelijke ontwikkelingen rondom molens. Belangrijk daarbij is het biotooprapport uit 2020. Alle 120 Brabantse windmolens bezocht bij en maakte daarbij foto’s vanuit alle windrichtingen om alles goed in beeld te krijgen voor de inventarisatie. Voor het definitieve rapport overlegde hij met De Hollandsche Molen. Ook bij De Hollandsche Molen was hij bestuurslid en sinds kort lid van de Raad van Toezicht. Voor de watermolenbiotooprapportage en de start van de pilot voor de watermolens heeft Gerard, samen met Riet Meijer, veel betekend. 

Al deze activiteiten zijn slechts een uittreksel van alles wat Gerard met zijn passie voor molens aan inzet heeft gehad voor de Brabantse molens. In het Eindhovens Dagblad zei hij bij de uitreiking van de Brabantse Molenprijs: “ik sta op met molens en ga ermee naar bed” en “ik ben het vak nog lang niet beu”. Zo verdrietig dat hij nu niet meer onder ons is. Want naast bevlogen en deskundig molenaar was Gerard vooral een goeie mens, vriendelijk, behulpzaam. Een mens waarmee wij ontzettend fijn samenwerkten. We zijn Gerard dankbaar voor al zijn inzet voor de molens met daarbij de vasthoudende en vriendschappelijke manier waarop hij dat deed.

Wij zijn er stil van, de molens waaronder de Sint Victor staan stil in rouwstand. Een prachtig eerbetoon aan Gerard, maar heel veel jaren te vroeg….Adieu Gerard, we denken aan Kirstine en aan jouw gezin en aan de goeie mens die jij was.

Namens het bestuur van de Molenstichting Noord-Brabant,

Jetty Eugster, voorzitter