Het Molenfonds is door De Hollandsche Molen opgericht om zoveel mogelijk middelen voor groot onderhoud en restauraties van molens samen te brengen. Het Molenfonds is thans gevormd door financiële bijdragen van de BankGiro Loterij, de Gravin van Bylandt Stichting en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Er zijn diverse mogelijkheden voor financiële bijdragen:

  1. Bijdrage groot onderhoud
  2. Crowdfunding
  3. Molenprijs

1) Regeling Groot Onderhoud Het Molenfonds is bedoeld om bij te dragen aan groot onderhoud van molens. Door regelmatiger groot onderhoud aan molens te stimuleren zorgt het Molenfonds ervoor dat grote restauraties minder vaak nodig zijn, terwijl de algemene onderhoudstoestand van molens verbetert. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er de regeling Groot Onderhoud. Bent u moleneigenaar, bestuurslid van een molenstichting of verantwoordelijk voor het onderhoud van een molen, dan kunt u een subsidie-aanvraag indienen. Uiteraard zijn er wel voorwaarden verbonden aan de aanvraag. Klik hier om de voorwaarden te zien. Hier vindt u het aanvraag formulier Groot Onderhoud. In Noord-Brabant is gebruik gemaakt van deze regeling door o.a

2) Crowfunding Als u een crowdfundactie wilt opstarten voor uw molen, dan vind u hier het aanvraag formulier crowfunding. Belangrijk is dat u zichzelf een haalbaar doelbedrag stelt en dat u van te voren goed nadenkt over een plan hoe dat bedrag ingezameld moet worden. Een crowdfundcampagne via het Molenfonds biedt unieke voordelen: – Elke euro gaat naar de molen: er zijn geen verborgen kosten of inhoudingen – De actie wordt mede gepromoot op bestanden van De Hollandsche Molen – De molen ontvangt de gegevens van donateurs (mits toestemming) – Een vooruitbetaling van het geworven bedrag is mogelijk – Het geworven bedrag wordt uitgekeerd, ook als het streefbedrag niet is gehaald. In Noord-Brabant is gebruik gemaakt van deze crowfunding door o.a

3) BankGiro Loterij Molenprijs De Molenprijs is een van de grootste publieksprijzen van Nederland. Ieder jaar wint het molenproject dat de meeste publieksstemmen heeft gekregen. De winnaar van de BankGiro Loterij Molenprijs ontvangt € 50.000,- om het projectplan uit te voeren. De andere genomineerden ontvangen het aantal stemmen dat op hun project is uitgebracht in euro’s. Hoe kan een molen zich opgeven voor de BankGiro Loterij Molenprijs? Is er bij u op de molen een aansprekend project? Dan kunt u in aanmerking komen voor deelname aan de BankGiro Loterij Molenprijs. Denk bijvoorbeeld aan een restauratieproject,  een vervanging of reparatie van een molenonderdeel, het (ver)bouwen van een publieksinformatiecentrum, het plaatsen van informatiepanelen op- en rond de molen voor het publiek … of een andere lang gekoesterde wens. Inschrijvingsperiode Er is een inschrijvingsperiode aangezien deze molenprijs jaarlijks wordt uitgegeven. Hiervoor moet het aanmeldformulier worden ingevuld en per post of per e-mail naar De Hollandsche Molen gestuurd. Onder de wedstrijdvoorwaarden staan de regels waaraan het molenproject en de aanvrager moeten voldoen. De BankGiro Loterij Molenprijs is een jaarlijkse publieksprijs, ingesteld door De Hollandsche Molen in samenwerking met de BankGiro Loterij. Met de prijs willen beide organisaties laten zien dat molens een onmisbaar en belangrijk onderdeel zijn van het Nederlands cultureel erfgoed. De prijs stelt een molen in staat een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan. De vorige winnaars waren:

 

Andere fondsen vindt u via deze link.