Windmolenbiotoop in de praktijk

Molens horen bij ons landschap, deze levende monumenten moeten dan ook in stand gehouden worden. De Molenstichting Noord-Brabant zorgt voor het behoud van de Brabantse molens en behartigt de belangen van alle moleneigenaren. In Noord-Brabant staan 132 molens, waarvan 12 watermolens. Er zijn 120 complete functionerende windmolens en daarnaast nog een aantal molenrestanten en verdwenen windmolens. De collectie windmolens in Noord-Brabant is gedifferentieerd. Van bergmolen tot poldermolen. Al deze molens zijn vaak zeer herkenbare bakens in het landschap en bepalend voor hun omgeving. Om al deze bijzondere monumenten tot hun recht te laten komen, en liefst ook goed te laten functioneren, is het essentieel dat de directe omgeving (de biotoop) aan bepaalde eisen blijft voldoen.

De Molenstichting Noord-Brabant heeft daarom voor elke molen in Brabant gekeken naar de biotoop van de molen en heeft aanbevelingen gegeven hoe de biotoop te verbeteren is. In samenwerking met De Hollandsche Molen en met steun van de provincie is het rapport Windmolenbiotoop Inventarisatie Noord-Brabant 2020 opgesteld. Met het oog op de invoering van de Omgevingswet is er niet alleen een beschrijving en foto gemaakt van de huidige situatie maar ook een beschrijving gedaan om de positie van de molen en zijn biotoop op een eenduidige en eenvoudige manier in de omgevingsplannen op te nemen. De Molenstichting beseft dat het belang van de molen en zijn biotoop kan conflicteren met andere belangen maar door de situatie in kaart te brengen wordt gehoopt dat de belangen zorgvuldig en gefundeerd kunnen worden afgewogen.

 

Praktijk voorbeelden:

  1. Windmolenbiotoop verslechtert bij Molen te Katwijk (N-Br).

Stellingmolen Katwijk voor bebouwing. Foto Gerard Sturkenboom

 

Stellingmolen Katwijk na bebouwing. Foto Aart Mul

De Lindense molen te Katwijk (N-BR) is een Zuid-Hollandse poldermolen geweest die in 1868 te koop kwam. Molenaar en molenbouwer Jos van Steijn kocht deze poldermolen om hem in Cuijk/Katwijk weer op te bouwen. Onder de molen bouwde hij een bakstenen molenaarswoning. In 1876 kwam molenaar Antoon Jetten op de molen die in 1920 weer werd opgevolgd door zijn zoon Piet en in 1951 door schoonzoon Jan van Kempen. De molen is in bedrijf geweest tot in de jaren 50.

De omgeving van de molen is sterk veranderd toen de Maashaven in Cuijk werd aangelegd en er veel grote bedrijfsgebouwen op het industrieterrein werden gebouwd. Aan de zuidzijde van de molen bleef het groen maar de bomen werden wel steeds groter.

In het Molenbiotoop eindrapport (Biotooprapport_ 16  en Eindrapport bestemmingsplanalyse en advies (16)) over deze molen staat al dat in de bestemmingsplannen geen vrijwaringszone voor de molenbiotoop zijn opgenomen en ook m.b.t het oprichten van bouwwerken in de buurt van de molen zijn geen bepalingen opgenomen. Sterker nog de gemeente Cuijk geeft in het bestemmingsplan voor het Industrieterrein Haven Cuijk aan dat de molen niet meer in gebruik is en wordt genomen en een volwaardig functioneren op de huidige lokatie niet mogelijk is. Er zijn geen beperkingen tot bebouwing m.b.t. tot de molen.

Sinds 2010 is er een nieuwe particulieren eigenaar van de molen met toen nog laagbouw ten noordwesten van de molen. In 2020 bemerken de molenaars de bouw van een grote hal maar na contact met de wethouder blijkt al snel dat alles formeel in orde is. Rond de molen is nu een omheinde verharde parkeerplaats voor 68 auto’s aangelegd. Er is een pad naar de molen via een aparte poort en het molenhuis is omgebouwd tot weekendverblijf voor vrachtwagenchauffeurs. Gelukkig draaien de molenaars nog af en toe bij wind uit het noorden en noordoosten. Bij zuid of zuidwesten wind gaat het met 4 volle zeilen nog redelijk. Verplaatsing van de molen naar een beter lokatie aan de Kraaienbergse plas wordt wellicht weer bestudeerd en besproken.

(Met dank aan Aart Mul, Gerard Sturkenboom, Molenvrienden Land van Cuijk, de Molenvriend nr 111)

2.  Windmolenbiotoop t’Nupke voorlopig gered.

Beste molenaars en anderen,

We hebben vandaag de uitspraak over het beroep tegen het besluit van de Gemeente Geldrop-Mierlo voor de bouw van een appartementen complex bij de molen ‘t Nupke, van de rechtbank binnen gekregen:

De rechtbank:

– verklaart het beroep gegrond

– vernietigt het bestreden besluit

– herroept het primaire besluit en bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde bestreden besluit

– draagt verweerder op het betaalde griffierecht van E 345 aan eisers te vergoeden

Zeer goed nieuws!

Het was lang wachten, na eerst 6 weken uitstel en toen 3 weken te laat.

 

Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de molenaars van ‘t Nupke,

Aart van Gorkum

 

Lees het kranten artikel hier