• 19 juni 2019
  • 19:30
  • Fort Giessen

Na de succesvolle en gezellige bijeenkomst vorig jaar op de mooie molen in Wouw is het weer tijd voor een nieuwe bijeenkomst. Dit jaar is gekozen voor een locatie in het Land van Heusden en Altena, namelijk in Giessen. Dit jaar bezoeken we Giessens Fort aan het grindpad naast Giessensesteeg 2 in Giessen.

Het bestuur van de Molenstiching Noord-Brabant nodigt alle betrokken en geïnteresseerden op woensdag 19 juni a.s uit voor de jaarlijkse Molenontmoetingsavond. Deze naam geeft goed aan, waar deze bijeenkomst voor is bedoeld: een plek bieden om elkaar te ontmoeten en informatie te ontvangen en uit te wisselen over de Brabantse molens.

Nu we te gast zijn in het Land van Heusden en Altena heeft u de mogelijkheid om vooraf één van de mooie molens te bekijken:  Korenmolen ‘De Twee Gebroeders’ in Wijk en Aalburg, Maasdijk 28.

De molen kent een bewogen geschiedenis tussen 1872 en 1954, die in het laatst genoemde jaar uitdraaide op sloop van het interieur. In 1974 is de molen provisorisch weer maalvaardig gerestaureerd met een klassiek houten gaande werk dat van elders afkomstig was. In 2002 is de molen nogmaals grondig gerestaureerd. Sinds 2017 is de molen weer volop in bedrijf voor het fabriceren van diverse soorten meel en bloem. Er wordt hard gewerkt om van deze ooit ontzielde molen weer de ‘moderne windmeelfabriek’ van weleer te maken, inclusief alle maalapparatuur zoals mengketels, pletter, jacobsladder, buil, motormaalstoel. Dit proces is nog in volle gang. Een kijkje bij dit project is zeker de moeite waard.

Vanaf 18.30 uur vertelt molenaar Sven Verbeek u meer.

Zorgt u er wel voor, op tijd (om 19.30 uur) in Giessen te zijn. Op het fort ziet de agenda er als volgt uit:

Agenda:

  1. Welkom door de voorzitter.
  1. Welkomstwoord mevrouw Paula Jorritsma, wethouder Cultuur, gemeente Altena.
  1. Presentatie 9 molens in het land van Heusden en Altena door Rob Dielissen.
  1. Presentatie watermolenbiotoop-project door Gerard Sturkenboom.
  1. Presentatie windmolenbiotoop-project door Gerard Sturkenboom.
  1. Uitleg over het jaarverslag 2017 en het financieel verslag van de Molenstichting.
  1. Afsluiting, informeel netwerken.