BRABANTSE MOLENPRIJS

Molenprijs 2019: Patrick en Linda van Kessel

 

Molenprijs 2021: Gerard Sturkenboom

 

Molenprijs 2023: Ton Meesters

 

Waarom

BRABANTSE MOLENPRIJS

Molenstichting Noord-Brabant zet zich in voor de ongeveer 130 molens die nog herkenbaar in het Brabantse land staan. Ons doel is het bevorderen van het behoud van molens en restanten van molens in Noord- Brabant.

In dit kader heeft ons bestuur besloten om, zoals bijvoorbeeld in Limburg al langer bestaat, een molenprijs in het leven te roepen. Bedoeling hiervan is de inzet van mensen in de molenwereld onder de aandacht te brengen. “Molenwerk” is immers vrijwilligerswerk. De Brabantse Molenprijs is een blijk van waardering voor dit vrijwillige werk.

Het gaat hierbij om een tweejaarlijkse Brabantse Molenprijs, die voor het eerst in 2019 is uitgereikt.

Wie

Voor deze Brabantse Molenprijs komen mensen in aanmerking, die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Brabantse molens en molenaars.

Kent u iemand, die hieraan voldoet, dan kunt u die bij ons voordragen. Daarbij vragen wij u aan te geven, waarom u vindt, dat de betrokken persoon voor de prijs in aanmerking komt en wat zijn of haar verdiensten zijn.

Wat

De prijs bestaat uit een replica van het beeld, dat bij de molen in Lieshout staat en is gemaakt door Charles Vergouwen.
Daarbij hoort een oorkonde, waarop de verdiensten van de ontvanger van de prijs worden aangegeven.

Wanneer

De feestelijke uitreiking van de Brabantse Molenprijs vindt plaats op open monumentendag (het tweede weekend van september), op zondag.
Dit gebeurt op een molen in Noord-Brabant, op wisselende locatie.

Hoe

Kent u iemand, die zich op bijzondere wijze inzet of heeft ingezet voor de Brabantse molen en molenaars, dan kunt u dit aan ons laten weten. Voorstellen voor toekenning van de Brabantse Molenprijs kunt u indienen bij onze secretaris, Ernst Thoolen,  molenstichtingnoordbrabant@outlook.com

Dit moet gebeuren vóór 1 juni 2025.

Uw aanmeldingen zien wij met belangstelling tegemoet.

En dan

De ingekomen voorstellen worden bekeken door de commissie, die daarvoor door het bestuur is aangewezen. Deze commissie bestaat uit Robert Salomons, Hub van Erve en Marloes van de Hei. Zij selecteert en doet een voorstel aan het bestuur, dat vervolgens het besluit neemt.

Laat de aanmeldingen maar komen!

www.molenstichtingnoord-brabant.nl